Události v základní škole

Zobrazeno: 116564

Kategorie: ZS

BanalFatal u nás ve škole

Dne 22. 9. navštívil třídu 5. C tým lektorů, který jezdí po školách v České republice, pořádá osvětový seminář s názvem „BanalFatal!“ a je zaměřený na prevenci úrazů páteře a míchy. Tento program organizuje Česká asociace paraplegiků ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa a získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Dvojice lektorů, z nichž jeden byl handicapovaný, vedla živou debatu, jejímž obsahem bylo sdílení informací o rizicích sportování v podobě úrazů páteře a míchy se žáky, a to zejména názornou formou (videi, vlastními zkušenostmi a příběhy). Žáci se seznámili s pojmy tetraplegie a paraplegie, dozvěděli se, jak se efektivně chránit před úrazem páteře, jak páteř a mícha fungují, proč mají úrazy míchy fatální následky a jak v takových případech poskytovat první pomoc.

Cílem lektorů bylo nejen žáky seznámit s danou problematikou, ale také v nich vyvolat sebereflexi vlastního rizikového chování. Program motivoval děti k tomu, aby si samy došly k potřebě přemýšlet o tom, jaká rizika při sportu můžou minimalizovat, jak důležité je být dobře připraven, zbytečně se nepředvádět a nepřeceňovat své síly například tím, že vyhledají odborné trenéry, budou používat ochranné pomůcky a věnovat pozornost terénu, kde sport probíhá.

Tento seminář se žákům velmi líbil a byl pro všechny velkým přínosem. Závěrem přikládám krátký příběh z programu BanalFatal!:

„Bylo to před dvěma lety. Šli jsme s kamarády do bazénu plavat a skákat, dělali jsme kraviny, skočil jsem a dopadl jsem hlavou na dno. Poranil jsem si míchu, musím se proto do konce života pohybovat na invalidním vozíku. Stal se ze mě kvadruplegik. Zpočátku po úrazu jsem nedokázal vůbec nic, hýbal jsem jen hlavou a byl jsem plně závislý na druhých. Teď už díky rehabilitaci a posilování postupně získávám dovednosti k co největší soběstačnosti. Rád bych všechny varoval, aby neblbnuli, a když se na něco necítí stoprocentně, raději do toho nešli.“


Slavnostní zahájení školního roku

Kvůli nepřízni počasí jsme letos nový školní rok zahájili trochu netradičně, a to individuálně ve svých kmenových třídách, kde nás paní ředitelka Olga Bauerová přivítala školním rozhlasem. Výjimkou byli žáci prvních tříd a jejich rodiče. S nimi se paní ředitelka přišla přivítat osobně spolu s panem místostarostou Martinem Krytinářem a zástupkyní 2. stupně Gabrielou Ducháčkovou. Postupně se všichni představili a popřáli dětem mnoho zdaru v tomto školním roce. Rodiče si vyfotili své ratolesti. Na dětech bylo znát, že jsou plné očekávání. Do nového školního roku 2020/2021 přejeme všem hodně úspěchů a pohody, ale také pevné zdraví!


Konzultační bloky pro žáky 6., 7. a 8. tříd

V souladu s doporučením ministerstva školství jsme neváhali vytvořit hygienické a organizační podmínky k tomu, aby se do školy mohli od 8. června vrátit i žáci II. stupně. Tuto možnost využilo 80% žáků 6., 7. a 8. tříd, kteří začali pravidelně docházet na čtyřhodinové konzultační bloky konané v závislosti na jiných akcích a programech školy 3x nebo 4x týdně.

Čtyřhodinové konzultační bloky se zvláštním rozvrhem byly zaměřené na hlavní výukové předměty – zejména češtinu, matematiku a cizí jazyky. Prostor byl také pro řešení třídnických záležitostí. Žáci měli během konzultací možnost osvojit si doma nabyté znalosti a předvést svým učitelům, jak dobře učivo ovládají. Kdo něco zanedbal, měl šanci zabojovat a kladně ovlivnit závěrečné hodnocení na vysvědčení. Konzultace probíhaly ve skupinách, jen 6. třídy se musely z důvodu velkého počtu a zájmu rozdělit.

