Kompetence pro život

Zobrazeno: 4126

Kategorie: projekty

Kompetence pro život

Základní informace o projektu Kompetence pro život

http://www.kompetenceprozivot.cz/uvodni-stranka/

Zavádění výuky klíčových kompetencí do vzdělávacího systému probíhá v souladu s celoevropskými trendy. V posledních letech se cíle moderní pedagogiky zřetelně posouvají od předávání informací a znalostí ke snahám o to, aby účastníci vzdělávání získali dovednosti, které by si udrželi pokud možno natrvalo a které by jim usnadnily cestu k celoživotnímu učení. V průběhu uplynulých let si jednotlivé základní školy musely vytvořit své školní vzdělávací programy. Reforma postupuje do vyšších ročníků základních škol a posléze i na střední školy. Rámcový program pro vzdělávání na základních a středních školách v ČR uvádí, že programy musí být vytvořeny tak, aby výuka zajišťovala zejména rozvoj tzv. klíčových kompetencí (zejména k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní).

Projekt Kompetence pro život je zaměřený na posílení rozvoje měkkých kompetencí učitelů a žáků v 7 krajích České republiky. V každém z krajů se uskuteční dvoudenní trénink pro 100 vybraných učitelů základních a středních škol, kteří zde získají praktickou zkušenost s rozvojem vlastních měkkých kompetencí. Tito učitelé se pak zúčastní dvoudenního metodického workshopu, na kterém jim bude předána kompletní metodika k rozvoji 6 kompetencí u jejich žáků, včetně výukových videoprogramů. Podmínkou k získání tohoto know-how bude jeho ověření s minimálně 50 žáky na jejich školách a poskytnutí zpětné vazby k výsledkům ověření.

Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a směřuje k systémovému šíření programů, které již byly úspěšně využity v České republice i v řadě zemí Evropské unie.

KTERÉ KOMPETENCE ŽÁCI POTŘEBUJÍ PRO TRH PRÁCE I PRO ŽIVOT?

Výběr kompetencí je založen na rozsáhlých průzkumech požadavků zaměstnavatelů. Projekt využívá a dále rozvíjí know-how, které bylo vytvořeno v projektu Kompetence pro trh práce v letech 2005 – 2008. Jednáse o tréninkovéprogramy pro 6 klíčových kompetencí:

  1. Kompetence k efektivní komunikaci
  2. Kompetence ke kooperaci (týmové spolupráci)
  3. Kompetence k podnikavosti
  4. Kompetence k řešení problému
  5. Kompetence k celoživotnímu učení
  6. Kompetence k objevování a orientaci v informacích

 

Mini kalendář

poslední mesíc duben 2021 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 13 1 2 3 4
week 14 5 6 7 8 9 10 11
week 15 12 13 14 15 16 17 18
week 16 19 20 21 22 23 24 25
week 17 26 27 28 29 30

Co nás čeká ...

Žádné události