Kompetence pro život

Zobrazeno: 3651

Kategorie: projekty

Kompetence pro život

Základní informace o projektu Kompetence pro život

http://www.kompetenceprozivot.cz/uvodni-stranka/

Zavádění výuky klíčových kompetencí do vzdělávacího systému probíhá v souladu s celoevropskými trendy. V posledních letech se cíle moderní pedagogiky zřetelně posouvají od předávání informací a znalostí ke snahám o to, aby účastníci vzdělávání získali dovednosti, které by si udrželi pokud možno natrvalo a které by jim usnadnily cestu k celoživotnímu učení. V průběhu uplynulých let si jednotlivé základní školy musely vytvořit své školní vzdělávací programy. Reforma postupuje do vyšších ročníků základních škol a posléze i na střední školy. Rámcový program pro vzdělávání na základních a středních školách v ČR uvádí, že programy musí být vytvořeny tak, aby výuka zajišťovala zejména rozvoj tzv. klíčových kompetencí (zejména k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní).

Projekt Kompetence pro život je zaměřený na posílení rozvoje měkkých kompetencí učitelů a žáků v 7 krajích České republiky. V každém z krajů se uskuteční dvoudenní trénink pro 100 vybraných učitelů základních a středních škol, kteří zde získají praktickou zkušenost s rozvojem vlastních měkkých kompetencí. Tito učitelé se pak zúčastní dvoudenního metodického workshopu, na kterém jim bude předána kompletní metodika k rozvoji 6 kompetencí u jejich žáků, včetně výukových videoprogramů. Podmínkou k získání tohoto know-how bude jeho ověření s minimálně 50 žáky na jejich školách a poskytnutí zpětné vazby k výsledkům ověření.

Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a směřuje k systémovému šíření programů, které již byly úspěšně využity v České republice i v řadě zemí Evropské unie.

KTERÉ KOMPETENCE ŽÁCI POTŘEBUJÍ PRO TRH PRÁCE I PRO ŽIVOT?

Výběr kompetencí je založen na rozsáhlých průzkumech požadavků zaměstnavatelů. Projekt využívá a dále rozvíjí know-how, které bylo vytvořeno v projektu Kompetence pro trh práce v letech 2005 – 2008. Jednáse o tréninkovéprogramy pro 6 klíčových kompetencí:

  1. Kompetence k efektivní komunikaci
  2. Kompetence ke kooperaci (týmové spolupráci)
  3. Kompetence k podnikavosti
  4. Kompetence k řešení problému
  5. Kompetence k celoživotnímu učení
  6. Kompetence k objevování a orientaci v informacích

 

Mini kalendář

poslední mesíc červen 2020 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 23 1 2 3 4 5 6 7
week 24 8 9 10 11 12 13 14
week 25 15 16 17 18 19 20 21
week 26 22 23 24 25 26 27 28
week 27 29 30

Co nás čeká ...

Žádné události