Žáci 9. tříd v tom čase skládali přijímací zkoušky na střední školy a poté dokončovali a individuálně konzultovali s vedoucími učiteli své absolventské práce. Prezentace těchto prací proběhla ve školním komunitním centru 16. a 17. června.

Během závěrečného týdne se všechny třídy stihli také společně vyfotit a odevzdat učebnice.


květnové otevírání školy

Možnost pravidelně navštěvovat školu měla po dlouhé době domácího učení u mnoha žáků kladnou odezvu. A to navzdory přísným a ne úplně příjemným hygienickým opatřením.

Od 11. května začala chodit do školy převážná část deváťáků ve dvou oddělených skupinách. Učitelé jim připravují ve dvouhodinových blocích (matematika, čeština) učivo zaměřené k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek. Ve speciálně upravené třídě sedí žáci každý sám v lavicích vzdálených od sebe 2 m. Výuka ve třídě probíhá bez roušek, po každé hodině však probíhá dezinfekce rukou. Ačkoli škola dezinfekční prostředky zajistila v dostatečném množství, převážná část žáků používá vlastní, asi lepší…. :-). Školní příprava deváťáků končila 8. června před přijímacími zkouškami.

Možnost pravidelně navštěvovat školu využila v květnu také více než polovina žáků prvního stupně. Jejich pobyt ve škole byl rozdělený na dopolední výukový blok a odpolední zájmový blok. Dopoledne byli s dětmi třídní učitelé, odpoledne převážně vychovatelé a asistenti pedagoga. Souběžně probíhalo učení na dálku pro žáky, kteří zůstali doma.

V souvislosti s otevřením školy i školky byla provozu rovněž školní jídelna. Vzhledem k tomu, že velikost jídelny neodpovídala požadovaným hygienickým předpisům, byla zvolena varianta obědových balíčků, které děti konzumovaly v pobytových prostorách školy.

Na nové školní podmínky, které byly pro všechny nové a neznámé, se brzy všichni úspěšně adaptovali. Děti si užívaly zejména svých třídních učitelek a spolužáků, kteří jim po nezvykle a nečekaně dlouhém, nuceném pobytu doma velmi chyběli.


týdenní výzvy tělocvikářů

Jelikož tělesná výchova se na dálku učí bez osobní přítomnosti pedagoga velmi špatně, učitelé tělocviku se během koronavirové krize rozhodli natáčet žákům pravidelná týdenní videa. Vznikl tak seriál krátkých instruktážních filmů nazvaných Týdenní výzva, jehož nové díly se objevily a stále ještě objevují počátkem každého týdne na webových stránkách tříd. Tělocvikáři jejich prostřednictvím zpestřili a odlehčili domácí učení a zároveň zajistili, aby žáci nepřišli o svůj oblíbený výukový předmět.

Jak je z videí patrné, cvičit se dá opravdu skoro všude a se vším. Vedle samotného cvičení pojali tvůrci seriál zároveň jako procházku prázdnou školou a hledání všemožných věcí, míst a zákoutí, kterým člověk při běžném provozu nevěnuje pozornost. Učitelé Sabina a Lukáš cvičí nejenom v tělocvičně, ale také ve skladu nářadí, v šatnách, ředitelně, šicí dílně, družině, okolo pingpongových stolů a na chodbách. Využívají stavební prvky, nábytek, hadice, šňůry, hračky.

Týdenní výzvy vznikly zcela spontánně a spotřebovaly ohromné množství času, umu a trpělivého úsilí. Je to na nich vidět a jistě právě proto získaly obrovský ohlas u žáků i pedagogického sboru.


Ušili jsme 2500 roušek

Zatímco učitelé si na počátku koronavirové krize v březnu lámali hlavu s problémem, jak zajistit učení svým žáků na dálku, vychovatelky ve školní družině začaly spontánně a z vlastní iniciativy šít roušky. Učebna výtvarné výchovy se ze dne na den proměnila v šicí dílnu, kde se dobrovolně scházely novopečené švadleny. K vychovatelkám školní družiny postupně přibyly také provozní zaměstnankyně školy, jelikož uklízet nebylo moc třeba.

