Události v základní škole

Zobrazeno: 120950

Kategorie: ZS

karnevalový týden

Únor je měsícem tradičního masopustního veselí, na které jsme ani v neradostné době koronavirové pandemie nezapomněli. V týdnu od 8. do 12. se ve třídě 1.B konal karnevalový týden v maskách. Děti každý den přicházely v různých kostýmech a vyučování zahájily promenádou a představením masek. Každý den je čekalo i karnevalové mlsání, různé hry, soutěže a nezapomenutelný tanec „Just dance“. Během týdne se do karnevalu připojila i třída 1.A a 1.C. Karnevalový týden zakončily hry a soutěže ve školní družině.


Školní družina v době zimní

Chladná polovina února s celodenními mrazy a sněhovou nadílkou zastihla školní družinu připravenou. Děti popadly hned během prvního sněžení boby a lopaty a vyrazili pod dohledem svých vychovatelek na kopec. Doslova útokem vzaly hned ten první v areálu školy a až byl moc vydřený, přesunuly se o dům dál. Každé dítko dokázalo vykouzlit osobitý styl v jízdě i v doprovodném zvukovém projevu. Důkazem kvalitního venkovního vyžití bylo mimo jiné znatelné snížení hlučnosti po návratu do školy.

Mrazivá polovina února však nebyla ve školní družině jenom ve znamení venkovních zimních radovánek, ale také náročného přemýšlení v příjemném teple školních heren. V týdnu před jarními prázdninami se uskutečnila zábavná soutěž „týden hlavolamů“. Každé odpoledne si děti vybíraly jeden hlavolam a snažily se jej co nejrychleji vyluštit. Některé byly velmi úspěšné, jiné méně. Na konci týdne se získané body jednotlivců i skupin sečetly a vyhodnotily. Nejlepší řešitelé hlavolamů byli odměněni.

 


Výstava učebnic nakladatelství Taktik

S pedagogickým vydavatelstvím Taktik již léta spolupracujeme a mnohé z jeho titulů využíváme jako učebnice nebo pracovní sešity na I. i II. stupni základního vzdělávání. Jelikož nabídka Taktiku je opravdu bohatá a široká, uspořádali jsme letos ve spolupráci s obchodním oddělením výstavku pro pedagogy, na které byly mimo jiné představeny nejnovější tituly. Mezi ně patří nová řada učebnic pro 1. a 2. ročník, konkrétně čeština a netradičně pojatá hudební výchova. Zejména učební materiály do hudební výchovy patří na trhu s učebnicemi k nedostatkovému a tudíž velmi vítanému zboží.

Pro učitele I. stupně uspořádalo vydavatelství Taktik webinář, kde se zájemci mohli seznámit s koncepcí nových učebnic. Zároveň si každý pedagog směl z výstavy zdarma odnést dva libovolně zvolené tituly. Vydavatelství Taktik dostalo na oplátku od vedení školy podnět k výrobě řady učebnic do informatiky. Ty totiž chybí ze všeho nejvíce nejenom na naší škole. Podle posledních zpráv se Taktik naším podnětem vážně zabývá.


Knihy léčí? U nás ano!

Výuka většiny žáků se přesunula do domácího online prostředí. A to s sebou přináší pouze zprostředkované působení učitelů na žáky přes obrazovku monitoru. Bohužel je velmi omezeno působení lidského faktoru na žákovu osobnost i poskytování okamžité podpory, kdy má žák nějaké potíže. To vše se vedle vzdělávacího procesu zaměřeného na nabývání vědomostí děje ve škole automaticky, mimoděk, neplánovaně.

Proto hledáme cestu, jak některá poselství a podporu přenést k dětem jinak. Obohatili a rozšířili jsme naši školní knihovnu (I. i II. stupně) o řadu knih, které jak věříme, podpoří pozitivní rozvoj osobnosti našich žáků. Mohou v nich najít inspiraci či podporu při řešení svých vlastních životních situací. Nejedná se o knihy klasiků ani povinnou četbu. Jde spíše o podpůrnou a inspirativní literaturu pro podporu sociálních dovedností a pozitivní rozvoj osobnosti žáků. Mohli bychom tyto knihy snad nazvat i biblioterapeutickými. To znamená, že by měly mít podpůrné a pro duši léčebné účinky. Věříme, že tomu tak bude. Seznam nových knih i s jejich krátkými anotacemi žáci mohou nalézt v MS Teams v týmu „Knihovna 2. stupně“ anebo u třídních učitelů 1. stupně.


