Kategorie: ZS

 

Archiv událostí v ZŠ 2018/2019


DRŽITELÉ CENY ŘEDITELKY

Jiří Toman – za dlouholetou vynikající spolupráci na přípravě stránky se zprávami ze školy v Aktualitách o Slatině

Josef Novák (2.C) – za úspěchy ve florbale a hokeji (mj. 1. místa na Vánočním turnaji v Olomouci, na turnaji Kotlina dětem v Havlíčkově Brodě, na Poháru Fantázie a turnaji Sunny cup)

Daniel Horňák (3.A) – za úspěchy v baseballu (1. místo na mistrovství ČR, 2. místa na Stříbrném superpoháru a Zlatém superpoháru)

Gita Pavlicová (3.C) - za úspěchy ve hře na keyboard (absolutní vítězka 1. kategorie okresního kola národní soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje)

Vítek Mitáš (5.A) – za úspěchy ve hře na keyboard (umístění ve stříbrném pásmu celostátního kola národní soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje)

Pham Minh Hieu (5.A) – za úspěchy v matematických soutěžích (100 bodů v Matematickém klokanovi, maximální počet 15 bodů ve školním kole Pythagoriády a 3. místo v městkém kole této soutěže)

Nela Sedláková (6.A) za úspěchy v modení gymnastice (mj. 1. místo na mistrovství ČR)

Vendula Štěpánková (6.A) – za úspěchy v synchronizovaném plavání (mj. 1. místo na mistrovství ČR

Valentýna Demková (6.A) – za úspěchy ve streetdance (mj. 1. místo na ME a MS ve skupinových skladbách)

Michaela Řeřuchová (6.A) – za ochotu pomáhat ostatním a práci pro třídní kolektiv

Martina Prokšová (8.A) – za aktivitu a designovou tvorbu pro Žákovský parlament

Šárka Kubíčková (8.B) – za úspěchy v synchronizovaném plavání (stříbrna a bronzová medaile na MS, dvě bronzové medaile na mistrovství ČR v kategorii juniorek, 2. místo na Letním poháru Aquabell)

Nikola Hoangová (8.B) – za reprezentaci školy na atletickém Poháru rozhlasu (2. místo ve skoku vysokém v okresním kole)

Ondřej Zábrš (9.A) – za vedení a pozitivní vliv na žáky své třídy i celé školy

Klára Švábová (9.A) – za vynikající studijní výsledky během celé školní docházky

Tomáš Šťastný (9.A) – za úspěchy v baseballu (pětinásobný mistr ČR)Rozloučení se školním rokem

Tato akce pořádaná školní družinou byla milým zakončením školního roku a odměnou dětem za jejich celoroční školní práci. Paní vychovatelky si pro děti připravily devět stanovišť, na kterých žáci plnili rozmanité úkoly. Po jejich splnění získali odměny. Členové žákovského parlamentu na jednotlivých stanovištích dětem pomáhali a myslím, že i oni si celou akci velmi užili. Děti dostaly na začátku akce obálku, do které si po splnění úkolu na daném stanovišti daly získané papírové mince. Zároveň na obálku dostaly razítko. Za papírové mince si děti mohly v závěru akce vybrat nějakou tu odměnu, a že bylo z čeho vybírat. Celá akce byla doplněna krásnou výzdobou, atmosféru podkreslovala veselá hudba a celou akcí se nesl smích a dobrá nálada. Ukončení školního roku bylo velmi příjemnou tečkou za letošními školními povinnostmi.


Předškoláci ve škole

Dne 17. 6. 2019 si členové žákovského parlamentu připravili program pro budoucí prvňáčky. Mezitím se jejich rodiče dozvídali různé informace o naší škole a o tom, co je příští rok čeká. Pro děti bylo připraveno sedm stanovišť, na kterých se například chodilo po lanech, skákalo do obručí, houpalo na laně, chodilo poslepu či se skládaly obrázky z kostek. Děti si akci moc užily a odcházely s úsměvem.