Nejdříve se šilo pro vlastní a školní potřeby, brzy však začaly vznikat přebytky z nadvýroby. Prvním větším odběratelem roušek se stala Vojenská nemocnice Brno, která odebrala bez jakýchkoli požadavků na materiál, střih a kvalitu 200 kusů. To však bylo málo. Řešení odbytu roušek zajistila až dobročinná brněnská iniciativa „Šijeme roušky“ (www.sijemerousky.cz), s níž navázaly naše školní švadleny intenzivní spolupráci. Nemusely se o nic starat: materiál, výrobní požadavky i odbyt pracovníci dobročinné iniciativy dodali a zajistili. Celkem jsme ušili cca 2500 roušek, poslední várka se dokončovala ještě v polovině května. Všem školním švadlenám, které se pravidelně odměňovaly hřejivým pocitem z dobročinné a smysluplné práce, patří veliké poděkování.

 


škola v přírodě na šumavě

V překrásném přírodním prostředí na břehu rybníka Olšina nedaleko Lipenské přehrady se v březnu uskutečnila pečlivě a dlouho připravovaná škola v přírodě. Zúčastnili se jí žáci 5. a 9. tříd. Perfektně a do všech detailů připravený program byl zaměřen na znalosti a praktické dovednosti související zejména s pobytem v přírodě. Nechyběla samozřejmě ani večerní zábava přiměřená věku účastníků. Další tři turnusy připravené stejným způsobem pro žáky ostatních ročníků školy se kvůli mimořádným opatřením vlády musely zrušit. Fotky si prohlédněte ve školní galerii.

 


Návštěva 1. tříd

V měsíci březnu navštívili naši předškoláci první třídy. Seznámili se s interiérem školy a podívali se, jak vypadá vyučování. Paní učitelky měly pro děti nachystaný program a ukázaly jim počítání, čtení, psaní. Společně jsme si zazpívali písničku a vyrobili dinosaura na památku. Předškoláci byli velice spokojení a říkali, že se do školy těší.

 


karneval školní družiny

V úterý 9. března 2020 se děti z mateřské školy a školní družiny sešly ve vyzdobené tělocvičně na karneval. Tentokrát mezi nás zavítal kouzelník se svým kouzelnickým programem a diskotékovou show. Děti se oblékly do karnevalových masek a tělocvična byla najednou plná princezen, rytířů, pirátu, víl, vodníků a pohádkových bytostí. Po dvouhodinové produkci všichni odcházeli veselí, šťastní a plní nových zážitků.


X. školní ples

V pátek 6. březnase uskutečnil již X. ročník školního plesu. Obě tělocvičny se proměnily v krásně vyzdobený plesový sál s tanečním parketem, barem a prostorem pro posezení. K tanci a poslechu hrála skupina Prorock2. Ples zahájilo vystoupní s pompóny v podání tanečního kroužku školní družiny. Následovala polonéza, kterou si připravily taneční páry 9. ročníků. Program večera dále oživily ukázky klasických a latinskoamerických tanců z taneční školy Starlet. Velké ovace sklidily taneční variace tříd 9. A a 9. B, kterých se zúčastnili i třídní učitelé. Kromě rodičů a prarodičů projevili o ples zájem také absolventi školy. Vyjádřili sice kladný vztah ke své bývalé škole a omladili publikum, zároveň však snížili společenskou úroveň celé akce. Součástí tanečního večera bylo slosování vstupenek o ceny, které určilo 61 šťastných výherců. Ceny do tomboly dodali rodiče, přátelé školy a některé slatinské firmy. X. školní ples se vydařil a mnoha mladým lidem se po skončení hudební produkce vůbec nechtělo domů.


zeměpisná olympiáda

Na konci ledna proběhlo na II. stupni školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěže se zúčastnilo celkem 37 žáků. První místo v jednotlivých kategoriích vybojovali:

Dominika Assenová, 6.A

Armando Ley, 7.A

Ema Hrdová, 8.B

Veronika Štenclová, 9.B

V únoru se uskutečnilo okresní kolo této olympiády na ZŠ-Milénova. Naši školu reprezentovala žákyně Veronika Štenclová z 9. B. Dosáhla pěkného bodového výsledku 71,5 bodů ze 100 možných.