Šifrovací hra anebo kvíz na zdravém vzduchu

Žáci v tomto školním roce zažili nebývalé množství času stráveného distanční výukou na dálku prostřednictvím informačních technologií. A aby alespoň na chvíli odtrhli oči od obrazovek s modrým světlem, zorganizovala školní psycholožka ve spolupráci s učiteli pro žáky naší školy šifrovací hru v bezprostředním okolí školní budovy. Prvními zkušebními účastníky byli členové skupinky SODOVKA (Sociální Dovednosti V Kapse). A protože se jim úspěšně podařilo najít dle instrukcí stanoviště s otázkami a vyluštit tak šifru, získali malou, ale zaslouženou odměnu. Po této zatěžkávací zkoušce již nic nebránilo tomu nabídnout šifrovací hru k dispozici všem. A tak se někteří žáci naší školy pod vedením svých učitelů vydali ven na čerstvý vzduch a užili si zhruba 1 vyučovací hodinu luštěním a hledáním. Odměnou jim potom byly sladkosti v cíli a zejména dobrý pocit z pohybu venku bez elektronických zařízení v dohledu. Přeji všem co možná nejvíce zdravého pohybu na čerstvém vzduchu a mnoho radostných zážitků.

 


Projekt „Pro děti ze země draka“

Ačkoliv je naše škola typickou sídlištní školou, svým složením je školou téměř „mezinárodní“. Kolem 12 procent našich žáků tvoří žáci s odlišným mateřským jazykem než čeština. Většinou se jedná o žáky, jejichž rodiny hovoří vietnamštinou.

Pro snadnější komunikaci mezi školou, žáky a také rodiči s vietnamštinou jako mateřským jazykem naše řady rozšířila interkulturní pracovnice slečna Phuong Leová. Můžete ji oslovovat také Dano, i na toto české jméno je zvyklá. Bude naší velkou pomocí a komunikačním mostem směrem k vietnamským žákům a jejich rodinám.  Věříme, že pomůže zlepšit školní úspěšnost žákům, kterým v cestě stojí zejména jazyková bariéra. Slečna Phuong Leová ale díky svým znalostem bude také schopna podpořit přirozené seznámení ostatních žáků s vietnamskou kulturou.


PF 2020

Všichni zaměstnanci a žáci Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské náměstí 2, přejí všem Slatiňákům úspěšný nový rok 2021.


mikuláš a čert v rouškách

Na začátku prosince se děti v mateřské škole opět dočkaly mikulášské nadílky. Sice se musely obejít bez návštěvy samotného Mikuláše, čerta a anděla, zato ve svých třídách zažily zábavné dopoledne plné soutěží a her. Děti se do aktivit s radostí zapojily a nakonec se dočkaly také odměny v podobě balíčku plného dobrot.

Na rozdíl od mateřské školy se na základní škole Mikuláš s čertem v pátek 4. prosince objevil. Samozřejmě oba v rouškách a v předepsaných rozestupech. Snad možná proto nadělal čert kraválu ještě více než obvykle!

Třídní učitelé využili možnost zaslat prostřednictvím Mikuláše svým žákům vzkaz. Někteří žáci si tedy užili cennou pochvalu za práci ve škole nebo kamarádské chování, jiní obdrželi náměty ke zlepšení. Ve vyšších ročnících se našli i takoví, které si čert uvázall na řetěz. Všem žákům udělala nečekaná mikulášská návštěva jistě radost.


sociální pedagog - nová posila do našeho týmu

V prosinci 2020 rozšířila náš pracovní tým sociální pedagožka Mgr. Pavla Macháčková. Sociální pedagožka bude působit jako prostředník mezi školou a rodinou. Účinně může pomoci žákům, jejichž rodiny nemají dostatečnou kapacitu pomoci s přípravou do školy a motivovat ke studiu. Následně bude poskytovat učitelům informace týkající se domácího rodinného zázemí a z něj plynoucích problémů, což následně pomůže učitelům volit vhodný pedagogický přístup k potřebným žákům.

Náplní práce sociální pedagožky je vytvářet propojení mezi školou a rodinou, ale i jinými subjekty, např. policií nebo zdravotnickým zařízením. Může rodině také poskytnout pomoc s právními a sociálními otázkami.Věříme, že její individuální a cílená péče pomůže potřebným žákům v tom, aby opět zažili školní úspěch a pocit spokojenosti ve škole.


bez tělocvičny a bez zpěvu

18. listopadu loňského roku se druháci vrátili do školních lavic, kam se po náročné domácí výuce všichni už moc těšili. Chyběli jim kamarádi i běžná výuka a osobní kontakt s paní učitelkou. Trochu byli ale překvapení a zklamaní, když zjistili, že v hodinách tělesné výchovy nebudou chodit do tělocvičny. Po čase se s touto nepříjemností chtě nechtě museli smířit. Chodí alespoň pravidelně ven na procházky a na volná prostranství, kde si mohou zaskotačit a proběhnout se. Velikou radost z procházek nám přinášejí zejména dny, kdy padá nebo na zemi leží sníh. To je pak každá vycházka mnohem lepší než tělocvična.