Cizí jazyk není věda

Pro žáky 5. ročníku vždy na konci roku připraví jejich starší spolužáci hodinovou přehlídku toho, co už zvládli, když se začali v 6. třídě učit druhý cizí jazyk – němčinu nebo ruštinu. Páťáci si v obou jazycích vyslechli říkanky, písničky a rozhovory a zhlédli známé pohádky. Odnesli si tak k příležitosti následného rozhodování, jaký jazyk spolu s rodiči zvolit, cenný argument v podobě osobního prožitku.


Zdravé dny

První stupeň se jeden červnový den ve škole intenzivně věnoval tématu zdravý životní styl, a to formou projektového dne z cyklu Smysluplná škola. Žáci se seznámili nejen s teoretickými zásadami zdravé výživy a péče o zdraví, ale také prakticky si řadu věcí vyzkoušeli. Nachystali si např. zdravou svačinu nebo protáhli tělo na překážkové dráze v tělocvičnách. Pevně věříme, že si poznatky a návyky přenesou také do dospělosti.


Za hasiči do Líšně

V prvním červnovém týdnu si žáci druhého, šestého a devátého ročníku prošli celý areál hasičské stanice v Líšni a oplatili tak příslušníkům sboru jejich návštěvy ve škole v průběhu celého školního roku. Seznámili se s jednotlivými typy hasičských vozů a prohlédli si jejich vybavení. Dozvěděli se, co všechno musí člověk zvládnout, aby se mohl stát profesionálním hasičem.


Obhajoby absolventských prací

Žáci 9. ročníku formálně zakončili vzdělávání na ZŠ obhajobami svých absolventských prací. Sešla se pestrá směs témat z širokého rozpětí oborů, vyslechli jsme si např. odborné příspěvky o zkáze Pompejí, Mariánském příkopu nebo schizofrenii, ale také o aktuálních kulturních fenoménech – seriálu Hra o trůny, Michaelu Jacksonovi, marvelovském filmovém světě apod. Oblíbenými tématy jsou ta ze sportovní branže. Slavnostně koncipovaná obhajoba je vrcholem několikatýdenní přípravy – nejprve textové varianty práce, poté jejího tištění a vázání a nakonec tvorby prezentace. Žáka provází vedoucí práce z řad učitelů. Absolventi trénují získávání a třídění informací, práci se softwarem, komunikaci na pracovní úrovni a schopnosti vlastní prezentace.


Debata s novinářem

Opět po roce jsme v rámci akce Týdny mediálního vzdělávání přivítali jednoho z elitních českých novinářů, letos Jana Tomandla z České tiskové kanceláře. Ten žákům 8. a 9. ročníku představil svoji profesi, přiblížil činnost informačních agentur, popsal proměnu světa médií posledních let založenou na překotném technologickém vývoji a v neposlední řadě přítomným nabídl cestu, jak si v záplavě zpráv a informací vybudovat samostatný náhled na svět kolem sebe.


Besídka nejen pro maminky

Jarní besídka nejen pro maminky se tento rok konala v duchu pohádky Lotrando a Zubejda. Taneční vystoupení dětí bylo zakončeno společnou písničkou. Za skvělý výkon byly odměněny bouřlivým potleskem. Děkujeme rodičům za spolupráci a vstřícnost při přípravě kostýmů.


Osmáci v Moravské galerii

Na konci května se vydali žáci 8.A na kulturní výpravu do centra města. Nejprve prošli s průvodkyní expozice Moravské galerie v Pražákově paláci věnované českému modernímu a současnému umění. Po této exkurzi vyrazili za lehounkého deště na Špilberk, kde se při několika zastávkách seznámili s významnými spisovateli se vztahem k Brnu. Vyvrcholení vycházky na náměstí Svobody sice liják znemožnil, úplně všechny vzpomínky snad ale neodplavil.


Výlet školní družiny

Školní družina vyrazila na výlet do strašidelného zámku Draxmoor v Dolní Rožínce, kde jsme zažili nevšední dobrodružství. Na zpáteční cestě jsme navštívili ještě rozhlednu Klucanina a užili jsme si i trochu turistiky. A i když nám počasí moc nepřálo, výlet se velmi vydařil a děti mají na co vzpomínat.


