Kategorie: ZS


Preventivní program Hasík

V rámci preventivního programu Hasík žáci 2., 6. a 9. ročníku několikrát během listopadu přivítali hasiče z Líšně. Od zkušených profesionálů se dozvěděli, jak požárům předcházet a jak se zachovat, pokud se u nějakého požáru ocitnou. Hasiči seznámili žáky s krizovými situacemi, do kterých se mohou dostat, a s postupem, jak se s nimi co nejlépe vypořádat. Předvedli záchranné prostředky a výstroj, kterou používají. Kromě teorie přišlo také na praktické ukázky a nácvik. Velký zájem vzbudila videa ze skutečných zásahů. Kromě hodin, které probíhají u nás ve škole, se žáci výše uvedených ročníků mohou těšit na návštěvu hasičské stanice v Líšni, kde budou mít příležitost poznat hasičskou techniku a práci hasičů pěkně na vlastní oči. Preventivní program Hasík je pravidelnou součástí každého školního roku.

 


Beseda s právníkem

Žáci 9. ročníku absolvovali v pondělí 14. října přednášku z oblasti trestního práva a praxe u soudu, kterou vedl advokát JUDr. Petr Živěla. Žáky zaujal svými poutavými příběhy z praxe a podnětnou atmosféru podpořil soudcovským talárem. Žáci se neostýchali a měli plno zajímavých dotazů.


Povedená expedice žákovského parlamentu

V říjnu se skupina členů žákovského parlamentu zúčastnila třídenní prožitkové expedice v Čejkovicích. Cílem bylo navzájem se lépe poznat, zažít dobrodružství, a také zlepšit své komunikační schopnosti a spolupráci v týmu. Žáci si sami na sobě vyzkoušeli řadu prožitkových aktivit a měli možnost trénovat své dovednosti. V závěrečném hodnocení se objevila mnohá osobní předsevzetí pro další práci v žákovském parlamentu, která souvisela s poznáním sebe sama, svých silných a slabých stránek. Do Čejkovic odjížděla skupina žáků s individuálními zájmy, ale vracel se tým s jedním společným cílem: aktivně se podílet na životě školy.


3.B v knihovně Jiřího Mahena

Třída 3. B navštívila v pátek 25. října poprvé v letošním školním roce knihovnu s tématem „Brněnské pověsti“. Paní knihovnice vyprávěla i četla spoustu pověstí, známé i neznámé, o Brně. Zapojovali se i žáci, měli možnost vyprávět pověsti. Děti se dozvěděly spousty nového např. v pověstech O Johance nebo Stará radnice. Nové bylo i to, že nad vchodem do rychlého občerstvení KFC na Masarykově ulici je pamětní deska, kde byla tzv. Židovská brána. Žáci měli možnost vyzkoušet své znalosti o pověstech na pracovním listu. Na závěr jsme se mohli uvelebit mezi regály polic a začíst se do knihy, kterou si děti vybraly.


Okresní finále ve florbale

 Ve středu 16. října se vybraní borci z 8. a 9. ročníku zúčastnili okresního finále ve florbalu, které se konalo v hale florbalového klubu Bulldog. Proti nim stáli zkušení soupeři z Gymnázia Matyáše Lercha, ZŠ Zemědělská a ZŠ Laštůvkova. Naši žáci ze skupiny nepostoupili. V malém počtu s jedním střídáním však zvládli odehrát pěkná utkání a zejména v posledním zápase, byť prohraném, prokázali na rozdíl od soupeře velký smysl pro fair-play.


Naše Slatina

Ve čtvrtek 17. října se žáci 3. C zúčastnili výukového programu Naše Slatina. Od školy jsme šli nejdříve ke slatinskému kostelu Povýšení svatého Kříže. Tam nás čekal místní rodák pan Cenek. Dozvěděli jsme se zajímavé věci o historii kostela, hřbitova i oratoře. Pro všechny děti to bylo velice objevné – skoro nikdo ze třídy totiž v místním kostele ještě nikdy nebyl.   Od kostela jsme šli k památníkům padlých vojáků. Zjistili jsme také, že v jedné uličce se ještě zachoval domek postavený z kotovice… Náš program jsme zakončili ve Fantázii. Žáci si tam prohlédli historické fotky Slatiny a dozvěděli se ještě spoustu zajímavých věcí. Bylo to krásné dopoledne s výborným programem.   


Podzimní tvoření ve školní družině

Ve školní družině nám barevný podzim nabízí mnoho námětů ke tvoření. Děti a jejich rodiče se sešli 22. října v hernách školní družiny na tvořivých dílničkách pod názvem: „Mámo, táto – pojď si hrát!“ Všichni se na tuto akci pečlivě připravovali. Sbírali jsme přírodniny – šišky, listy, bobule, větvičky, různé plody podzimu. Bylo tedy z čeho vybírat. V šesti hernách se tvořily různé výrobky -  dýně z látky, dekorace na věneček, dekorace do dřevěné bedničky, drátované a vyplétané jablko, hruška, dýně, dekorace do lahve, smaltování.  Všichni odcházeli s hezkou a zajímavou dekorací a pocitem dobře stráveného odpoledne.

