Kategorie: MSÚplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Úplata za předškolní vzdělávání se na období školního roku 2020/2021 se stanovuje ve výši 395 Kč za měsíc. Bližší informace zde.


provoz mateřské školy od 25. května 2020

Pokyny pro rodiče dětí a podrobné podmínky provozu mateřské školy najdete zde.

Přehled nejdůležitějších pravidel:

- Otevírací doba MŠ 6:15–16:00

- Děti budou ve svých kmenových třídách po dobu celého provozu MŠ.

- Děti i zákonní zástupci jsou povinni dodržovat hygienická pravidla a pokyny pracovníků školy.

- Vstup do školky dospělým osobám bude umožněn pouze s nasazenou rouškou.

- Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách mateřské školy nosit nemusí.

- V šatně mohou být maximálně 3 děti a jejich doprovod, vstup do šatny si organizují dospělí sami.

- Před vstupem do šatny mateřské školy důkladně dezinfikujete ruce dítěti i sobě.

- Stravování bude probíhat v běžné podobě, dítě je nutné ke stravování přihlásit.

- Vyzvedávání dětí bude v době 12:30–13:00 a 14:30–16:00.

Informace o ošetřovném zde.


stanovisko Ministerstva zdravotnictví  k lékařským potvrzením požadovaným při zápisu do mateřských škol

Podrobnosti k přečtení a nastudování zde.


VÁŽENÍ RODIČE,

už pár týdnů se všichni potýkáme, dovolíme si říct, s novou situací. Proto jsme se rozhodly, že Vám vytvoříme každý týden jeden tematický E-book, který Vám představí jednotlivé třídy naší mateřské školy trochu jiným pohledem. Každý z E-booku bude obsahovat omalovánky, pohádky, pracovní listy, cvičení a mnohé další z dílny nás učitelek, mateřské školy. E-book vždy nahrajeme v pondělí. Budeme rády za Vaši zpětnou vazbu, jak se Vám s E-booky pracuje a neváhejte nám poslat i fotografie. E-maily paní učitelek naleznete zde: Zaměstnanci. Všechny hotové práce si můžete pečlivě ukládat a po návratu do mateřské školy s dětmi společně založíme do jejich osobních portfolií.

E-book Včeličky (20.–24.4.2020) naleznete zde.
E-book Berušky (27.–1.5.2020) naleznete zde.  
E-book "Čarodějnický speciál"
E-book Motýlci (4.–8.5. 2020) naleznete zde.
E-book Broučci (11.–15.5. 2020) naleznete zde.
E-book Zajičci (18.–22.5. 2020) nalezenete zde.

Zdravíme všechny děti a jejich rodiče!


VIDEA mapující předškolní zralost

Vážení rodiče, v souvislosti s blížícím se nástupem předškoláků do 1. ročníku základní školy vás upozorňujeme na podnětná a užitečná videa, která vznikla v rámci projektu Monkey předškolák.


Doporučení pro rodiče dětí předškolního věku

V rámci projektu MAP Brno II vzniklo za účelem podpory rodin s dětmi, které navštěvují mateřské školy, tohle doporučení.

Vyzýváme všechny rodiče, aby se s ním detailně seznámili!


Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19:

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1) do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3) poštou nebo lze hodit přímo do školní poštovní schránky umístěné ve vestibulu ZŠ

4) osobní podání ve dnech 4. a 5. května.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:

1) Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem.

2) Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

3) Doložení řádného očkování dítěte - nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

a) prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

b) doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!


Předpis úplaty za předškolní vzdělávání v době omezení provozu školského zařízení

Ředitelka školy oznamuje, že po dobu uzavření mateřské školy se nebude platit „školkovné“ počínaje měsícem dubnem až do odvolání. Více informací o úplatě za předškolní vzděláváni zde.


oznámení
až do odvolání SE RUŠÍ KROUŽEK tANEČKY I ANGLIČTINA

DÁLE SE RUŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE MŠ NA MĚSÍC BŘEZEN

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ


Divadlo Sandry Riedlové 

Dne 5. března naši mateřskou školu navštívila Sandra Riedlová, která přijela s divadelním představením O zajíčkovi. Divadlo vyprávělo příběh o zajíčkovi, který se vydal za dobrodružstvím do světa. Ale cestu mu zkřížila liška, která po něm chtěla důležitý úkol, který musí splnit jinak ho bude čekat trest. Dobrodružný příběh, který obsahoval spoustu zvířátek byl naplněn písničkami, které si mohly děti společně s paní Riedlovou zazpívat. Divadelní příběh se dětem velice líbil.