Miř na správnou branku

Fotbaloví reprezentanti ze školní družiny se zúčastnili turnaje v malé kopané Miř na správnou branku, který se tradičně konal na ZŠ Kneslova. I když jsme nezvítězili, tak jsme si turnaj užili a se ctí se zúčastnili.


Autorské čtení ve 2.B

Dne 7. 5. 2019 nás navštívila dětská spisovatelka Saša Sandras. Vyprávěla dětem o vzniku knihy „Ledňáčci a jejich kamarádi“. Vyprávěla i o knize Don, kde byl hlavním hrdinou pes tohoto jména. Děti si měly možnost vyprávět s paní spisovatelkou a pokládat jí různé dotazy. Dostaly od paní spisovatelky plyšového psa Dona a dvě knihy do školní knihovny. Paní spisovatelka požádala žáky, aby vytvořili příběh ve třech větách, a tím se zapojili do dětské části Letní soutěže s týdeníkem NOS, jejímž cílem je probudit v dětech tvůrčí fantazii. Každý týden budou v týdeníku NOS zveřejňovány zaslané příspěvky. Ve vydání  7. srpna budou zveřejněny všechny zaslané příspěvky k hlasování  čtenářů o nejlepší Tři věty. Hlasovat mohou i autoři příspěvků. Největší radost děti měly z autogramiády, po které si některé z nich odnášely knih s osobním věnováním od paní spisovatelky.


Jarní sběr papíru

Téměř šest a půl tuny papíru se sešlo před školou v rámci jarního sběru papíru a drobného elektroodpadu, který organizoval Žákovský parlament. Výtěžek poputuje z části do zoologické zahrady, z části poslouží nákupu volnočasového vybavení do školy. Největšími přispěvateli byly tentokrát třídy 3.A, 2.A a 5.B. Vítězní třeťáci obdrželi při slavnostním shromáždění v tělocvičně za odměnu dort. Děkujeme všem, kteří do sběru přispěli.


Stezka odvahy

Tuto akci si žáci školy zvolili jako č. 1 v žebříčku preferovaných aktivit žákovského parlamentu pro tento školní rok. Věříme, že si toto ohodnocení i zasloužila, protože pro členy parlamentu znamenala mnoho dřiny a osobního nasazení. Zaplnili totiž školu strašidelnou výzdobou, nachystali hrůzostrašné aktivity a sami se navlékli do nápaditých kostýmů. První část stezky byla méně náročná, pro větší odvážlivce byla určena o něco děsivější polovina. Žáci měli za úkol ulovit si ducha, vylovit ze slizu klíč, projít kolem oživlé mrtvoly, nenechat se vystrašit umrlčí hlavou, spočítat lebce zuby, prolézt pavučinou plnou pavouků či zdolat šifrovanou zprávu. Na konci stezky byli odvážlivci odměněni sladkostí a malou pozorností.


Palačinkový den

Ve středu 24. 4. proběhl ve škole Palačinkový den. Do jeho organizace se zapojili členové žákovského parlamentu a žáci třídy 9.A. Všem děkujeme za skvěle odvedenou práci. Cílem této charitativní akce bylo vydělat vlastní aktivitou peníze na dobrou věc. Z výtěžku prodeje palačinek tedy členové žákovského parlamentu zajistí zakoupení zábavních prvků na chodby či do tříd a adopci nějakého zvířete z brněnské zoologické zahrady.

Prodalo se celkem 365 palačinek. Náklady na palačinky činily 2 008 Kč. Tržba z prodeje palačinek činila 7 301 Kč. Po odečtení nákladů je tedy zisk z akce 5 293 Kč.

Děkujeme také vedení školy za to, že nám umožnilo tuto akci realizovat a že nám k tomu umožnilo využít prostor školy se všemi náklady, které jsou s tím spojené.