Pozvánka na akci zde


podzimní výstavka u vchodu do školy

Děti školní družiny se nechaly inspirovat letošními mimořádně barevnými a slunečnými podzimními dny a vytvořily ze svých děl krásnou výstavku, která jistě potěší a dobře naladí každého, kdo vstupuje hlavním vchodem do školní budovy.


sběr papíru

I v letošním školním roce pokračovali žáci naší školy v tradici sběru papíru a drobného elektroodpadu. Žákovský parlament se opět ujal iniciativy a informoval své spolužáky o konání akce, vyvěsil po škole informační plakáty. Členové žákovského parlamentu věnovali svůj volný čas do organizace samotného sběru a ukládání papíru do přistaveného kontejneru. Letošním datem pro sběr papíru byl 14. a 15. říjen. Děkujeme opět všem, kdo ke sběru přispěli. Stejně jako v minulých letech bude výtěžek ze sběru papíru použit na dobročinné účely a nákup vybavení do školy dle zájmu žáků.

Zde jsou nejpilnější sběrači:

ŽÁCI TŘÍDY
místo jméno třída kg místo třída kg
1. Francálek Vojtěch 3.A 482,2 1. 4.B 914,7
2. Škrobánková Eliška 4.B 459,3 2. 3.A 814,1
3. Důbrava Vojtěch 8.B 274,5 3. 2.A 456,9
4. Bureš Dominik 2.A 260,7 4. 3.C 374,2
5. Feld Tobias 3.C 219,4 5. 3.B 302,9
6. Nosová Lucie 1.B 141,2 6. 8.B 298,0

 

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v pátek 25. října v 10 hodin ve velké tělocvičně. Nejlepší sběrači se dočkali užitečných věcných odměn i bouřlivého potlesku od všech žáků a učitelů školy. Třída 4.B, která obsadila 1. místo v kategorii třídních kolektivů a nasbírala 914,7 kg papíru, obdržela veliký dort.

Kompletní výsledky sběru žáků ke stažení zde

Kompletní výsledky sběru tříd ke stažení zde


volby "naše přání pro žákovský parlament"

V pátek 11. října 2019 proběhly na I. i II. stupni ZŠ dlouho očekávané volby. Členové žákovského parlamentu uspořádali v komunitním centru v rámci projektového dne Občanská odpovědnost pro všechny žáky školy volby s názvem "Naše přání pro žákovský parlament".

Žáci jednotlivých tříd přišli k volební komisi, kde vyplnili volební lístek a hodili ho do volebního boxu. Přidělili tak svůj hlas jednomu z témat, které žákovský parlament může do budoucna uskutečňovat. Náhled volebního lístku.

Projektovému dni Občanská odpovědnost předcházela ve dnech 30. září až 10. října rozsáhlá předvolební kampaň. Žáci měli možnost prezentovat své programy v jednotlivých třídách, vytvářet předvolební slogany a vyvěšovat plakáty. Dostávali také prostor pohovořit o svých programech ve školním rozhlase.

Po sečtení všech hlasů vyšly jako vítězné tyto programy:

 

1. místo: Filmový den

2. místo: Fotbalový turnaj

3. místo: Deváťáci ve třídách

Kompletní výsledky voleb ke stažení zde


Orientační běh na Špilberku

V úterý 1. října jsme se zúčastnili kvalifikačního kola v orientačním běhu, které se konalo v krásném parkovém prostředí okolo hradu Špilberk. Žáci byli rozděleni na hochy a dívky ve dvou kategoriích: 6.–7. třídy (D3, H3) a 8.–9. třídy (D4, H4). Délka tratě pro dívky byla 1,5 km a 1,8 km, pro chlapce 1,8 km a 2,2 km. Na tento závod pořadatelé objednali vynikající počasí, které zpříjemnilo závod i celkovou atmosféru. Do finálového klání od nás postoupily 3 dvojice a dva jednotlivci. Ve finále se bude soutěžit za celou školu. Další kvalifikační kolo proběhne na jaře 23. dubna 2020 na Lesné.

Kompletní výsledková listina je k nahlédnutí zde.


kurzy plavání ve 3. ročnících

Žáci třetích tříd začali v tomto školním roce opět navštěvovat hodiny plavání na ZŠ Holzova. Pokračují ve zdokonalování plaveckých stylů, které se naučili ve druhém pololetí loňského školního roku. Žáci si plavání velmi užívají, nejvíce je baví hry ve vodě a potápění. Moc se těší, jak na závěr plaveckého kurzu získají diplomy nejlepších plavců.