Kategorie: ZS

sběr papíru

I v letošním školním roce pokračovali žáci naší školy v tradici sběru papíru a drobného elektroodpadu. Žákovský parlament se opět ujal iniciativy a informoval své spolužáky o konání akce, vyvěsil po škole informační plakáty. Členové žákovského parlamentu věnovali svůj volný čas do organizace samotného sběru a ukládání papíru do přistaveného kontejneru. Letošním datem pro sběr papíru byl 14. a 15. říjen. Děkujeme opět všem, kdo ke sběru přispěli. Stejně jako v minulých letech bude výtěžek ze sběru papíru použit na dobročinné účely a nákup vybavení do školy dle zájmu žáků.

 


volby "naše přání pro žákovský parlament"

V pátek 11. října 2019 proběhly na I. i II. stupni ZŠ dlouho očekávané volby. Členové žákovského parlamentu uspořádali v komunitním centru v rámci projektového dne Občanská odpovědnost pro všechny žáky školy volby s názvem "Naše přání pro žákovský parlament".

Žáci jednotlivých tříd přišli k volební komisi, kde vyplnili volební lístek a hodili ho do volebního boxu. Přidělili tak svůj hlas jednomu z témat, které žákovský parlament může do budoucna uskutečňovat. Náhled volebního lístku.

Projektovému dni Občanská odpovědnost předcházela ve dnech 30. září až 10. října rozsáhlá předvolební kampaň. Žáci měli možnost prezentovat své programy v jednotlivých třídách, vytvářet předvolební slogany a vyvěšovat plakáty. Dostávali také prostor pohovořit o svých programech ve školním rozhlase.

Po sečtení všech hlasů vyšly jako vítězné tyto programy:

 

1. místo: Filmový den

2. místo: Fotbalový turnaj

3. místo: Deváťáci ve třídách


Orientační běh na Špilberku

V úterý 1. října jsme se zúčastnili kvalifikačního kola v orientačním běhu, které se konalo v krásném parkovém prostředí okolo hradu Špilberk. Žáci byli rozděleni na hochy a dívky ve dvou kategoriích: 6.–7. třídy (D3, H3) a 8.–9. třídy (D4, H4). Délka tratě pro dívky byla 1,5 km a 1,8 km, pro chlapce 1,8km a 2,2km. Na tento závod pořadatelé objednali vynikající počasí, které zpříjemnilo závod i celkovou atmosféru. Do finálového klání od nás postoupily 3 dvojice a dva jednotlivci. Ve finále se bude soutěžit za celou školu. Další kvalifikační kolo proběhne na jaře 23. dubna 2020 na Lesné.


kurzy plavání ve 3. ročnících

Žáci třetích tříd začali v tomto školním roce opět navštěvovat hodiny plavání na ZŠ Holzova. Pokračují ve zdokonalování plaveckých stylů, které se naučili ve druhém pololetí loňského školního roku. Žáci si plavání velmi užívají, nejvíce je baví hry ve vodě a potápění. Moc se těší, jak na závěr plaveckého kurzu získají diplomy nejlepších plavců.


adaptační programy v prvních třídách

V prvních třídách probíhají adaptační programy se školní psycholožkou Mgr. Lucií Rovenskou. Každou třídu čeká jednou týdně pět setkání. Cílem je snadnější adaptace žáků na nové prostředí, usnadnění seznámení žáků a podpora koheze vztahů ve třídě. Formou her se žáci učí spolu komunikovat a vzájemně se poznávat.


Drakiáda

Poslední středu v září se školní družina sešla na hřišti školy na akci nejen pro děti. Pro vzlétnutí draků nám počasí přálo. Od 14 hodin se na obloze začalo vznášet mnoho draků. Ti nejvytrvalejší vydrželi na obloze až do 15 hodin. Nebe bylo modré, slunce svítilo a vítr foukal a foukal. Draci cestovali po obloze a jen občas se nějaký utrhl nebo zamotal do větví stromů. To se občas stává. Ocenění se dočkali úplně všichni v podobě nálepek a sladkosti. Spokojeně jsme se pak rozešli domů. Díky skvělému počasí a dobré náladě se akce vydařila.


kariérové poradenství

Již druhým školním rokem nabízí školní psycholožka pro žáky 8. ročníku naší školy možnost využít služby kariérového poradenství.  Na základě zájmu zákonných zástupců a žáků provádí školní psycholožka diagnostiku schopností, znalostí, osobnostních charakteristik a profesních preferencí žáka s využitím standardizovaných diagnostických metod. Diagnosticko- konzultační proces probíhá pro žáky vždy na konci 8. ročníku a začátku 9. ročníku. Výstupy jsou potom konzultovány na trojstranných schůzkách žáků, zákonných zástupců a školní psycholožky. Věříme, že touto cestou poskytujeme žákům a jejich zákonným zástupcům užitečné praktické informace, na základě kterých mohou následně žáci udělat zodpovědnější  a efektivnější volbu svého dalšího vzdělávání. Všem žákům 9. ročníku přejeme šťastnou volbu střední školy. 


páťáci v divadle

Během září a října navštívili žáci 5. ročníku divadlo Radost, kde zhlédli představení s názvem Pipi dlouhá punčocha. Divadelní představení pojednávalo o napínavých příbězích známé dětské hrdinky Pipi dlouhé punčochy a jejich kamarádů Aniky a Tomyho. Děj byl plný dobrodružství a vtipných situací, např. jak děti smažily ňamňamce, jak šly na jarmark, jak Pipi navštívila Tomyho a Anicu doma, jak šla Pipi do školy, jak děti pluly na tichomořský ostrov a porazily zlé piráty. Páťákům se představení velmi líbilo, pro všechny to byl pěkný kulturní zážitek.


Prvňáčci V knihovně

Poprvé do knihovny Jiřího Mahena ve Slatině zavítali letošní prvňáci. Školákům se v knihovně moc líbilo, seznámili se zábavnou formou s řádem knihovny a výběrem knih. Paní Martina Šikulová měla pro 1. A a 1. B připraveno řadu hádanek a pohádek. Těšíme se na další setkání v knihovně.

 


BRANNÉ DNY 5.-6. září 2019

Ve dnech 5. a 6. září (čtvrtek, pátek) se žáci  2. – 9. ročníků zúčastnili branného dne na hřišti školy, který zajistilo Muzeum civilní obrany Ústí nad Labem. Pořadatelé měli pro děti připraveno pět stanovišť. Po krátkém úvodu na jednotlivých stanovištích následovaly praktické ukázky, do nichž se zapojily všechny děti. Skládaly evakuační zavazadlo, prováděly první pomoc, chodily v prostředcích protichemické ochrany, střílely z pušky a házely granáty. Akce se dětem líbila a pořadatelé si zaslouží pochvalu.  Žáci získali povědomí o branné výchově a hlavních zásadách civilní ochrany při mimořádných situacích.