 


prázdninový provoz mateřské školy

bude probíhat od 10. srpna do 21. srpna 2020 v zelené budově na Jihomoravském náměstí 4 denně od 6:15 do 16:30 h.

Podrobné informace ke stažení zde.

Přihláška ke stažení zde.


NÁVŠTĚVA PRVNÍCH TŘÍD

V měsíci březnu navštívili naši předškoláci první třídy. Seznámili se nejen s interiérem školy, ale především se podívali, jak vypadá vyučování. Paní učitelky měly pro děti nachystaný program a ukázaly jim počítání, čtení, psaní. Společně jsme si zazpívali písničku a vyrobili dinosaura na památku. Předškoláci byli velice spokojení a říkali, že se do školy těší.


program na měsíc březen 2020

5. března 2020 - Divadlo Sandry Riedlové "O ZAJÍČKOVI"

6. března 2020 - Ples ZŠ a MŠ

9. března 2020 - Karneval v tělocvičně ZŠ od 15:30
(akce pro rodiče s dětmi, kteří si své dítě vyzvednou ve své kmenové třídě v MŠ)

12. března 2020 - Fotografování dětí v MŠ

26. března 2020 - Zdravá5 - program o zdravé výživě (třídy Berušky, Včeličky, Motýlci)

27. března 2020 - Zdravá5 - program o zdravé výživě (třídy Zajíčci, Broučci, Žabky)


Upozornění pro rodiče dětí z mateřské školy

Vážení rodiče,

z důvodu nemoci vám od úterý 4. února vydá potvrzení o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání v roce 2019 paní učitelka ve třídě, kterou vaše dítě navštěvuje. Děkujeme za pochopení.


program na měsíc únor 2020

4. února 2020 - Kamenohrátky-Zimní králoství skřítků (Berušky, Broučci, Žabky)

5. února 2020 - Kamenohrátky-Zimní králoství skřítků (Včeličky, Zajíčci, Motýlci)

12. a 26. února 2020 - Návštěva 1. tríd v ZŠ (děti předškolního věku) 


muzikohrátky

Hru na neobvyklé nástroje si  děti mohly vyzkoušet během pohádky O stvoření světa. Nejen že počítaly a pojmenovávaly rostliny, ale také hrály na dešťové hole, tamburínu, xylofon, velký mořský buben a chřestidla z oříšků. A nakonec i na své vlastní tělo.

 


program na měsíc leden 2020

20.ledna 2020 - Koblížek (určeno pro děti předškolního věku ze tříd Včeliček, Zajíčků a Berušek)

20.ledna 2020 - Muzikohrátky v MŠ (všechny děti, které se neúčastní akce Koblížek)

21.ledna 2020 - Koblížek (určeno pro děti předškolního věku ze tříd Žabiček, Motýlků a Broučků) 


SOUTĚŽ MP Brno – Empík naděluje

S radostí vám oznamujeme, že naše MŠ (třídy Broučci, Včeličky, Berušky, Zajíčci a Motýlci, které se zúčastnily soutěže MP Brno – Empík naděluje) vyhrála Cenu primátorky města Brna.

 Výsledek obrázku pro vánoční stromeček

program na měsíc prosinec 2019

 

5.prosince 2019 - MIKULÁŠ v Mateřské škole

6. prosince 2019 - Musica Animae

14. prosince 2019 - Vánoční vystoupení dětí

                                na náměstí ve Slatině

16. prosince 2019 - Vánoční dílničky a posezení s rodiči

               Třída Včeliček a Broučků - od 15:30

               Třída Motýlků, Zajíčků a Berušek - od 16:00

 


sněhurka a sedm trpaslíků

V loutkovém divadle Radost jsme byli na pohádce o krásné a hodné Sněhurce, o královně, která Sněhurce závidí její krásu i lásku prince a o sedmi trpaslících, u kterých našla Sněhurka úkryt. A také o tom, jak kvůli zlé královně Sněhurka málem umřela, ale nakonec to zásluhou prince všechno dobře dopadlo...a byla svatba. V krásné pohádce jsme slyšeli řadu pěkných písniček vybízejících k veselému pobrukování.

 divadlo Paravánek

13. listopadu nás navštívilo divadlo Paravánek s představením O Palečkovi. Vyprávěl se příběh o Palečkovi, který je sice malý postavou, ale chytrostí a šikovností se mu jen tak někdo  nevyrovná. Dobrodružný příběh, ve kterém vystupovala spousta pohádkových postaviček, byl naplněn písničkami, které si mohly děti samy zazpívat. Divadelní příběh, byl určený především pro menší děti a těm se divadlo velice líbilo, hlavně byla nezapomenutelná loutková postava obra.

