Školská rada

Zobrazeno: 9162

Kategorie: ZS

Školská rada 

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

 

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Další informace

  • Více informací o Školské radě najdete ve Školském zákoně na stránkách MŠMT.

Školská rada ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 má šest členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Členové školské rady 2019 – 31. 7. 2019

            za zřizovatele:                        Ing. Naděžda Křemečková, PhDr. Martin Krytinář,

            za rodiče:                                Ing. Jan Ertl, Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D.,

            za pedagogické pracovníky:   Mgr. Hana Šebelová, Mgr. Iva Kreutzerová.

Členové školské rady od 1. 8. 2019

            za zřizovatele:                        Ing. Naděžda Křemečková, PhDr. Martin Krytinář,

            za rodiče:                                Ing. Jan Ertl, Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D.,

            za pedagogické pracovníky:   Mgr. Vladimíra Šiková, Mgr. Iva Kreutzerová.

 

Kontakt na členy ŠR:                           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tento centrální e-mail je přesměrován na osobní e-maily všech členů školské rady. Každá zpráva se tak dostane ke všem jejím členům, kteří se budou Vašimi podněty zabývat vždy na svém dalším nejbližším zasedání. Své podněty zasílejte k tématům, které školská rada řeší ze zákona. Projednány budou pouze podepsané vzkazy, na anonymní nebude brán zřetel.

Centrální e-mail školské rady neslouží k řešení témat, která jsou výhradně v kompetenci školy, např. prospěch, probírané učivo, chování žáků ve třídách apod.

 

Dokumenty

Jednací řád Školské rady - platný od 29. 8. 2019

Jednací řád Školské rady - platný od 28. 5. 2019

Jednací řád Školské rady - platný od 5. 10. 2020

 

Termíny zasedání a zápisy z jednání:

5. 10. 2020 Zápis z jednání ŠR dne 5. 10. 2020
24. 9. 2019 Zápis z jednání ŠR dne 24. 9. 2019
28. 8. 2019 Zápis z jednání ŠR dne 28. 8. 2019
28. 5. 2019 Zápis z jednání ŠR dne 28. 5. 2019
11. 4. 2019 Zápis z jednání ŠR dne 11. 4. 2019

 

Na konci školního roku 2015/2016 dostali rodiče možnost vyjádřit se v dotazníkovém šetření, které připravila tehdejší předsedkyně ŠR Ing. Zuzana Hrdová, k fungování a kvalitě ZŠ.

Výsledky dotazníkového šetření Spokojenost rodičů - statistická část

Vedení školy byly předány také přepisy konkrétních vzkazů a připomínek, které bylo možné k odpovědím připsat. Námětů se sešlo několik desítek, vedení školy vypracovalo jejich vyhodnocení.

Kompletní výtisk výsledků šetření dále obdrželi pedagogičtí pracovníci, přičemž tato zpráva byla předmětem provozní porady dne 26. ledna 2017.

Školská rada byla s výsledkem fáze vyhodnocení seznámena při zasedání v květnu 2018.

 

Archiv dokumentů

Jednací řád (2016 - 2019)

Zapis1_SR_2016_03_22

Zapis2_SR_2016_06_06

Zápis z jednání ŠR dne 30. 8. 2016

Zápis z jednání ŠR dne 6. 12. 2016

Zápis z jednání ŠR dne 29. 8. 2017

Zápis z jednání ŠR dne 2. 10. 2017

Zápis z jednání ŠR dne 28. 5. 2018

Zápis z jednání ŠR dne 10. 10. 2018

Zápis z jednání ŠR dne 28. 1. 2019

 

Mini kalendář

poslední mesíc duben 2021 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 13 1 2 3 4
week 14 5 6 7 8 9 10 11
week 15 12 13 14 15 16 17 18
week 16 19 20 21 22 23 24 25
week 17 26 27 28 29 30

Co nás čeká ...

Žádné události