VerTer challenge

Před jarními prázdniny proběhl na druhém stupni speciální závod v překážkové dráze. Tato překážková dráha testovala nejen rychlost, ale i obratnost žáků a byla zaměřena na atletické a gymnastické dovednosti. Překážkovou dráhu připravily žákyně 9. B Veronika Šmerdová a Tereza Kočařová. Proto vznikl i název VerTer challenge. Výsledková listina byla rozdělena na věkové kategorie standardních soutěží, a tyto kategorie pak na jednotlivé ročníky.


mladý motorista

Žáci 8. tříd absolvovali vzdělávací program Mladý motorista v nově vybudovaném Areálu dopravní výchovy a vzdělávání u Riviéry, který disponujemoderními učebnami, přednáškovým sálem a technikou. Nauková část zahrnovala adekvátní výběr pravidel silničního provozu odpovídající věku žáků, vyvozování správných závěrů, rozhodnutí a vhodné reakce na konkrétní dopravní situace, výchovná část pak působila ve směru pěstování správných návyků a bezrizikovému chování na silnicích.


Bruslení v Černovicích

Letošní zima byla na sníh a zimní radovánky celkem skromná, a proto jsme se rozhodli, že do výuky tělesné výchovy ve 2.A zařadíme bruslení. Na pondělní dvouhodinovky na černoviském kluzišti se děti velmi těšily. Kdo neměl, mohl si brusle na místě vypůjčit. Se zavazováním pomáhalo několik rodičů, za což jim velmi děkujeme. Kdo měl natrénováno, mohl jezdit sám, kdo na bruslích stál poprvé, tomu jsme rádi pomohli v získávání sportovních dovedností. Počasí vyšlo, úrazy se nám vyhnuly, a chceme úspěšnou akci zopakovat.


Konference studentských nápadů

V úterý 4. února se konala Konference studentských nápadů organizovaná Městským parlamentem dětí a mládeže. Za naši školu se zúčastnili a odnesli si inspiraci tři žáci 9. ročníku. Obsahem konference byly prezentace, v nichž pět mladých lidí sdílelo své životní a podnikatelské zkušenosti:

Adam Štrunc - zakladatel Stubchaser.com a autor knihy Podnikání ze školní lavice
Jonáš Kůra - stvořitel modních dřevěných batohů WoodBag
Jan Oulehla - zakladatel HonzovyŘízky.cz

Adrian Drozdek - zakladatel mobilní předplatitelské aplikace DejKafe.cz
Anna Veselá - koordinátorka středoškolské podnikatelské soutěže, Soutěž a Podnikej

Naši deváťáci ocenili přínos konference a výkony přednášejících on-line kladně ohodnotili.


Empík chodec a Koblížek

„Co máš dělat na červenou, když se auta kolem ženou? Zastav se a pozor dej, čekej, nikam nespěchej….“

Nejenom tuhle říkanku, ale mnoho dalších užitečných informací, rad a dovedností získaly děti v areálu dopravního hřiště Riviéra, které spravuje Městská policie Brno. Předškoláci se zúčastnili projektu Koblížek a třeťáci absolvovali program Empík chodec.

Děti se seznámily se správným a bezpečným pohybem po chodníku i mimo něj, se zásadami přecházení vozovky i tramvajové dráhy. Věnovaly se zásadám jízdy na kole a důležitosti reflexních prvků na oblečení. Poté si ověřily znalosti povinné výbavy jízdního kola a dopravníchznaček. Oba projekty zprostředkovaly hravou formou přiměřené věku získání správných návyků a doufejme, že i přispěly ke snížení úrazovosti u dětí předškolního a školního věku.


Vyhráli jsme turnaj školních družin v malé kopané

Žáci 3. a 4. tříd Adam Kučera, Rostislav Cabejšek, Mikuláš Pešl, Lukáš Střelec, David Střelec a David Křížka se v pátek 24. ledna zúčastnili turnaje školních družin v malé kopané na ZŠ Kneslova. Kluci vyhráli skupinu a postoupili do finále, kde se utkali s týmem ZŠ Bakalovo nábřeží. Po úžasném výkonu naši chlapci zdolali  soupeře 3 : 0 a stali se zaslouženými vítězi celého turnaje. Do školy přivezli zlaté medaile a pohár. Za skvělou reprezentaci školy jim patřík velký dík.


