Kategorie: ZS

Empík chodec

Před jarními prázdninami žáci 3. ročníků navštívili Areál dopravní výchovy na Riviéře. V rámci programu Empík chodec se seznámili s některými pravidly pro chodce na komunikacích. Probrali chování na chodníku, jak je to s předností na přechodu, kdo je chodec, používání sluchátek na uších apod. Za úspěšné splnění testu dostali reflexní odměnu. Všichni se těší na příští rok, kdy budou pokračovat v programu s Empíkem cyklistou.


Sportovní dopoledne v ŠD

Po dva únorové pondělky se děti školní družiny sešly v tělocvičně, aby změřily své síly v závodu na opičí dráze. Trasa vytvořená paní vychovatelkou Naďou Frais Havránkovou byla náročná, ale i zajímavá a zábavná. Děti překonávaly rozmanité druhy překážek a všichni si to náramně užívaly i díky spolužákům, kteří mohutně fandili.


Pleteme ve školní družině

V posledních dnech ve školní družině pleteme pomocí dutinkovače, který se skládá z válečku a čtyř špejlí, barevné dutinky. Používáme na to různé vlny nebo příze. Po hernách se tak jako hadi plazí dlouhé pletené výrobky. Děti si pletením cvičí jemnou motoriku a ještě je to nesmírně baví. Maminky nám posílají nové a různě barevné kousky vlny, aby bylo z čeho vyrábět. Z upletených dutinek se pak dají tvořit kytičky, polštářky, zvířátka apod.


Přednášky o dospívání

Jednu lednovou středu proběhla v 7. ročníku přednáška s názvem Čas proměn. Lektorka ze společnosti MP Education nejprve dívky velmi citlivě seznámila se změnami v době dospívání. Otevřeně mluvila o všech tělesných i psychických změnách, které provázejí toto zvláštní a dramatické období lidského zrání. Při přednášce pracovala také s názornými pomůckami. Nevyhýbala se ani ožehavějším a velmi intimním tématům. V další vyučovací hodině absolvovali přednášku Na startu mužnosti chlapci. Věnovali se především otázce hygieny. Probrali nutnost její zvýšené intenzity v tomto období a zdravotní i sociální komplikace v případě hygieny nedostatečné. Vzájemně také diskutovali o psychických změnách. Na konci přednášky si žáci odnášeli brožury s informacemi, které jsou pro ně v tomto období velice cenné.


Novoroční plavecké závody

Dne 23. ledna se žáci ze třetích ročníků Ester Švarcová, Ellen Vávrová, Radim Boček, Alex Velčev a Matěj Tehlár zúčastnili Novoročních plaveckých závodů SBOŠ na ZŠ Jasanová. Každý účastník měl vždy dva pokusy a plaval 2 x 12,5 m volným stylem. Na závěr si zaplavali smíšenou štafetu složenou ze čtyř žáků. Na umístění na předních příčkách sice nedosáhli, ale všichni se velmi snažili a za to jim patří velká pochvala.


Vánoční koncert SBOŠ

Zpěváčci ze školní družiny vystoupili v rámci projektu Síť brněnských otevřených škol na tradičním předvánočním koncertu v Chrámu Spasitele na Karáskově náměstí v Židenicích, ve kterém se sešlo pět škol se svým hudebním programem. Kostelem se rozezněly krásné sváteční písně, tradiční i moderní. ZŠ Křenová obohatila program také tancem. V našem podání zazněly písně Sněhuláci, Rampouch, Vločka, Vánoční zvonky, Rolničky a Vánoce na míru za klavírního doprovodu paní vychovatelek Novákové a Kokrhelové. Hlásky čtyřiceti dětí se nesly kostelem a zvaly k vánoční atmosféře. Posluchači z řad dětí i rodičů nás odměnili bouřlivým potleskem a do školy jsme se vraceli s hřejivým pocitem krásně stráveného předvánočního dopoledne.


