Kategorie: projekty

Standardy komunitních škol

Naše škola je od roku 2009 zapojena do mezinárodního projektu „Rozvoj kvality komunitních škol: Projekt ověření dopadu mezinárodních standardů“. Tento projekt zahájila v roce 2008 zahájila ukrajinská organizace Step by step a britská ContinYOU za podpory nadace Charles Stewart Mott Foundation z USA.

Cílem projektu je ověřit na 80 školách v různých zemích mezinárodní standardy kvality komunitní školy, vytvářené od roku 2005 společenstvím několika nevládních organizací pod vedením britské ContinYOU. ČR je jednou z 8 zapojených zemí a mezi dalšími účastníky najdeme Velkou Británii, Rusko, Ukrajinu, Bosnu a Hercegovinu, Moldavsko, Arménii a Kazachstán. Ověřování tedy probíhá v 8 zemích, které pokrývají oblasti s různým stupněm hospodářského rozvoje, společenského uspořádání a také na různých kontinentech. V každé zemi působí národní koordinátor procesu ověření standardů kvality komunitní školy. Národním koordinátorem pro Českou republiku se stal Mgr. Marek Lauermann, který v současné době působí na pozici zástupce ředitelky pro projektový management a komunitní rozvoj na naší škole.

Naše škola je jednou z 10 pilotních škol v ČR, na kterých se standardy kvality komunitní školy ověřují. Realizace projektu je rozdělena do 3 fází:

  1. fáze - školení facilitátorů procesu implementace standardů – v rámci této aktivity byly na všech zúčastněných školách proškoleny osoby, které za proces implementace standardů odpovídají.  Tato fáze proběhla v listopadu 2009.
  2. fáze – 1. implementace mezinárodních standardů –na každé zapojené škole se uskutečnila alespoň dvě setkání, na kterých evaluační skupina složená ze zástupců rodičů, učitelů, zřizovatele, spolupracujících organizací i široké veřejnosti podrobila školu zhodnocení v každém z 9 standardů kvality (Vedení (leadership), Partnerství, Sociální inkluze, Služby, Dobrovolnictví, Celoživotní učení, Zapojení rodičů, Kultura školy, Rozvoj komunity). Následně vznikl akční plán definující konkrétní aktivity, které směřují k rozvoji školy v dané oblasti. Tato fáze se uskutečnila v průběhu prosince 2009 až února 2010.
  3. fáze – 2. implementace mezinárodních standardů - Cílem je porovnat výsledky z předchozí implementace - zda-li se priority a problémy v jednotlivých oblastech standardů liší anebo se opakují. Primárně se školy zaměří na ty oblasti standardů (např. zapojení rodičů, celoživotní vzdělávání), ve kterých škola vykazovala problémy anebo nízkou úroveň rozvoje.

 Projekt bude končit v březnu 2011, kdy se koná závěrečná mezinárodní konference v Kyjevě. Do té doby by měla proběhnout druhá implementace ve všech zemích. Za každou zemi se zúčastní 5 osob, které byly do projektu implementace zapojeny a mohou sloužit jako příklady dobré anebo zajímavé praxe. Naše škola byla požádána, aby připravila v rámci dané konference workshop věnovaný tématu Úloha vedení školy v konceptu Komunitní školy.

Výstupy ze zapojených škol také slouží jako podklad pro nový mezinárodní projekt, který bude zaměřen na 4 oblasti standardů, které se ukazují jako problémové napříč zapojenými zeměmi - leadership, komunitní rozvoj, dobrovolnictví a partnerství. Cílem je vytvořit případové studie škol v zapojených zemích, školit klíčové pracovníky v zapojených školách ve zlepšení naplňování zmíněných standardů a také posílit mezinárodní spolupráci zapojených škol. V současné době byla podána žádost o financování projektu, která by měla být schválena na jaře 2011. Naší škole byla předběžně nabídnuta účast v pokračování projektu.

Mini kalendář

poslední mesíc duben 2021 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 13 1 2 3 4
week 14 5 6 7 8 9 10 11
week 15 12 13 14 15 16 17 18
week 16 19 20 21 22 23 24 25
week 17 26 27 28 29 30

Co nás čeká ...

Žádné události