Aktuality

Zobrazeno: 24198

Kategorie: ZS

  

přijímací řízení na střední školy

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydalo informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončení středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020. Podrobnosti najdete zde.


Předpis úplaty za předškolní vzdělávání v době omezení provozu školského zařízení

Ředitelka školy oznamuje, že po dobu uzavření mateřské školy se nebude platit „školkovné“ počínaje měsícem dubnem až do odvolání.


Zápis dětí k povinné školní docházce

Zápis dětí pro školní rok 2020-2021 proběhne bez osobní přítomnosti dětí jedním z následujících způsobů:

1) rodiče dítě zaregistrují do systému https://zapisdozs.brno.cz/, poté žádost o přijetí k základnímu vzdělávání vytisknou a dopraví do školy následujícím způsobem

a) osobně do poštovní schránky školy, která je umístěna ve vestibulu školy od 29. – 30. 4.
b) poštou s termínem doručení od 29. – 30. 4. 2020
c) datovou schránkou od 29. – 30. 4. 2020
d) přes e-mail s elektronickým podpisem od 29. – 30. 4. 2020

K žádosti, prosíme, přiložte kopii rodného listu. Kontrola občanského průkazu zákonného zástupce bude provedena na schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků, která se bude konat pravděpodobně v červnu.

2) Pokud není možné registraci zadat nebo žádost vytisknout, dostavte se do školy v termínu 29. – 30. 4. (po rezervaci v systému) nebo podle domluvy, vše vyřešíme na místě.

Odklad školní docházky

Postupujte stejným způsobem jako u žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pokud kvůli současné situaci nebudete moci doložit vyjádření (doporučení) obou odborníků (psychologa z pedagogicko-psychologické poradny, klinického psychologa nebo praktického lékaře), dodáte je v nejbližším možném termínu.


opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Více informací zde


červnový poznávací zájezd do Anglie

Žádám rodiče všech přihlášených žáků 8. a 9. ročníku, aby urychleně reagovali na výzvu na třídních webových stránkách a své vyjádření ohledně konání zájezdu zaslali na adresu organizátorky zájezdu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Děkuji

Mgr. Olga Bauerová, ředitelka


Informace pro rodiče

Nařízení Statutárního města Brna ze dne 16. 3.


Pronájem Tělocvičen

Pronájem tělocvičen se z důvodu karantény s platností od 16. 3. 2020 ruší až do odvolání.


Uzavření mateřské školy

S platností od 17. března 2020 se až do odvolání uzavírá mateřská škola.

O vystavení Žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení mohou rodiče požádat písemně na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Do emailu uveďte jméno a příjmení dítěte, jeho rodné číslo, třídu mateřské školy, dále napište datum, od kdy budete o ošetřovné žádat. Vystavené žádosti se budou vydávat v pátek 27. 3. od 8 do 12 hodin a dále dle dohody.


oznámení

Přehled mimořádných opatření ke stažení zde.

MPSV vydalo informace k dané situaci, zde:https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Od středy 11. 3. 2020 do odvolání se ruší výuka na základní škole, žáci nebudou osobně přítomni ve vyučování, budou se učit doma podle úkolů, jejichž zadání naleznete na třídních webových stránkách. Adresy a přístupová hesla byly rodičům předány třídními učiteli prostřednictvím e-mailů nebo sms.

Vážení rodiče, nechejte své ratolesti pracovat samostatně.  Úkoly jsou připraveny přiměřeně k jejich věku. K domácí výuce budou potřebovat učebnice, sešity a pracovní sešity. Učitelé v zadání nabízejí i on line výukové materiály k procvičování.  Zatím nepočítáme se tím, že by bylo nutné pracovat s doma tištěnými pracovními listy. Zadané úkoly budou učitelé hodnotit.  

Vážení rodiče, veďte své děti k samostatnosti a odpovědnosti k vlastnímu učení. Nesuplujte práci učitelů.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Všem strávníkům byly obědy hromadně odhlášeny a při obnovení výuky ve škole budou opět hromadně přihlášeny.

ČERVNOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE

Žádáme rodiče všech přihlášených žáků 8. a 9. ročníku, aby urychleně reagovali na výzvu na třídních webových stránkách a své vyjádření ohledně konání zájezdu zaslali na adresu organizátorky zájezdu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

ŠKOLY V PŘÍRODĚ a LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

Tři turnusy školy v přírodě na Šumavě a lyžařský výcvikový kurz se ruší. Účastnické poplatky budou rodičům postupně bezhotovostně vráceny.


výukové materiály od 12. 3. do 20. 3.