Vánoční jarmark

Ve čtvrtek 13. prosince se v tělocvičně školy uskutečnil tradiční vánoční jarmark, na kterém byly k zakoupení výrobky, které žáci vytvořili během vánočních dílen o dva dny dříve. Náš jarmark má vždy za úkol procvičit u žáků jejich finanční gramotnost. Už při výrobě se s vedoucím dílny baví, co vše se v ceně výrobku promítne. Spolu také spočítají, za jakou cenu se výrobek vyplatí prodávat. Starší v dílnách pomáhají mladším, jelikož se na dílně sejde z každé třídy někdo.

U prodejního stánku už se každá třída prezentuje sama za sebe. Letos jsme viděli stánky s kreativně řešeným designem. Po výrobcích se zaprášilo, prodejci byli velmi snaživí a postupem doby nabízeli různé slevy a výhodné akce. Snad tedy všichni skončí tzv. v plusu. Žáci devátého ročníku měli při jarmarku otevřen bar se širokou nabídkou pochutin a nápojů.

Nesmíme opomenout pochválit děti ze školní družiny, které s vychovatelkami přichystaly pásmo vánočních písní a pohybových kreací. Tato besídka předcházela jarmarku a naladila nás toho dne do vánoční nálady.


Turnaj v deskových hrách

Dne 7. prosince se děti z kroužku Deskových her zúčastnily vánočního turnaje. Děti si turnaj užily a odnesly si nejen plno zkušeností, ale i dárečky, aby měly na turnaj vzpomínku.

 


Koncert v komunitním centru

Žáci 6. a 7. ročníku se ve škole 6. prosince zúčastnili neobvyklého koncertu. Naším hostem byl Rikard, symbol nezdolné vůle. V sedmnácti letech si přivodil těžký úraz, po kterém mu zbyly vážné následky na zdraví. Nehodlal se se svým osudem smířit a po letech tvrdé dřiny nám mohl zahrát na kytaru a zazpívat několik písní. Jeho životní příběh zanechal ve všech přítomných hluboký obdiv.


Projekt Krabice od bot

Školní družina se letos zapojila do projektu Krabice od bot. Jedná se o projekt, který má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost dětem zde dělají zase děti, jimž dospělí pomohou doma připravit krabici od bot dětskými dárky – zabalí ji a donesou do školy. Sešlo se nám kolem 120 krabic od bot - dárků, které jsme odvezli na sběrné místo do Brna. Zde je roztřídí mezi děti v azylových domech a rodiny s pěstounskou péčí v našem kraji. Všem dětem a jejich rodičům mockrát děkujeme za pomoc v tomto projektu a za rozzářená dětská očička u vánočního stromečku.


Mikulášská nadílka

Ve středu 5. prosince navštívil naši školu i školku Mikuláš se svojí družinou. Členové žákovského parlamentu utvořili tři skupiny, které v průběhu dopoledne navštívily všechny třídy. Na každého žáka i „školkáčka“ čekala odměna z rukou andělů, na některé ale i čertovské malování, a to v případě, že měli na svědomí nějaký ten hřích. Mikuláš ke všem osobitě promlouval. K tomu mu skvěle posloužily poznámky, které pro Mikuláše předem pedagogové o svých svěřencích připravili. Všude panovala dobrá nálada, usměvavé pomalované obličeje si sdělovaly, co právě jim Mikuláš řekl. Věříme, že sliby, které děti Mikulášovi daly, také dodrží, a příští rok od něj dostanou jen samé pochvaly.

Fotogalerie z nadílky


Andělská mikulášská – Dolní Kounice

Pátek 30. listopadu byl pro nás ve školní družině zvláštním dnem. Vypravili jsme se autobusem na výlet, a to na kouzelný hrad v Dolních Kounicích. Tam na nás čekala interaktivní hra s čertem a andělem. Děti prošly zábavným peklem a nebem, při tom plnily různé úkoly a také zažily dobrodružství na tajemné čertovské stezce. Následně je cesta zavedla do nebe, kde na ně čekalo nejedno překvapení s Mikulášem. Po zazpívání tří vánočních písniček Mikuláš všechny děti odměnil balíčkem sladkostí. Pro děti byla také přichystaná minidiskotéka. Tanec všechny nejen zahřál, ale i pobavil a na cestě zpět do Brna jsme si nadšeně povídali o právě prožitém dobrodružství.


