Od semínka k lesu

Zobrazeno: 4045

Kategorie: projekty

Od semínka k lesu

 

Školní projekt „Od semínka k lesu“

Realizátor: http://www.rezekvitek.cz/

Rezekvítekje občanské sdružení, jehož posláním je sdružovat občany, kteří se dobrovolně věnují ekologické výchově a ochraně přírody. Zvyšujeme ekologickou gramotnost a povědomí obyvatel nejen Jihomoravského kraje prostřednictvím péče o přírodně cenná území, publikační činností, ekologickým poradenstvím, pořádáním vzdělávacích a osvětových akcí a servisními službami jiným organizacím. Při své činnosti využíváme odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti z realizace projektů.

Cílová skupina: žáci 2. až 4. třídy

Celková doba trvání: 1,5 roku

 • Zahájení projektu: říjen 2010

 • Ukončení projektu: březen 2012

Hlavní cíle projektu

 • Žáci budou vedeni k pochopení lesního ekosystému jako celku a také budou blíže seznámeni s jeho dílčími částmi.

 • Žáci pochopí funkce lesa a jeho význam.

 • Žáci budou vedeni k budování pozitivního vztahu k lesu a přírodě obecně.

To vše za využití inovativních vyučovacích metod s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Projekt současně naplní RVP v oblasti průřezového tématu Environmentální výchova (konkrétně ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Umění a kultura, Člověk a svět práce).

Dílčí cíle projektu

 • žáci pochopí význam lesa pro člověka a jiné organismy

 • žáci si uvědomují vliv člověka na les

 • žáci pochopí funkce lesa v krajině

 • žácisi uvědomujíproměny lesa v různých ročních obdobích (fauny i flory)

 • žáci poznají základní druhy lesníchdřevin, bylin ahub

 • žáci poznají vybrané obyvatele lesa i pomocí pobytových znamení

 • žáci pochopí vztahy mezi organismy v rámci biotopu les

 • žáci se seznámí s různými druhy lesa na území České republiky a s jejich různými nároky

 • žáci se seznámí se základními informacemi o lesním hospodářství

Výstup projektu

 • vysazení stromků

 • vznik metodiky ke školnímu projektu (1000 ks)

Financování

 • školní projekt je financován z projektu OP VK – č. CZ 1.07 (1.100/08.00.30)

 • účast školy na tomto školním projektu je bezplatná

 

Mini kalendář

poslední mesíc duben 2021 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 13 1 2 3 4
week 14 5 6 7 8 9 10 11
week 15 12 13 14 15 16 17 18
week 16 19 20 21 22 23 24 25
week 17 26 27 28 29 30

Co nás čeká ...

Žádné události