Kategorie: projekty

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Naše škola navázala v roce 2017 úzkou spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV), a to projektem Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, jehož hlavním cílem je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.

Konkrétní plnění projektu bude mít podobu školení pedagogů v základní a rozšiřující verzi seminářů, kurzů pro managment školy, poradenských a mentorských služeb ze strany Institutu a odborných stáží na spolupracujících školách.

Informace k zapojení školy do projektu v .pdf

 

Zájemcům o informace ke společnému vzdělávání doporučujeme navštívit užitečný portál inkluzevpraxi.cz.

 

Čerpání projektu:

Dne 16. 11. 2017 se pedagogický sbor ZŠ zúčastnil vzdělávacího programu Úpravy ŠVP v kontextu realizace společného vzdělávání.

V únoru 2018 byl zahájen mentoring dvou vybraných pedagogů v rozsahu 15 hodin.

Dne 17. 8. 2018 absolvoval pedagogický sbor MŠ kurz základní přípravy Individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory v předškolním vzdělávání.

Dne 24. 9. 2018 absolvoval pedagogický sbor ZŠ kurz základní přípravy Pedagogická diagnostika pro základní vzdělávání.

Dne 23. 11. 2018 absolvovaly čtyři učitelky MŠ kurz Činnosti školy spojené se zadáváním údajů z Doporučení do školské matriky pro management.

Dne 28. 3. 2019 absolvovaly čtyři učitelky MŠ kurz Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP – úprava obsahu a výstupů pro management.

Dne 27. 5. 2019 absolvoval pedagogický sbor ZŠ kurz základní přípravy Strategie řízení výuky.


Dne 23. 8. 2019 absolvuje pedagogický sbor MŠ kurz základní přípravy Komunikace - rodina - MŠ.

Dne 26. 8. 2019 absolvuje pedagogický sbor MŠ kurz základní přípravy Práce s portfoliem v předškolním vzdělávání.

Dne 27. 8. 2019 absolvuje pedagogický sbor ZŠ kurz základní přípravy Hodnocení v individualizované výuce.

 

 

 
 
 
 

Mini kalendář

poslední mesíc duben 2021 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 13 1 2 3 4
week 14 5 6 7 8 9 10 11
week 15 12 13 14 15 16 17 18
week 16 19 20 21 22 23 24 25
week 17 26 27 28 29 30

Co nás čeká ...

Žádné události