Absolventské práce

Zobrazeno: 6599

Kategorie: projekty

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

Pokyny pro vypracování 2018/2019

Vzor titulní strany 2018/2019

Videonávody:

Jak správně zpracovat prezentaci

Jak určitě neprezentovat

Jak prezentovat správně


Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností s vlastními možnostmi. Jsou příležitostí plánovat a zažít osobní úspěch, uvědomit si, že úspěchu může dosáhnout každý. Absolventská práce je jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí žáků končících základní vzdělání. Jejím cílem není shromažďování co největšího počtu konkrétních informací, ale prezentace osobnosti žáka a jeho kompetencí.

1. Cíl zpracování absolventské práce

Žák by měl zpracováním absolventské práce prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

  • schopnost dlouhodobější samostatné a systematické práce
  • schopnost vyhledávání a zpracování informací
  • schopnost integrovat (spojovat) učivo více vyučovacích předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky
  • schopnost napsat vlastní text (úvahu) na dané téma
  • schopnost grafického, popřípadě výtvarného, nebo technického zpracování tématu
  • schopnost praktické práce na PC – napsat a upravit text pomocí textového programu v počítači, zhotovit prezentaci své práce v prezentačním programu
  • schopnost svou práci prezentovat

2. Průběh zadávání absolventských prací a jejich zpracování

Žáci obdrží pokyny pro zpracování a přehled nabízených témat. Téma si žáci volí ze seznamu témat připraveného vyučujícími, nebo mohou navrhnout ke schválení některému z vyučujících své vlastní téma. Téma ze seznamu si může zvolit pouze jeden žák z ročníku (v případě, že zájem žáků o některé z témat bude větší a nedojde ke vzájemné domluvě, bude se o téma losovat). Každé téma má stanoveno vedoucího práce z řad vyučujících, na kterého se budou žáci obracet průběžně během zpracování absolventské práce s žádostí o radu a pomoc a u kterého absolvují minimálně tři povinné konzultace.

Přípravě na zpracování absolventské práce bude věnován čas v hodinách českého jazyka a výpočetní techniky. Vlastnímu zpracování absolventské práce se budou žáci věnovat především v době mimo vyučování. Mohou přitom využívat počítačové učebny a fondu školní knihovny v kabinetech. Pro zpracování absolventské práce mohou žáci po dohodě využívat technické i materiální vybavení školy (počítače, tiskárny, kopírky, vazač kroužkové vazby, papíry, folie na desky). Neodevzdání absolventské práce bude řešeno jako kázeňský přestupek. 

 

Mini kalendář

poslední mesíc duben 2021 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 13 1 2 3 4
week 14 5 6 7 8 9 10 11
week 15 12 13 14 15 16 17 18
week 16 19 20 21 22 23 24 25
week 17 26 27 28 29 30

Co nás čeká ...

Žádné události