Ekopolis

Zobrazeno: 4650

Kategorie: projekty

Ekopolis

Ekopolis je atraktivní stolní didaktická hra, která je široce využitelná v environmentální výchově. Každý žák se ocitá v roli starosty, který postupně vytváří své městečko a přemýšlí u toho nad ekonomickými, sociálními i ekologickými aspekty. Tato hra velmi blízce připomíná prostředí, ve kterém děti žijí. Součástí tohoto projektu jsou i pracovní listy a další vhodné aktivity, které lze velmi efektivně využít ve výuce. Velmi populární bude jistě pro děti možnost komunikace se svým učitelem a spolužáky prostřednictvím diskuze v internetovém rozhraní na webových stránkách www.ekopolis.cz.

 

Základní informace o projektu Ekopolis

Cílem projektu je vytvořit atraktivní stolní didaktickou hru, která bude široce využitelná při výuce průřezového tématu environmentální výchova. Každý žák se ocitne v roli starosty, který postupně rozvíjí svoje městečko, a musí při tom vhodně skloubit ekonomické, sociální i ekologické projekty. Součástí projektu budou jak podrobné metodiky a pracovní listy, které ulehčí učitelům práci, tak i atraktivní internetové rozhraní pro plnění úkolů navázaných na reálné prostředí, ve kterém žáci žijí.

Pro koho je projekt určen?

Je určen především žákům a pedagogům 4. - 9. tříd základních škol (vč. malotřídních) a žákům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. S pomůckou bude možné pracovat i v prvních ročnících škol středních.

Proč mít ve škole Ekopolis?

Environmentální výchovu není vždy jednoduché implementovat do výuky přístupnou a dynamickou formou. Projekt Ekopolis představuje atraktivní a účinnou pomůcku, která nejenže rozšíří znalosti žáků v této oblasti, ale směřuje také k úpravě jejich postojů a hodnot. Žáci budou ve hře postaveni do modelové situace, kdy se budou muset samostatně rozhodovat a jejich úspěch bude záviset na schopnosti zohlednit v průběhu hry různé jevy a souvislosti z oblasti vztahů člověka k okolnímu prostředí. Navazující pracovní listy a projekty pak umožní zasadit situace ze hry do konkrétního prostředí, ve kterém žáci žijí.

Co školy v rámci projektu konkrétně získají?

Dostatečný počet kompletních herních souborů pro využití ve třídě.

Podrobně zpracované pedagogické materiály pro environmentální vzdělávání a výchovu (náměty a podklady pro využití hry v hodinách, náměty na projekty vztahující se ke hře, webové aplikace podporující další využití hry).

Finanční podporu pro školního koordinátora projektu, který zajistí činnosti související s využitím her na škole.

Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Pro tříleté období školních let 2009/10 - 2011/12 je přijat a realizován na celém území ČR (s výjimkou Prahy, kde podpora v rámci tohoto programu není možná). Díky financím ze strukturálních fondů EU je k dispozici všem zapojeným školám zcela ZDARMA.

Mini kalendář

poslední mesíc duben 2021 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 13 1 2 3 4
week 14 5 6 7 8 9 10 11
week 15 12 13 14 15 16 17 18
week 16 19 20 21 22 23 24 25
week 17 26 27 28 29 30

Co nás čeká ...

Žádné události