Včelí bzučení

V polovině dubna se žáci 1. stupně a 6. ročníku vystřídali během dvou dnů na výukovém programu Včelí bzučení. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí o životě včel, jejich významu v přírodě a přínosu pro člověka. Mohly si prohlédnout plastový úl, potěžkat si jednotlivé plástve, vyzkoušet si včelařské pomůcky a na závěr si zblízka prohlédly živé včelí dělnice a ochutnaly včelí med. Děkujeme včelařům z Kuřimi.Seznam žáků přijatých do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020


Žákovský parlament informuje

Vážení žáci, milí pedagogové,

ve středu 24. 4. 2019 proběhl na naší škole Palačinkový den. Do jeho organizace se zapojili členové žákovského parlamentu a žáci třídy 9. A. Všem bychom chtěly poděkovat za skvěle odvedenou práci. Cílem této charitativní akce bylo vydělat vlastní aktivitou peníze na dobrou věc. Z výtěžku prodeje palačinek tedy členové žákovského parlamentu zajistí zakoupení zábavních prvků na chodby či do tříd. Dále potom adopci nějakého zvířete z brněnské Zoologické zahrady.

Prodalo se celkem 365 palačinek.

Náklady na palačinky činily 2 008,- Kč

Tržba z prodeje palačinek činila 7 301,- Kč.

Po odečtení nákladů je tedy zisk z akce 5 293,- Kč.

Děkujeme také vedení školy za to, že nám umožnilo tuto akci realizovat, a že nám k tomu umožnilo využít prostor školy se všemi náklady, které jsou s tím spojené.

Žákovský parlament si pro vás připravil na pondělí 29. 4. 2019 další akci, a to Stezku odvahy. Na dobrodružnou výpravu se můžete vydat v čase 18:00- 18:45 hod.

Nezapomeňte také, že v pondělí a úterý 29. - 30. 4. 2019 se koná sběr papíru. Podpořte dobrou věc a přineste co nejvíce kilogramů sběru.

Vedoucí žákovského parlamentu


Velikonoční dílny pro rodiče a děti – „Mámo, táto, pojď si hrát“.

Dílny pro rodiče a děti jsou v naší školní družině již tradicí. Proto jsme se 10. dubna 2019 v 16 hodin sešli i tentokrát. V šesti hernách se tvořily velikonoční dekorace, drátovalo se, barvila se vajíčka v holicí pěně, tvořili se zajíčci a slepičky z květináčů a také z provázků. S některou technikou se děti již setkaly, jiná pro ně byla nová. Všechny dílny byly plně obsazeny. Rodiče svým dětem aktivně pomáhali a strávili v hernách příjemné odpoledne. Každý si domů odnášel opravdu zajímavé a krásně výrobky.


Na procházce Slatinou

Naše Slatina je super program pořádaný Fantázií. Třeťáci byli na poutavé a zajímavé procházce po stopách historie Slatiny. O minulosti svého bydliště věděli již mnoho zajímavého od svých prarodičů, ale porovnání minulosti a současnosti na fotografiích bylo krásné. Děkujeme!


Muzikantský talent

Žáci I. stupně a zároveň žáci SZUŠ Lídl Music, která má pobočku v budově základní školy, Gita Pavlicová (3.C) a Vítek Mitáš (5.A) se 2. dubna 2019 zúčastnili okresního kola národní soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje vyhlášené MŠMT. V konkurenci 35 žáků z celého Brna získali ve svých věkových kategoriích (I. a III. kategorie) krásná první místa a zároveň postup do krajského kola, které se bude konat 30. dubna v Moravském Krumlově. Tak jim držme pěsti!


Astronomie pro děti

V komunitním centru nám v  březnu na dva dny vyrostlo mobilní planetárium s programem pro žáky I. stupně. Seznámili se s planetami sluneční soustavy a rozdíly mezi hvězdou a planetou, a to formou komentované naučné pohádky. Žáky provázeli trpaslíci Zvídálek a Vševěd. Starší žáci absolvovali projekci o vodě a klimatických změnách. Vše bylo promítáno zevnitř projekční kopule. V závěru hodiny byl vždy prostor pro dotazy žáků, nejčastěji se týkaly černých děr. Nabyté znalosti si potom žáci ověřovali v pracovním listu.


Pohádkový karneval

V pondělí po plese se děti z mateřské školy a školní družiny sešly ve vyzdobené tělocvičně na karneval s kamarádem Wikym. Tato akce se na naší škole stala již tradicí a děti se na ni vždy moc těší. Dlouho dopředu si chystají masky, aby se při karnevalu předvedly. Letošním tématem byly popletené pohádky. Při soutěžích, tanci, originálních písničkách a bublinkové minidiskotéce se děti úžasně bavily. Do karnevalového reje masek se zapojili také rodiče, vychovatelky a učitelky. Po dvouhodinové produkci všichni odcházeli veselí, šťastní a plní nových zážitků.