Omezení platí také v hudební výchově. Místo zpěvu žáci vytleskávají rytmus, zkoušejí hrát na rytmické bicí nástroje, poslouchají písničky a hudbu, poznávají noty a jednotlivé hudební nástroje. Je smutné, když z úst paní učitelky slyší, že nesmí zpívat. Věřme, že v tomto novém roce si již všichni s chutí zazpíváme a vyhladíme společně s dětmi vrásky, které v nás zanechal loňský rok.


školní knihovna online

V době distanční výuky se přesunula školní knihovna do online prostoru. Jak tomu rozumět? Aby žáci nepřišli o možnost půjčit si knihu, se kterou mohou buď relaxovat anebo se vzdělávat, vytvořila paní psycholožka v MS Teams samostatný tým školní knihovny. Tam si žáci mohli a i nadále mohou prohlédnout katalog knih a přes chat si knihu objednat. Knihy si potom vyzvednou na vrátnici školy na místě k tomu určeném. Stejným způsobem se knihy vracejí. Již Alexander Sergejevič Puškin řekl: „Čtení je nejlepší učení“. Jsme rádi, že žáci ani v době distanční výuky neztratili chuť číst si a učit se.


školní družina nezahálí

V době uzavření škol se naše vychovatelky rozhodly zpříjemnit dětem domácí výuku a připravily pro každého žáka prvního stupně podzimníčka a sněhuláčka z podpalových dřívek. Tento základ si doma podle své vlastní fantazie mohou nazdobit a zkrášlit si domácí prostředí.


škola se z lavic opět přesunula do virtuálního prostoru

Když se řekne distanční výuka, vybaví se mnohým z nás zejména počítač či tablet, ikonky spolužáků či vyučujících a kalendář plný schůzek. Dozajista je distanční výuka výzvou pro všechny zúčastněné strany - žáky, vyučující i rodiče. A jak se vlastně distanční výuce u nás na škole daří?

Žáci naší školy již od jarní nepovinné výuky na dálku mají založené praktické třídní webové stránky, které používají stále a od začátku listopadu se pravidelně scházejí a učí se v MS Teams. Pro žáky, kteří se již lépe orientují ve světě informačních technologií, poskytují MS Teams spoustu možností pro kreativní práci.  Do světa MS Teams se přestěhovala běžná výuka, ale i podpůrná individuální výuka pro žáky, kteří to potřebují. Většina žáků si na nové prostředí zvyká, někteří jsou v něm jako ryby ve vodě. Někteří žáci ovšem mají s připojením potíže, které škola po domluvě s rodiči řeší individuálně.

Oceňujeme nasazení vyučujících, kteří se v novém prostředí naučili rychle pohybovat, vzájemně si pomáhají a podporují se. A také někteří žáci, kteří mají více zkušeností s online prostorem, jsou nápomocni svým spolužákům. Je to pro nás nové, místy obtížné, místy radostné. Nový styl práce skýtá nové možnosti, odkrývá lidské charaktery a sounáležitost nás všech, co patříme „do školy“ bez ohledu na to, v jaké funkci nebo pozici se nacházíme. Všem nám přeji spoustu radostných online setkání a zajímavých zkušeností.


drakiáda ve školní družině

Už od rána 8. října se všechny družinové děti těšily na teplé slunečné odpoledne, aby mohly vypustit své různobarevné draky. S úderem 14. hodiny jsme se vydali na terénky Slatina. Je tu krásné volné prostranství – ideální prostor pro podzimní pouštění draků. Draci se rozletěli do všech stran, někteří k nebi, někteří k zemi. Nálada však byla u všech skvělá a odpoledne s draky jsme si náramně užili. Po příchodu do školy jsme si společně akci zhodnotili – který drak byl nejhezčí, největší, nejbarevnější, či který drak letěl nejvýš.


turistický pochod v soběšicích

V sobotu 3. října jsme spolu s několika dalšími brněnskými školami pořádali turistický pochod pro rodiče s dětmi v okolí Soběšic. Počasí s téměř letními teplotami přilákalo mnoho malých i větších turistů, mezi nimi i nemálo žáků z naší školy.