 1. ročník

 1.A     1.B

 2. ročník

 2.A     2.B

 3. ročník

 3.ABC

 4. ročník

 4.A     4.B     4.C

 5. ročník

 5.A     5.B

 6. ročník

 6.A     6.B

 7. ročník

 7.A     7.B

 8. ročník

 8.A     8.B

 9. ročník

 9.A     9.B

V pondělí 16. 3. byly aktualizovány výukové materiály pro třídy 6.AB, 7.AB, 8.Avýsledky okresního kola matematické olympiády 5. tříd

Júlia Le Pernišová (5.B) - 5 místo

Nguyen Khac Ha (5.A) - 8. místo

Linda Havránková (5.A) - 10. místoDopisy do USA

Žáci z 5.B poslali první dopisy kamarádům ze školy Cider Mill School v Connecticutu, USA. Děti se v dopisech představily a napsaly něco málo o své rodině a zálibách. Do obálky také přidali fotky naší školy a některých brněnských památek. V příštím dopise se chystáme přestavit blíže naši republiku a tradice. Teď se ale budeme těšit na odpověď z USA, snad se brzy dočkáme!


Soutěž mladý chemik

V pondělí 25. listopadu se žáci 9. tříd zúčastnili školního kola soutěže Mladý chemik. Více než padesátiprocentní úspěšnost dosáhlo celkem 10 žáků, z nichž tři první postupují do dalšího kola, které se bude konat na Střední průmyslové škole chemické Brno. Jsou to:

1. místo: Štenclová Veronika (9. B), 46 bodů

2. místo: Mitášová Markéta (9.A), 42,5 bodů

3. místo: Kubíčková Šárka (9.B), 40 bodů

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole soutěže


úspěch v krajském kole logické olympiády

Gratulujeme Petru Skřivánkovi z 5.B ke skvělému výsledku v krajském kole logické olympiády.


výsledky logické olympiády (v rámci školy)

kategorie A (3.-5. třídy) kategorie B (6.-9. třídy)
1. Skřivánek Petr 5.B 1. Štenclová Veronika 9.B
2. Havránková Linda 5.A 2. Zahrádková Adéla 8.B
3. Pernišová Júlia Le 5.B 3. Mitášová Markéta 9.A

Kompletní výsledky ke stažení zde

Podrobné pokyny o soutěži zde


výsledky podzimního sběru papíru

ŽÁCI TŘÍDY
místo jméno třída kg místo třída kg
1. Francálek Vojtěch 3.A 482,2 1. 4.B 914,7
2. Škrobánková Eliška 4.B 459,3 2. 3.A 814,1
3. Důbrava Vojtěch 8.B 274,5 3. 2.A 456,9
4. Bureš Dominik 2.A 260,7 4. 3.C 374,2
5. Feld Tobias 3.C 219,4 5. 3.B 302,9
6. Nosová Lucie 1.B 141,2 6. 8.B 298,0

 

Kompletní výsledky sběru žáků ke stažení zde

Kompletní výsledky sběru tříd ke stažení zde


Výsledky orientačního běhu; špilberk, 1. 10. 2019

Kompletní výsledková listina je k nahlédnutí zde.


POSKYTOVÁNÍ STRAVY ZDARMA

Od září jsme zapojeni do projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou". Týká se dětí ze sociálně a ekonomicky slabých rodin ve věku 3 -15 let, navštěvující školní nebo předškolní zařízení v Jihomoravském kraji. Smyslem projektu je zajistit dětem z rodin v hmotné nouzi pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Dalším cílem je také zvýšit školní docházku, účast na předškolním vzdělávání, účast na odpoledních zájmových aktivitách a celkově integraci do společnosti. Více informací zde.


Nabídka volnočasových aktivit

Chceš poznat nové kamarády, naučit se zvládat obtížné situace, poznat své silné a slabé stránky? Potřebuješ něco změnit ve svém životě a zlepšit komunikační dovednosti? Baví Tě přemýšlet o sobě a o druhých lidech? Níže uvedené zájmové skupinky nabízejí volná místa!

Klubko

Puzzle Pomelo
 
 
 
 

Mini kalendář