Ples z pohledu 9. A

„Dne 1. 3. se uskutečnil IX. společenský ples a my jakožto deváťáci jsme předvedli polonézu nacvičenou s mistry z taneční školy Dynamic, jež se podle potlesku vydařila. A také jsme zatančili walz pod vedením Mgr. Bazalové. Svá vystoupení předvedli také X-side dancers, školní družina, Mayabelly a tanečníci z Dynamicu. Hosté měli možnost vyfotit se v připraveném fotokoutku. Celý ples se vydařil a těšíme se na další ročníky.“

„Psal se rok 2019 a všichni jsme stáli v řadě. Čekali jsme na pokyn a vyšli jsme. Pochodovali jsme a lidé si nás filmovali. Měli jsme uniformy a lidem se to líbilo. Začala hudba a my začali tančit. Trvalo to přibližně sedm minut a byla to zábava, zážitek do konce života.“

„Trochu jsem měl strach, ale nakonec jsem rád, že jsem tancoval.“

„Bylo pro jednou nádherné nás vidět v šatech a oblecích, namalované a učesané. Učitelé i rodiče se bavili, tancovali a smáli se. Jsou to zážitky na celý život a je škoda, že to tak rychle uteklo.“

„I když jsem se tance nemohl kvůli zranění zúčastnit, tak se mi to velice líbilo a jsem rád, že můžu být součástí této úžasné třídy.“

„Doufám, že si to všichni užili stejně tak jako my.“

„Zdá se mi, že se tento večer vryl 9. A do srdce.“

„Chtěli bychom touto formou poděkovat všem vyučujícím a žákům naší ZŠ za pomoc při výzdobě, tanečním mistrům, kteří nám vymysleli úžasnou polonézu, rodině a zúčastněným za velkou podporu a příjemný večer a paní ředitelce za organizaci této skvělé akce.“


Empík chodec

Před jarními prázdninami žáci 3. ročníků navštívili Areál dopravní výchovy na Riviéře. V rámci programu Empík chodec se seznámili s některými pravidly pro chodce na komunikacích. Probrali chování na chodníku, jak je to s předností na přechodu, kdo je chodec, používání sluchátek na uších apod. Za úspěšné splnění testu dostali reflexní odměnu. Všichni se těší na příští rok, kdy budou pokračovat v programu s Empíkem cyklistou.


Sportovní dopoledne v ŠD

Po dva únorové pondělky se děti školní družiny sešly v tělocvičně, aby změřily své síly v závodu na opičí dráze. Trasa vytvořená paní vychovatelkou Naďou Frais Havránkovou byla náročná, ale i zajímavá a zábavná. Děti překonávaly rozmanité druhy překážek a všichni si to náramně užívaly i díky spolužákům, kteří mohutně fandili.


Pleteme ve školní družině

V posledních dnech ve školní družině pleteme pomocí dutinkovače, který se skládá z válečku a čtyř špejlí, barevné dutinky. Používáme na to různé vlny nebo příze. Po hernách se tak jako hadi plazí dlouhé pletené výrobky. Děti si pletením cvičí jemnou motoriku a ještě je to nesmírně baví. Maminky nám posílají nové a různě barevné kousky vlny, aby bylo z čeho vyrábět. Z upletených dutinek se pak dají tvořit kytičky, polštářky, zvířátka apod.


Přednášky o dospívání

Jednu lednovou středu proběhla v 7. ročníku přednáška s názvem Čas proměn. Lektorka ze společnosti MP Education nejprve dívky velmi citlivě seznámila se změnami v době dospívání. Otevřeně mluvila o všech tělesných i psychických změnách, které provázejí toto zvláštní a dramatické období lidského zrání. Při přednášce pracovala také s názornými pomůckami. Nevyhýbala se ani ožehavějším a velmi intimním tématům. V další vyučovací hodině absolvovali přednášku Na startu mužnosti chlapci. Věnovali se především otázce hygieny. Probrali nutnost její zvýšené intenzity v tomto období a zdravotní i sociální komplikace v případě hygieny nedostatečné. Vzájemně také diskutovali o psychických změnách. Na konci přednášky si žáci odnášeli brožury s informacemi, které jsou pro ně v tomto období velice cenné.