 


lipka - jezírko "Mravencovo desatero"

Dne 13. listopadu se předškoláci vydali za dobrodružstvím do ekologického střediska Lipka na  pracoviště s názvem Jezírko na program Mravencovo desatero. Poznávali život v mraveništi a formou hry objevovali z jakých částí se sestává mravenčí tělo. Součástí programu byla i návštěva výukového prvku „Mraveniště“, což byla prolézačka ve tvaru mravenčí kupy s ukázkou výjevů ze života mraveniště. Moc se nám to líbilo.

Fotografie v Galerii MŠ.

   


srdečně Vás zveme na akci pořádanou SRPŠ


 • program na měsíc listopad 2019

 • 8. listopadu 2019 - FANTÁZIE - tvoření z keramiky (třída Berušky, Broučci)

 • 13. listopadu 2019 -  LIPKA - JEZÍRKO "Maravencovo desatero" - pro předškolní děti

 • 13. listopadu 2019 - Divadlo Paravánek v MŠ - Paleček - pro menší děti (ne předškolní děti)

 • 15. listopadu 2019 - FANTÁZIE - tvoření z keramiky (třída Zajíčci, Motýlci)

 • 21. a 22. listopadu 2019 - Vánoční fotografování

 • 22. listopadu 2019 - FANTÁZIE - tvoření z keramiky (třída Žabičky, Včeličky)

 • 28. listopadu 2019 - Divadlo RADOST - Sněhurka a sedm trpaslíků
   


 • "DÝŇÁČCI"

 • Vyřezat s rodiči dýni, udělat ozdobu do květináče nebo vybarvit omalovánku s obrázkem dýně si mohly děti na každoroční akci Dýňáčci. Akce se setkala s velkým úspěchem a nadšením dětí, které si s radostí vyzkoušely všechny aktivity a odnesly si domů na památku krásné výrobky.

 •   • program na měsíc říjen 2019

 • 23. října 2019 - "DÝŇÁČCI" (bližší informace na nástěnkách danných tříd)

                                      Třída Žabiček - od 15:00                     

 •                                     Třída Motýlků - od 16:00                                            

 •                                     Třída Včeliček, Broučků, Zajíčků a Berušek - od 15:30

 •  

 • 31.října 2019 - Červená Karkulka - divadelní představení v MŠ


 • školička kouzel - čarování se zvířátky

 • Dne 25.9.2019 nás navštívil v MŠ pan kouzelník. Děti čarovaly tentokrát se zvířátky - žabkou,hadem a králíčkem.Zvířátka se proměňovala a dokonce i mluvila.V závěru si mohly děti chytnout své světýlko a něco pěkného si přát.

 •  


 • program na měsíc září 2019

 • 25.září 2019 - Kouzelnické představení v MŠ • třídní schůzky v jednotlivých třídách:

 • KDY: ve středu 4.9. 2019

 • KDE: v prostorách tříd

 • OD: 16:30 (mimo třídu Motýlků, která začíná již v 16:00)

 • Na tuto schůzku navazuje i schůze SRPŠ, která proběhne v 17:15 v jídelně ZŠ.


 • CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO MŠ:

  VŠE PODEPSANÉ!!!

  Při nástupu do MŠ přinést vyplněnou dokumentaci a předat paní učitelce ve třídě, nejpozději v den nástupu.


  • * přezůvky s plnou patou
  • * oblečení do třídy:
  •       o tepláky/ kraťasy, tričko, sukni/ šaty, ponožky, spodní prádlo
  • * náhradní oblečení:
  •       o spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky
  • * oblečení na pobyt venku (dle počasí):
  •       o tepláky, punčocháče, oteplovačky, krátké kalhoty …
  •       o tričko s krátkým /dlouhým rukávem
  •       o mikinka, svetr, bunda
  •       o boty na suchý zip
  •       o pokrývka hlavy (kšiltovka, čepice)
  •       o holínky a pláštěnka
  • * pyžamo
  • * malý hrníček na pití (porcelánový)
  • * pákový šanon a euroobaly A4

Archiv událostí v MŠ 2018/2019


Archiv událostí v MŠ 2017/2018


Archiv událostí v MŠ 2016/2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini kalendář

poslední mesíc červenec 2020 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 27 1 2 3 4 5
week 28 6 7 8 9 10 11 12
week 29 13 14 15 16 17 18 19
week 30 20 21 22 23 24 25 26
week 31 27 28 29 30 31

Co nás čeká ...

Žádné události