Spolupracujeme se slatinskou Fantoškou

Na konci ledna přivítala školní družina lektora Fantazie, který pokryl koberce heren hromadou dílů a komponentů z oblíbené stavebnice Lego. Děti stavěly samostatně i ve skupinách a fantazii se meze nekladly.                                                                                                           

Žáci prvních tříd se zúčastnili výukového programu Vnímejte svět všemi smysly. Připomněli si, kolik máme smyslů, k čemu nám slouží a proč je potřeba je chránit. Vyzkoušeli si, jaké to je, když nevidí a musí jít po schodech nebo překonávat různé překážky.

Třída 3.B se zúčastnila ekologického programu Od semínka po papír zaměřeného na charakteristické znaky stromů a jejich význam pro člověka. Děti zkoumaly šišky, kůru i dřevo a z obrázků poskládaly celý proces výroby papíru. Hrály hru Na pilku a nakonec si vyrobili í ruční recyklovaný papír.


výsledky školního kola zeměpisné olympiády

Školní kolo zeměpisné olympiády proběhlo v úterý 28. ledna ve třech kategoriích A, B a C. Okresního kola, které se uskuteční ve středu 26. února, se zúčastní Veronika Štenclová z 9.B.

6. třídy (kategorie A) 7. třídy (kategorie B)
1. místo Dominika Assenová, 6.A 40 bodů 1. místo Armando Ley, 7.A 35 bodů
2.-3. místo Hana Ščerbejová, 6.A 37 bodů 2. místo Eva Kubíčková, 7.A 34 bodů
2.-3. místo Lukáš Sobotka, 6. B 37 bodů 3. místo Vendula Štěpánková, 7.A 30 bodů
8. třídy (kategorie C) 9. třídy (kategorie c)
1. místo Ema Hrdová, 8.B 41 bodů 1. místo Veronika Štenclová, 9.B 56 bodů
2.-3. místo Denisa Sonsbecková, 8.B 39,5 bodů 2. místo Kateřina Křečková, 9.B 45 bodů
2.-3. místo Milan Vlach, 8.B 39,5 bodů 3. místo Lucie Plšková, 9.A 44 bodů

skvělý výsledek celonárodního Testování

Na podzim 2019 se žáci 9. ročníku zapojili prostřednictvím vzdělávací firmy Scio do celostátního projektu Národní testování. V průběhu 3 dnů řešili postupně on-line testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Se svými výsledky se mohli žáci seznámit na svém osobním profilu, celkové hodnocení obdržela i škola. Vynikajícího výsledku v českém jazyce dosáhla Tereza Boháčková z 9. B.

Ocenění společnosti Scio
 


Soutěž v anglickém jazyce

V úterý 22. ledna proběhlo školní kolo Soutěže v anglickém jazyce. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií – A1 (6. a 7. ročníky) a A2 (8. a 9. ročníky). Úvodní částí bylo porozumění poslechu, poté následoval vlastní ústní projev na dané téma a konverzace. Zde jsou nejúspěšnější žáci:

kategorie A1 kategorie A2
1. místo: Hana Ščerbejová (6.A) 1. místo: Martina Prokšová ( 9.A)
2. místo: Eva Ha Thu Trang (7.B) 2. místo: Tereza Boháčková (9.B)
3. místo: Karolína Ertlová ( 6.A) 3. místo: Ema Hrdová ( 8.B)

Žákyně Martina Prokšová postupuje do okresního kola, které proběhne v únoru. Všem zúčastněným žákům děkujeme a nezúčastněné zveme na další ročník soutěže v roce 2021.


týden deskových her

Druhý lednový týden nového roku 2020 proběhl ve školní družině ve znamění deskových her. V každém oddělení se celý týden hrálo a soutěžilo, mnozí hráči zažili slavnostní pocit vítězství a úspěchu. U deskových her si žáci procvičili logické myšlení, bystrost, trpělivost i vzájemnou spolupráci a komunikaci.