Novoroční plavecké závody

Dne 23. ledna se žáci ze třetích ročníků Ester Švarcová, Ellen Vávrová, Radim Boček, Alex Velčev a Matěj Tehlár zúčastnili Novoročních plaveckých závodů SBOŠ na ZŠ Jasanová. Každý účastník měl vždy dva pokusy a plaval 2 x 12,5 m volným stylem. Na závěr si zaplavali smíšenou štafetu složenou ze čtyř žáků. Na umístění na předních příčkách sice nedosáhli, ale všichni se velmi snažili a za to jim patří velká pochvala.


Vánoční koncert SBOŠ

Zpěváčci ze školní družiny vystoupili v rámci projektu Síť brněnských otevřených škol na tradičním předvánočním koncertu v Chrámu Spasitele na Karáskově náměstí v Židenicích, ve kterém se sešlo pět škol se svým hudebním programem. Kostelem se rozezněly krásné sváteční písně, tradiční i moderní. ZŠ Křenová obohatila program také tancem. V našem podání zazněly písně Sněhuláci, Rampouch, Vločka, Vánoční zvonky, Rolničky a Vánoce na míru za klavírního doprovodu paní vychovatelek Novákové a Kokrhelové. Hlásky čtyřiceti dětí se nesly kostelem a zvaly k vánoční atmosféře. Posluchači z řad dětí i rodičů nás odměnili bouřlivým potleskem a do školy jsme se vraceli s hřejivým pocitem krásně stráveného předvánočního dopoledne.


Vánoční jarmark

Ve čtvrtek 13. prosince se v tělocvičně školy uskutečnil tradiční vánoční jarmark, na kterém byly k zakoupení výrobky, které žáci vytvořili během vánočních dílen o dva dny dříve. Náš jarmark má vždy za úkol procvičit u žáků jejich finanční gramotnost. Už při výrobě se s vedoucím dílny baví, co vše se v ceně výrobku promítne. Spolu také spočítají, za jakou cenu se výrobek vyplatí prodávat. Starší v dílnách pomáhají mladším, jelikož se na dílně sejde z každé třídy někdo.

U prodejního stánku už se každá třída prezentuje sama za sebe. Letos jsme viděli stánky s kreativně řešeným designem. Po výrobcích se zaprášilo, prodejci byli velmi snaživí a postupem doby nabízeli různé slevy a výhodné akce. Snad tedy všichni skončí tzv. v plusu. Žáci devátého ročníku měli při jarmarku otevřen bar se širokou nabídkou pochutin a nápojů.

Nesmíme opomenout pochválit děti ze školní družiny, které s vychovatelkami přichystaly pásmo vánočních písní a pohybových kreací. Tato besídka předcházela jarmarku a naladila nás toho dne do vánoční nálady.


Turnaj v deskových hrách

Dne 7. prosince se děti z kroužku Deskových her zúčastnily vánočního turnaje. Děti si turnaj užily a odnesly si nejen plno zkušeností, ale i dárečky, aby měly na turnaj vzpomínku.

 


Koncert v komunitním centru

Žáci 6. a 7. ročníku se ve škole 6. prosince zúčastnili neobvyklého koncertu. Naším hostem byl Rikard, symbol nezdolné vůle. V sedmnácti letech si přivodil těžký úraz, po kterém mu zbyly vážné následky na zdraví. Nehodlal se se svým osudem smířit a po letech tvrdé dřiny nám mohl zahrát na kytaru a zazpívat několik písní. Jeho životní příběh zanechal ve všech přítomných hluboký obdiv.


Projekt Krabice od bot

Školní družina se letos zapojila do projektu Krabice od bot. Jedná se o projekt, který má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost dětem zde dělají zase děti, jimž dospělí pomohou doma připravit krabici od bot dětskými dárky – zabalí ji a donesou do školy. Sešlo se nám kolem 120 krabic od bot - dárků, které jsme odvezli na sběrné místo do Brna. Zde je roztřídí mezi děti v azylových domech a rodiny s pěstounskou péčí v našem kraji. Všem dětem a jejich rodičům mockrát děkujeme za pomoc v tomto projektu a za rozzářená dětská očička u vánočního stromečku.


