Od semínka k lesu

Zobrazeno: 3936

Kategorie: projekty

Od semínka k lesu

 

Školní projekt „Od semínka k lesu“

Realizátor: http://www.rezekvitek.cz/

Rezekvítekje občanské sdružení, jehož posláním je sdružovat občany, kteří se dobrovolně věnují ekologické výchově a ochraně přírody. Zvyšujeme ekologickou gramotnost a povědomí obyvatel nejen Jihomoravského kraje prostřednictvím péče o přírodně cenná území, publikační činností, ekologickým poradenstvím, pořádáním vzdělávacích a osvětových akcí a servisními službami jiným organizacím. Při své činnosti využíváme odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti z realizace projektů.

Cílová skupina: žáci 2. až 4. třídy

Celková doba trvání: 1,5 roku

 • Zahájení projektu: říjen 2010

 • Ukončení projektu: březen 2012

Hlavní cíle projektu

 • Žáci budou vedeni k pochopení lesního ekosystému jako celku a také budou blíže seznámeni s jeho dílčími částmi.

 • Žáci pochopí funkce lesa a jeho význam.

 • Žáci budou vedeni k budování pozitivního vztahu k lesu a přírodě obecně.

To vše za využití inovativních vyučovacích metod s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Projekt současně naplní RVP v oblasti průřezového tématu Environmentální výchova (konkrétně ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Umění a kultura, Člověk a svět práce).

Dílčí cíle projektu

 • žáci pochopí význam lesa pro člověka a jiné organismy

 • žáci si uvědomují vliv člověka na les

 • žáci pochopí funkce lesa v krajině

 • žácisi uvědomujíproměny lesa v různých ročních obdobích (fauny i flory)

 • žáci poznají základní druhy lesníchdřevin, bylin ahub

 • žáci poznají vybrané obyvatele lesa i pomocí pobytových znamení

 • žáci pochopí vztahy mezi organismy v rámci biotopu les

 • žáci se seznámí s různými druhy lesa na území České republiky a s jejich různými nároky

 • žáci se seznámí se základními informacemi o lesním hospodářství

Výstup projektu

 • vysazení stromků

 • vznik metodiky ke školnímu projektu (1000 ks)

Financování

 • školní projekt je financován z projektu OP VK – č. CZ 1.07 (1.100/08.00.30)

 • účast školy na tomto školním projektu je bezplatná

 

Mini kalendář

poslední mesíc leden 2021 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31

Co nás čeká ...

Žádné události