 


JAK SE DĚLÁ GALERIE

Třída 5. B navštívila edukační program v Moravské galerii nazvaný Jak  se dělá galerie? Všechny děti byly v galerii poprvé a ihned po příchodu je nadchla velká barevná místnost, vybavená sedacími pytli, polštáři, zajímavými tituly knih a dalšími kreativními prvky. Zde u velkého stolu vedla lektorka na úvod programu s dětmi krátký brainstorming o daném tématu. Potom je provedla budovou galerie, seznámila je se zákulisím, s historií umění a muzeí. Vysvětlila, kdo v galerii pracuje a jak vzniká výstava. V závěru programu si žáci zkusili ve skupinkách vytvořit návrh vlastní galerie. Při aktivitě museli vzájemně kooperovat a komunikovat, aby byli všichni členové s výsledkem spokojeni.

 


Empík nadělil dětem ze školky cenu primátorky města brna

Třídy mateřské školy Broučci, Včeličky, Berušky, Zajíčci a Motýlci se zúčastnily soutěže Městské policie Brno Empík naděluje, která je zaměřena na výtvarné a literární dovednosti žáků. Letošní téma soutěže „Strážníci na vodní hladině aneb Slavíme 20 let zřízení Jednotky poříční“ inspirovalo děti ze školky k vytvoření originálního policejního plavidla, které v kategorii předškoláků zvítězilo. Cenu primátorky města Brna převzala 23. prosince na brněnském magistrátě Olga Bauerová, ředitelka školy.

 


besídka školní družiny a jarmark

Na čtvrtek 19. prosince připravili žáci školní družiny vánoční besídku pro rodiče. Na milá kulturní vystoupení odměněná zaslouženým potleskem navázal v sousední tělocvičně tradiční jarmark, kde žáci úspěšně prodávali své výrobky zhotovené během vánočních dílen.

Více fotek najdete ve školní galerii.


vánoční koncert v Židenicích

Vybraní žáci z I. stupně ZŠ vystoupili ve středu 18. prosince v 10 hodin v hudebním a tanečním pořadu v Chrámu Spasitele na Karáskově náměstí v Brně-Židenicích. Koncert pořádla Síť brněnských otevřených škol. Podrobný program zde.


Vánoční dílny

V úterý 17. prosince proběhly ve škole tradiční vánoční dílny, kde měli žáci možnost si vytvořit mnoho krásných vánočních výrobků. Atmosféru vánočních dílen zachycuje spousta snímků ve školní galerii.


školní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 12. prosince proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili vždy dva nejlepší recitátoři ze třídy. Soutěžilo se v pěti kategoriích za hojné účasti rodinných příslušníků. O umělecky hodnotné vyplnění přestávek mezi jednotlivými soutěžními bloky se postarali zpěvem a hrou na hudební nástroje žáci II. stupně. Vítězům jednotlivých kategorií, kteří postupují do městského kola, gratulujeme:

Vnuková Veronika, 1.A (1. třídy)

Novák Josef, 3.C (2. a 3. třídy)

Svítilová Luciana, 5.A (4. a 5. třídy)

Fujcíková Elena, 6.A (6. a 7. třídy)

Polická Martina, 9.B (8. a 9. třídy)

Snímky ze soutěže si prohlédnětě ve školní galerii.

Kompletní výsledky k nahlédnutí zde.


KOUzlo adventu na zámku

Žáci školní družiny si ve středu 12. prosince zpříjemnili adventní čas  odpoledním výletem. V zámku Náměšť na Hané je čekal speciální program pro ZŠ nazvaný kouzlo adventu, během kterého se dozvěděli vše o předvánočním čase, vánočních zvycích a tradicích na Hané v rámci kostýmované hrané prohlídky. Také pro ně byla připravena tvořivá dílna, kde si všichni ozdobili stromeček podle vlastní fantazie a nálady. Nechyběl ani mini jarmark. Domů se všichni žáci vrátili plni krásných zážitků.


Dva adventní koncerty

První adventní týden zakončili všichni žáci základní i mateřské školy velkým kulturním zážitkem. V pátek na svatého Mikuláše se všichni hromadně přesunuli do Besedního domu, kde se zúčastnili adventního koncertu komorního souboru Musica animae. Hluboký dojem z krásné hudby umocnilo důstojné prostředí vyhlášeného brněnského koncertního sálu. Ještě před návratem na oběd si žáci se svými třídními učiteli zašli užít vánoční atmosféry na vánoční trhy.