Návštěva parlamentu na ZŠ Řehořova

Vybraní členové žákovského parlamentu navštívili ZŠ Řehořova. Garantkou návštěvy byla usměvavá a kreativní paní učitelka Tereza Friedl. Ta naše žáky seznámila s kroužkem aktivního občanství, který na škole vede. Přestože je její kroužek komorní co do počtu účastníků, věnuje se fajn aktivitám. My měli příležitost přidat se k výrobě hadrových skřítků, kteří potěší babičky a dědečky v nedalekém domově pro seniory. Také jsme prodebatovali aktivity místního žákovského parlamentu s jednou z jeho dvou vedoucích. Naši „parlamenťáci“ tak měli možnost srovnat fungování obou žákovských parlamentů. Děkujeme za takovouto možnost sdílení zkušeností.

Fotogalerie z návštěvy


Výchovný koncert na I. stupni

Známé písničky z pohádek a novinky poslední hitparády zazněly na výchovném koncertě s názvem Zdraví máme jenom jedno. Ve středu 28. listopadu si žáci I. stupně mohli v tělocvičně školy společně s pozvanou kapelou zazpívat písničky ilustrující důležitá témata, jako je prevence šikany, kouření a užívání omamných látek. Děti se aktivně zapojily, odpovídaly na otázky k tématu a na závěr si zatancovaly.


Planeta Země 3000

V pátek 23. listopadu navštívili na chvilku žáci 5. – 8. ročníku barmskou říši. Pro některé to byla návštěva již druhá, protože ve školních lavicích se tam všichni podívali už v hodinách zeměpisu v 7. třídě, pro jiné to bylo lákadlo nové. Tajemný Myanmar, jak se Barma také nazývá, je doslova pohltil. Děti nadšeně pozorovaly krásy topických lesů, procházely se budhistickými svatostánky, zažily monzun ve své letní i zimní podobě. Jejich přízeň si získaly pavoučí ženy i mořští nomádi, jejichž děti umí dřív plavat než chodit. Program žáky zaujal a teprve konec představení je vytrhl z jejich dalekého jihovýchodního snu.


Výchovné programy ve 4. ročníku

Žáci 4. ročníku se v listopadu zúčastnili dvou výchovných programů ve Fantázii. Nejprve 4.A vyráběla budky pro ptáky v rámci akce "Krmím, krmíš, krmíme". Žáci si zopakovali, kteří ptáci nás na zimu opouštějí, kteří zde zůstávají a co v zimě jedí. Třída 4.B ve Fantázii vyráběla adventní věnce. Každý žák pracoval se slaměným kruhem, drátkem a smrkovými větvičkami. Vzniklý polotovar si následně dodekoroval svíčkami a vánočními ozdobami pomocí tavné pistole. Vlastnoručně vyrobené věnce si děti s radostí odnesly domů, aby nyní, v adventní době, zdobily jejich domovy.


Výjezdní zasedání žákovského parlamentu v Čejkovicích

Členové žákovského parlamentu se zúčastnili prožitkového kurzu za přítomnosti vedoucích a ředitelky školy. Program jim připravili tři lektoři z Prahy a byl plný her a různých aktivit. Žáci se např. dozvěděli, jak plánovat akce krok po kroku a jak je úspěšně realizovat. Další aktivitou bylo napsat vzkaz budoucímu parlamentu zašifrovanou zprávou. I přes nabitý program si večer žáci našli čas na vlastní zábavu, na kterou se moc těšili. Členové parlamentu se na prožitkovém kurzu lépe poznali, naučili se více spolupracovat a čelit zodpovědnosti.