Mikulášská nadílka

Ve středu 5. prosince navštívil naši školu i školku Mikuláš se svojí družinou. Členové žákovského parlamentu utvořili tři skupiny, které v průběhu dopoledne navštívily všechny třídy. Na každého žáka i „školkáčka“ čekala odměna z rukou andělů, na některé ale i čertovské malování, a to v případě, že měli na svědomí nějaký ten hřích. Mikuláš ke všem osobitě promlouval. K tomu mu skvěle posloužily poznámky, které pro Mikuláše předem pedagogové o svých svěřencích připravili. Všude panovala dobrá nálada, usměvavé pomalované obličeje si sdělovaly, co právě jim Mikuláš řekl. Věříme, že sliby, které děti Mikulášovi daly, také dodrží, a příští rok od něj dostanou jen samé pochvaly.

Fotogalerie z nadílky


Andělská mikulášská – Dolní Kounice

Pátek 30. listopadu byl pro nás ve školní družině zvláštním dnem. Vypravili jsme se autobusem na výlet, a to na kouzelný hrad v Dolních Kounicích. Tam na nás čekala interaktivní hra s čertem a andělem. Děti prošly zábavným peklem a nebem, při tom plnily různé úkoly a také zažily dobrodružství na tajemné čertovské stezce. Následně je cesta zavedla do nebe, kde na ně čekalo nejedno překvapení s Mikulášem. Po zazpívání tří vánočních písniček Mikuláš všechny děti odměnil balíčkem sladkostí. Pro děti byla také přichystaná minidiskotéka. Tanec všechny nejen zahřál, ale i pobavil a na cestě zpět do Brna jsme si nadšeně povídali o právě prožitém dobrodružství.


Návštěva parlamentu na ZŠ Řehořova

Vybraní členové žákovského parlamentu navštívili ZŠ Řehořova. Garantkou návštěvy byla usměvavá a kreativní paní učitelka Tereza Friedl. Ta naše žáky seznámila s kroužkem aktivního občanství, který na škole vede. Přestože je její kroužek komorní co do počtu účastníků, věnuje se fajn aktivitám. My měli příležitost přidat se k výrobě hadrových skřítků, kteří potěší babičky a dědečky v nedalekém domově pro seniory. Také jsme prodebatovali aktivity místního žákovského parlamentu s jednou z jeho dvou vedoucích. Naši „parlamenťáci“ tak měli možnost srovnat fungování obou žákovských parlamentů. Děkujeme za takovouto možnost sdílení zkušeností.

Fotogalerie z návštěvy


Výchovný koncert na I. stupni

Známé písničky z pohádek a novinky poslední hitparády zazněly na výchovném koncertě s názvem Zdraví máme jenom jedno. Ve středu 28. listopadu si žáci I. stupně mohli v tělocvičně školy společně s pozvanou kapelou zazpívat písničky ilustrující důležitá témata, jako je prevence šikany, kouření a užívání omamných látek. Děti se aktivně zapojily, odpovídaly na otázky k tématu a na závěr si zatancovaly.


Planeta Země 3000

V pátek 23. listopadu navštívili na chvilku žáci 5. – 8. ročníku barmskou říši. Pro některé to byla návštěva již druhá, protože ve školních lavicích se tam všichni podívali už v hodinách zeměpisu v 7. třídě, pro jiné to bylo lákadlo nové. Tajemný Myanmar, jak se Barma také nazývá, je doslova pohltil. Děti nadšeně pozorovaly krásy topických lesů, procházely se budhistickými svatostánky, zažily monzun ve své letní i zimní podobě. Jejich přízeň si získaly pavoučí ženy i mořští nomádi, jejichž děti umí dřív plavat než chodit. Program žáky zaujal a teprve konec představení je vytrhl z jejich dalekého jihovýchodního snu.


