Projekty

Zobrazeno: 20684

Kategorie: projekty

PROJEKT ŠABLONY 3

Prioritou školních let 2020 -2022 pro ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 je obnova a rozšíření IT vybavení. Získali jsme dotaci Šablony III ve výši 1 252 321,- Kč.

Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017853je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT ČR.

Díky projektu základní škola zakoupila mobilní počítačovou učebnu. Co si pod tímto názvem představíte? Jedná se o sadu notebooků a pojízdný pracovní stůl s uzamykatelným prostorem pro jejich uložení a nabíjení. Součástí této učebny je integrovaný WiFi Access Point, prostřednictvím kterého se notebooky připojují do počítačové sítě k internetu. Žáci mají možnost využívat počítače v běžných vyučovacích hodinách, nejenom v informatice. Rozšiřuje se tím možnost práce s IT technikou. Do jedné vyučovací hodiny bude přizván odborník z DIGI centra Brno, který žákům i učitelům přiblíží možnosti programování v Minecraftu, code.org, Umíme matiku a programovat, Codecombat v rámci rozvoje datové gramotnosti.

Dětem z MŠ bylo v rámci tohoto projektu zakoupeno 10 notebooků. Učitelkám MŠ přiblížil odborník z DIGI centra Brno nové platformy pro práci s dětmi. Velmi přínosné se jeví využití domén code.org, umimematiku.cz, matika.in i další možnosti. Výukové programy jsou využívány v rámci výchovně - vzdělávací práce.

Projekt zahrnuje i personální šablony. V ZŠ díky projektu působí od prosince 2020 sociální pedagožka. Její pomoc oceňujeme zvláště v době distanční výuky, kdy zprostředkovává komunikaci mezi rodinami a školou. Plánujeme, že od září 2021 začne v mateřské škole pracovat chůva, která bude nejmenším dětem pomáhat při sebeobsluze, povede je k upevňování hygienických návyků, k sociálním dovednostem apod.

V případě, že pandemie Covid 19 dovolí, plánujeme na jaro 2021 realizaci projektových dnů v MŠ i ZŠ.


 


Projekt MAP II

Informace o projektu


Projekt poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou v jihomoravském kraji

Informace o projektu

PROJEKT PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH VE MĚSTĚ BRNĚ

Webové stránky projektu


Projekt Ve škole po škole - Od kostěné jehly k šicímu stroji

Leták projektu v .pdf


ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ


vyhlášení zakázky malého rozsahu

Návrh, výroba, instalace na místě, včetně úprav terénu a dopadové plochy podle místních podmínek dětského hřiště a přírodní zahrady u mateřské školy Brno, Jihomoravské náměstí 4. Podmínkou je využití ploch, které zabírají dvě stávající pískoviště, certifikace herních prvků a kvalita jejich estetického provedení.

Materiál: dřevo v kombinaci s povrchovými úpravami zaručující dlouhodobou odolnost vůči povětrnostním vlivům.

Termín ukončení nabídek veřejné zakázky: 30. 5. 2019.

Způsob doručení: osobně

Kritéria výběru:

1) Certifikace herních prvků
2) Estetická hodnota použitých materiálů
3) Ucelený návrh rozmístění hetních prvků (plán)


Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách

To je název projektu, jehož realizátorem je Statutární město Brno a jehož partnerem je i naše škola. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR.
 

Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením

Naší škole se podařilo získat podporu z rozvojového programu Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015. Můžeme tak zakoupit software pro slabozraké uživatele Zoom text ZV, sadu Loggico Piccolo a pro MŠ Klokanův kufr. Budeme rádi, když díky těmto pomůckám usnadníme inkluzi zdravotně postiženým žákům naší školy.

 

 

 

     

 

 

progeCAD logo

 

 
 

Mini kalendář

poslední mesíc květen 2021 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 17 1 2
week 18 3 4 5 6 7 8 9
week 19 10 11 12 13 14 15 16
week 20 17 18 19 20 21 22 23
week 21 24 25 26 27 28 29 30
week 22 31

Co nás čeká ...

Žádné události