Fotogalerie z akce


Mámo, táto, pojď si hrát

Ve školní družině nám barevný podzim nabízí mnoho námětů ke tvoření. Proto se vychovatelky, děti a jejich rodiče sešli 25. října v hernách na tvořivých dílničkách pod názvem Mámo, táto – pojď si hrát! Všichni jsme se pečlivě připravovali, tedy sbírali přírodniny – šišky, listy, bobule, větvičky, různé plody podzimu. Bylo tedy z čeho vybírat. V šesti hernách se tvořily různé výrobky - ježci, dekorační sovy z přírodnin, svícny s  podzimními motivy, podzimní závěsy a ježci na špejli, housenky z listů, halloweenská strašidla a podzimní věnce. Děti odcházely domů s krásnými dekoracemi a pocitem dobře stráveného odpoledne.

Fotogalerie za akce


Volby

Letošní volby se konaly pod názvem Co bychom chtěli od Žákovského parlamentu v roce 2018/2019? Celé je zorganizovali a hlasovací lístky sčítali právě jeho členové. Vše začalo tím, že si každá třída nejdříve vybrala nějakou akci nebo věc, kterou by chtěla ve škole mít. Z těchto nápadů se vytvořil hlasovací lístek a každý žák dostal 11. října jeho vhozením do urny šanci vyjádřit svůj názor. No a výsledky voleb? 1. místo – stezka odvahy, 2. místo – plackovač na výrobu odznaků, 3. místo – spaní ve škole.Přespolní běh - Z lavic do lesa

Naše první účast v tomto klání skončila několika výbornými umístěními. V kategorii 3. ročník se na 3. místě umístil Dan Bárta (3.C). V kategorii 4. ročník obsadila třetí místo Adriana Pejtová (4.A). Těsně pod stupni vítězů skončili Eliška Cupáková, Alex Velčev (3.A) a Lucie Švábová (4.B).


Drakiáda školní družiny

Druhou říjnovou středu se družina sešla na hřišti školy na akci nejen pro děti. Pro vzlétnutí draků nám počasí přálo. Nebe bylo modré, slunce svítilo a vítr foukal a foukal. Draci cestovali po obloze a jen občas se nějaký utrhl nebo zamotal do větví stromů. To se občas stává. Ocenění se dočkali úplně všichni draci, jejich majitelé obdrželi za odměnu nálepky a sladkosti. Díky skvělému počasí a dobré náladě všech se akce podařila.

Fotogalerie z drakiády


Bruslařský kurz

Na začátku října se žáci 9. třídy vydali na bruslařský kurz do Vyškova. Byl to první kurz tohoto druhu, který se na naší škole konal. Žáci se zde učili základům bruslení a ledního hokeje. Naučili se různé způsoby jízdy vpřed i vzad, většina z nich se naučila také přešlapovat. Dívky se navíc učily váhy a piruety, chlapci si procvičovali práci s hokejkou. Poslední den se všichni zúčastnili hokejového zápasu. Po týdnu stráveném na ledě odjížděli unaveni, ale spokojeni, plni krásných zážitků a vzpomínek.


Adaptační programy šesťáků

Čtvrtek 20. září prožila třída 6.A na minigolfovém turnaji v Bohunicích. Žáci se rozdělili do čtyřčlenných týmů a společně se snažili o to, aby právě jejich míček skončil v jamce na nejnižší počet úderů. Vyzkoušeli si tak nejen svoji spolupráci, ale i funkčnost fyzikálních zákonů. Ač se týmy snažily a vzájemně se povzbuzovaly, medaili mohly získat jen tři nejlepší. Všichni účastníci si však odnesli spoustu vzpomínek na zábavné dopoledne a fůru společných zážitků.