Další adventní koncert, tentokrát pro širší veřejnost, se konal večer v 18 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže ve Slatině. Vánoční písně a koledy za doprovodu klávesových hudebních nástrojů zde téměř hodinu zpívalo 39 našich hudebně nejnadanějších žáků od 2. do 9. třídy. Za poctivou a trpělivou práci při časově náročném cvičení a trénování obdrželi všichni dlouhý, zasloužený potlesk.

 

Více fotografií najdete ve školní galerii.


Vánoce, vánoce, přicházejí

Třída 3. B se vydala v do knihovny Jiřího Mahena na vánoční program „Vánoce, Vánoce přicházejí, aneb povídání o Vánocích“. Paní knihovnice se ptala dětí, jak slaví Vánoce a Štědrý den, jak se nazývá čtvrtá adventní neděle a jaké znají vánoční zvyky. Ukázala jim purpuru a františka, seeznámila je s novými zvyky, které si mohou doma vyzkoušet. V pracovním listu se žáci dozvěděli, jak vypadá Ježíšek a štědrovečerní večeře u nás a v cizích zemích.

Po programu si žáci mohli jít prohlédnout jakoukoli knížku, která se jim líbila a začíst se do ní. Před odchodem paní knihovnice dětem nabídla možnost odpolední návštěvy knihovny s vánočním tvořením, čímž děti nalákala nejen na výrobu hezkého dárečku, ale i četbu knih dle individuálního výběru.


Mikuláš ve škole

K předvánočnímu času patří neodmyslitelně návštěva Mikuláše s jeho družinou. I letos členové žákovského parlamentu, coby Mikulášové, čertíci a andělé, navštívili jednotlivé třídy základní školy i mateřské školy.  Třídní učitelé využili možnost zaslat prostřednictvím Mikuláše svým žákům vzkaz. Někteří žáci si tedy užili cennou pochvalu za práci ve škole nebo kamarádské chování, jiní obdrželi náměty ke zlepšení. Ve vyšších ročnících se našli i takoví, které si čert odvedl na řetězu na chodbu. Všem dětem jistě udělala radost drobná odměna z rukou andílků.

 

Více fotografií najdete ve školní galerii.


Kolumbie ve Scale

Žáci II. stupně navštívili spolu se svými učiteli kino Scala. Shlédli cestopisný film z projektu Planeta Země, tentokrát věnovaný Kolumbii – jedné z nejmalebnějších jihoamerických zemí, která oplývá nádhernou přírodou, zajímavou kulturou a přátelskými lidmi.

Putování jsme začali v hlavním městě Bogota – kulturním městě plném muzikantů, malířů, tanečníků, barů, kaváren a barokních památek. Odtud jsme se přemístili do malebné vesničky Concepcion, kde jsme si vyzkoušeli výrobu panely (třtinového cukru). Spolu s místními kovboji jsme kovali koně a sháněli stáda dobytka. Nevynechali jsme ani cestu do hor a tropického pralesa. Tady za námi přilétl létající drahokam – kolibřík. Ještě poslední šálek ručně sesbírané kávy a naše putování je u konce. Žákům se Kolumbie velice líbila a cestování na západní polokouli je úplně pohltilo. Už se těšíme, kam poletíme příště.


Skvělý úspěch v krajském přeboru ve šplhu

Vybrané žákyně z 8. a 9. tříd se zúčastnily brněnského a krajského přeboru ve šplhu na tyči, který se konal na Střední polytechnické škole Brno, Jílová 36. Dívky prošly hravě kvalifikací a ve středu 27. listopadu se utkaly ve finále s nejlepšími jednotlivci a družstvy z celého Jihomoravského kraje. V soutěži jednotlivců obsadila krásné 4. místo Šárka Kubíčková z 9.B. Ještě lepší umístění dosáhl tým ve složení Šárka Kubíčková (9.B), Markéta Mitášová (9.A), Klára Uhrová (8.B) a Marie Kyprá (8.A). Tým dívek ze ZŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2 obsadil skvělé 2. místo. Všem našim šikovným, hbitým a rychlým žákyním gratulujeme!