Na trase dlouhé 10 km čekala na děti i jejich rodiče řada zábavných úkolů. Hned na prvním kontrolním stanovišti, které jsme připravili a obsluhovali, si mohli všichni účastníci otestovat své přírodovědné znalosti, ověřit smyslové vnímání a představivost. Následovala střelba ze vzduchovky, zeměpisné puzzle a poznávání předmětů a látek podle hmatu a čichu. Vrcholem programu pro děti byla možnost stát se na chvíli členem Tanečního klubu Martiny Bartuschkové a vyzkoušet si taneční variace na turistické téma. V cíli na všechny čekala tatranka, která umocnila krásné zážitky z povedeně stráveného dne.


pasování na čtenáře

Do knihovny Jiřího Mahena ve Slatině zavítali poprvé letošní prvňáci. Paní knihovnice Martina Šikulová přečetla dětem pohádku a seznámila je zábavnou formou s chodem knihovny. Pak následovalo vyprávění o knihách, rytířích a erbech. Všichni prvňáci byli slavnostně pasováni na čtenáře, obdrželi odznaky, záložky a papírové erby, které si ve škole dokreslili. Také si mohli prohlédnout knihy, které je zaujaly. Věříme, že se do knihovnybudou děti rády vracet.


Adaptační programy v 1. třídách

V prvních třídách probíhají adaptační programy se školní psycholožkou Mgr. Lucií Rovenskou. Každou třídu čeká setkání jednou týdně po dobu pěti týdnů. Cílem je snadnější adaptace žáků na nové prostředí, usnadnění společného seznámení žáků a podpora koheze vztahů ve třídě. Formou her se žáci učí spolu komunikovat a vzájemně se poznávat. Školní psycholožka též žákům 1. ročníku nabízí pravidelně o velkých přestávkách relaxační chvilky s využitím knihy společnosti Scio "Emušáci- Ferda a jeho mouchy" a "Ferda v tom zase lítá." Knihy obsahují příběhy o plyšovém žabáku Ferdovi a jeho kamarádkách mouchách. Ferda zažívá běžné situace denního života a prožívá v nich různé emoce. V knize emoce představují mouchy. Tím se učí děti lépe vyznat ve svých pocitech, naučí se s nimi pracovat a řešit běžné denní situace.


BanalFatal ve škole

Dne 22. 9. navštívil třídu 5. C tým lektorů, který jezdí po školách v České republice, pořádá osvětový seminář s názvem „BanalFatal!“ a je zaměřený na prevenci úrazů páteře a míchy. Tento program organizuje Česká asociace paraplegiků ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa a získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Dvojice lektorů, z nichž jeden byl handicapovaný, vedla živou debatu, jejímž obsahem bylo sdílení informací o rizicích sportování v podobě úrazů páteře a míchy se žáky, a to zejména názornou formou (videi, vlastními zkušenostmi a příběhy). Žáci se seznámili s pojmy tetraplegie a paraplegie, dozvěděli se, jak se efektivně chránit před úrazem páteře, jak páteř a mícha fungují, proč mají úrazy míchy fatální následky a jak v takových případech poskytovat první pomoc.

Cílem lektorů bylo nejen žáky seznámit s danou problematikou, ale také v nich vyvolat sebereflexi vlastního rizikového chování. Program motivoval děti k tomu, aby si samy došly k potřebě přemýšlet o tom, jaká rizika při sportu můžou minimalizovat, jak důležité je být dobře připraven, zbytečně se nepředvádět a nepřeceňovat své síly například tím, že vyhledají odborné trenéry, budou používat ochranné pomůcky a věnovat pozornost terénu, kde sport probíhá. Tento seminář se žákům velmi líbil a byl pro všechny velkým přínosem.


Slavnostní zahájení školního roku

Kvůli nepřízni počasí jsme letos nový školní rok zahájili trochu netradičně, a to individuálně ve svých kmenových třídách, kde nás paní ředitelka Olga Bauerová přivítala školním rozhlasem. Výjimkou byli žáci prvních tříd a jejich rodiče. S nimi se paní ředitelka přišla přivítat osobně spolu s panem místostarostou Martinem Krytinářem a zástupkyní 2. stupně Gabrielou Ducháčkovou. Postupně se všichni představili a popřáli dětem mnoho zdaru v tomto školním roce. Rodiče si vyfotili své ratolesti. Na dětech bylo znát, že jsou plné očekávání. Do nového školního roku 2020/2021 přejeme všem hodně úspěchů a pohody, ale také pevné zdraví!


školní archiv

Archiv událostí v ZŠ 2019/2020

Archiv událostí v ZŠ 2018/2019

Archív událostí v ZŠ 2017/2018

Archív událostí v ZŠ 2016/2017

Archív událostí v ZŠ 2015/2016

Archív událostí v ZŠ 2014/2015

Archív událostí v ZŠ 2013/2014

Archív událostí v ZŠ 2012/2013

Archív událostí v ZŠ 2011/2012

Archív událostí v ZŠ 2010/2011

Archív událostí v ZŠ 2009/2010

Mini kalendář

poslední mesíc duben 2021 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 13 1 2 3 4
week 14 5 6 7 8 9 10 11
week 15 12 13 14 15 16 17 18
week 16 19 20 21 22 23 24 25
week 17 26 27 28 29 30

Co nás čeká ...

Žádné události