O den později se třída 6.B se svou třídní učitelkou a školní psycholožkou zúčastnila akce v Lanovém centru Proud. Po zahřívací hře se všichni přesunuli k malým překážkám a ve skupinkách si je zkusili. Následně každý žák dostal úvazek a úkolem bylo si ho správně obléct. Vše probíhalo pod dohledem odborníků, kteří celý program vedli. Po kontrole se žáci přesunuli k menší horolezecké stěně, kde si vyzkoušeli jak lezení nahoru, tak spouštění dolů a jištění. Pak se přesunuli k velkým překážkám, u kterých spolupracovali ve trojicích a vzájemně se jistili. Někteří z nich byli odvážní a dostali se až na nejvyšší překážky. Přestože se někteří žáci báli výšek, tak se každý z nich odhodlal, překonal svůj strach a nějakou překážku si zkusil


Dozvuky jarního sběru papíru

Den s třídním učitelem, jako odměnu za první místo ve sběru papíru, si užila třída 8.B. Krásný slunečný, i když poměrně chladný den jsme strávili procházkou v přírodě a návštěvou zajímavého města. Z vesnice Nížkovice jsme se prošli do nedaleké vesnice Heršpice, kde se nachází ekofarma Jalový dvůr. Zde jsme si prohlédli zvířata - koně, lamy, ovce, oslíky a kozy. Nevěřili byste, jak se děti nasmály, když slyšely zvuky mladých kůzlátek. Další zajímavou zastávkou bylo město Slavkov u Brna a v něm známý zámek se zahradou. Navštívili jsme zámeckou expozici v podzemí s názvem Právo útrpné, jež byla plná příběhů mučených a trestaných na Slavkovsku a krutých praktik středověkého a novověkého soudnictví od 13. do 18. století. Žáci si výlet náležitě užili a dozvěděli se i nové historické zajímavosti.


Prváci v knihovně

Žáci prvních tříd ZŠ už dvakrát navštívili knihovnu Jiřího Mahena ve Slatině. Poprvé se prvňáčkům dostalo milého přivítání od vedoucí knihovny paní Vrbkové a pana místostarosty Mgr. Petra Semráda, který všechny žáky slavnostně pasoval na čtenáře. Ti si potom prohlédli zajímavé knížky a prostory knihovny. Paní knihovnice o tři týdny později navázala četbou z knih a žáky seznámila zábavnou hrou s písmenky abecedy. Další návštěva je naplánována na začátek listopadu.


Výsledky žáků na atletickém čtyřboji

Dne 21. 9. 2018 se na ZŠ Laštůvkova uskutečnily soutěže v Atletickém čtyřboji. Družstvo chlapců si odvezlo v konkurenci dalších jedenácti týmů 4. místo, družstvo děvčat skončilo na 7. místě (z deseti). Nejlepším individuálním umístěním bylo celkové 8. místo Ondřeje Zábrše (9.A).


Letové ukázky dravců

Ve středu 5. září měli žáci naší školy možnost zhlédnout velice pěkně připravený program společnosti SEIFEROS CZ s živými dravými ptáky na hřišti SK Slatina. Dravci byli usazeni samostatně na stojáncích po celou dobu konání akce a byli tak přímo před zraky žáků. Ovšem nejzajímavější, poučné a velice působivé byly samotné letové ukázky jednotlivých dravců. Ti samostatně lovili zvolenou atrapu, kroužili nad hlavami přítomných a dokonce puštík obecný dosedl vybranému žáku na ruku. Dětem bez rozdílu věku se akce líbila, radostně a obdivně pozorovaly jednotlivé dravce a zapojovaly se do otázek a soutěží. Koneckonců je pravda, že málokdy orel stepní zavítá na naši školu.


Slavnostní zahájení školního roku

První školní den jsme uvítali nejprve naše nové žáky, a to v tělocvičně školy při slavnostním zahájení školního roku. Prváci se zde seznámili s paní ředitelkou a se svými třídními učiteli a představili se auditoriu. Při vystoupení tanečního kroužku M. Uhlířové ocenili umění svých starších spolužáků a nakonec už společně jako třída odešli do svých učeben. O hodinu později se v tělocvičně shromáždili také žáci ostatních ročníků. Všem žákům, rodičům a zaměstnancům přejeme úspěšný školní rok 2018/2019.

 


Archiv událostí v ZŠ 2017/2018

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini kalendář

poslední mesíc březen 2019 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 9 1 2 3
week 10 4 5 6 7 8 9 10
week 11 11 12 13 14 15 16 17
week 12 18 19 20 21 22 23 24
week 13 25 26 27 28 29 30 31