 

 

Diplom - přebor Brno

Diplom - přebor JMkraj


městský Turnaj v deskových hrách

V pátek 22. listopadu se děti z kroužku deskových her zúčastnily Brněnského turnaje základních škol. Děti si zahrály 8 různých her a nakonec naší škole vybojovaly krásné 2. místo v kategorii 1. stupně. Všechny děti si odnesly na památku krásná trička a placky se svým jménem.


Upeč třeba chleba

Dne 13. listopadu se vydala třída 3. B na ekologický výukový program “Upeč třeba chleba” do Fantázie ve Slatině. V úvodní části se žáci seznámili s historií zemědělství, různými druhy obilí a problematikou přípravy kvásku a těsta. V praktické části si sami upekli pečivo – pletýnkua housku. Nejvíce děti bavilo ochutnávat zrníčka obilí, připravit suroviny a hníst těsto.


Preventivní program Hasík

V rámci preventivního programu Hasík žáci 2., 6. a 9. ročníku několikrát během listopadu přivítali hasiče z Líšně. Od zkušených profesionálů se dozvěděli, jak požárům předcházet a jak se zachovat, pokud se u nějakého požáru ocitnou. Hasiči seznámili žáky s krizovými situacemi, do kterých se mohou dostat, a s postupem, jak se s nimi co nejlépe vypořádat. Předvedli záchranné prostředky a výstroj, kterou používají. Kromě teorie přišlo také na praktické ukázky a nácvik. Velký zájem vzbudila videa ze skutečných zásahů. Kromě hodin, které probíhají u nás ve škole, se žáci výše uvedených ročníků mohou těšit na návštěvu hasičské stanice v Líšni, kde budou mít příležitost poznat hasičskou techniku a práci hasičů pěkně na vlastní oči. Preventivní program Hasík je pravidelnou součástí každého školního roku.

 


Beseda s právníkem

Žáci 9. ročníku absolvovali v pondělí 14. října přednášku z oblasti trestního práva a praxe u soudu, kterou vedl advokát JUDr. Petr Živěla. Žáky zaujal svými poutavými příběhy z praxe a podnětnou atmosféru podpořil soudcovským talárem. Žáci se neostýchali a měli plno zajímavých dotazů.


Povedená expedice žákovského parlamentu

V říjnu se skupina členů žákovského parlamentu zúčastnila třídenní prožitkové expedice v Čejkovicích. Cílem bylo navzájem se lépe poznat, zažít dobrodružství, a také zlepšit své komunikační schopnosti a spolupráci v týmu. Žáci si sami na sobě vyzkoušeli řadu prožitkových aktivit a měli možnost trénovat své dovednosti. V závěrečném hodnocení se objevila mnohá osobní předsevzetí pro další práci v žákovském parlamentu, která souvisela s poznáním sebe sama, svých silných a slabých stránek. Do Čejkovic odjížděla skupina žáků s individuálními zájmy, ale vracel se tým s jedním společným cílem: aktivně se podílet na životě školy.


3.B v knihovně Jiřího Mahena

Třída 3. B navštívila v pátek 25. října poprvé v letošním školním roce knihovnu s tématem „Brněnské pověsti“. Paní knihovnice vyprávěla i četla spoustu pověstí, známé i neznámé, o Brně. Zapojovali se i žáci, měli možnost vyprávět pověsti. Děti se dozvěděly spousty nového např. v pověstech O Johance nebo Stará radnice. Nové bylo i to, že nad vchodem do rychlého občerstvení KFC na Masarykově ulici je pamětní deska, kde byla tzv. Židovská brána. Žáci měli možnost vyzkoušet své znalosti o pověstech na pracovním listu. Na závěr jsme se mohli uvelebit mezi regály polic a začíst se do knihy, kterou si děti vybraly.


Okresní finále ve florbale

 Ve středu 16. října se vybraní borci z 8. a 9. ročníku zúčastnili okresního finále ve florbalu, které se konalo v hale florbalového klubu Bulldog. Proti nim stáli zkušení soupeři z Gymnázia Matyáše Lercha, ZŠ Zemědělská a ZŠ Laštůvkova. Naši žáci ze skupiny nepostoupili. V malém počtu s jedním střídáním však zvládli odehrát pěkná utkání a zejména v posledním zápase, byť prohraném, prokázali na rozdíl od soupeře velký smysl pro fair-play.