Výchovné programy ve 4. ročníku

Žáci 4. ročníku se v listopadu zúčastnili dvou výchovných programů ve Fantázii. Nejprve 4.A vyráběla budky pro ptáky v rámci akce "Krmím, krmíš, krmíme". Žáci si zopakovali, kteří ptáci nás na zimu opouštějí, kteří zde zůstávají a co v zimě jedí. Třída 4.B ve Fantázii vyráběla adventní věnce. Každý žák pracoval se slaměným kruhem, drátkem a smrkovými větvičkami. Vzniklý polotovar si následně dodekoroval svíčkami a vánočními ozdobami pomocí tavné pistole. Vlastnoručně vyrobené věnce si děti s radostí odnesly domů, aby nyní, v adventní době, zdobily jejich domovy.


Výjezdní zasedání žákovského parlamentu v Čejkovicích

Členové žákovského parlamentu se zúčastnili prožitkového kurzu za přítomnosti vedoucích a ředitelky školy. Program jim připravili tři lektoři z Prahy a byl plný her a různých aktivit. Žáci se např. dozvěděli, jak plánovat akce krok po kroku a jak je úspěšně realizovat. Další aktivitou bylo napsat vzkaz budoucímu parlamentu zašifrovanou zprávou. I přes nabitý program si večer žáci našli čas na vlastní zábavu, na kterou se moc těšili. Členové parlamentu se na prožitkovém kurzu lépe poznali, naučili se více spolupracovat a čelit zodpovědnosti.

Fotogalerie z akce


Mámo, táto, pojď si hrát

Ve školní družině nám barevný podzim nabízí mnoho námětů ke tvoření. Proto se vychovatelky, děti a jejich rodiče sešli 25. října v hernách na tvořivých dílničkách pod názvem Mámo, táto – pojď si hrát! Všichni jsme se pečlivě připravovali, tedy sbírali přírodniny – šišky, listy, bobule, větvičky, různé plody podzimu. Bylo tedy z čeho vybírat. V šesti hernách se tvořily různé výrobky - ježci, dekorační sovy z přírodnin, svícny s  podzimními motivy, podzimní závěsy a ježci na špejli, housenky z listů, halloweenská strašidla a podzimní věnce. Děti odcházely domů s krásnými dekoracemi a pocitem dobře stráveného odpoledne.

Fotogalerie za akce


Volby

Letošní volby se konaly pod názvem Co bychom chtěli od Žákovského parlamentu v roce 2018/2019? Celé je zorganizovali a hlasovací lístky sčítali právě jeho členové. Vše začalo tím, že si každá třída nejdříve vybrala nějakou akci nebo věc, kterou by chtěla ve škole mít. Z těchto nápadů se vytvořil hlasovací lístek a každý žák dostal 11. října jeho vhozením do urny šanci vyjádřit svůj názor. No a výsledky voleb? 1. místo – stezka odvahy, 2. místo – plackovač na výrobu odznaků, 3. místo – spaní ve škole.Přespolní běh - Z lavic do lesa

Naše první účast v tomto klání skončila několika výbornými umístěními. V kategorii 3. ročník se na 3. místě umístil Dan Bárta (3.C). V kategorii 4. ročník obsadila třetí místo Adriana Pejtová (4.A). Těsně pod stupni vítězů skončili Eliška Cupáková, Alex Velčev (3.A) a Lucie Švábová (4.B).


Drakiáda školní družiny

Druhou říjnovou středu se družina sešla na hřišti školy na akci nejen pro děti. Pro vzlétnutí draků nám počasí přálo. Nebe bylo modré, slunce svítilo a vítr foukal a foukal. Draci cestovali po obloze a jen občas se nějaký utrhl nebo zamotal do větví stromů. To se občas stává. Ocenění se dočkali úplně všichni draci, jejich majitelé obdrželi za odměnu nálepky a sladkosti. Díky skvělému počasí a dobré náladě všech se akce podařila.

Fotogalerie z drakiády


Bruslařský kurz

Na začátku října se žáci 9. třídy vydali na bruslařský kurz do Vyškova. Byl to první kurz tohoto druhu, který se na naší škole konal. Žáci se zde učili základům bruslení a ledního hokeje. Naučili se různé způsoby jízdy vpřed i vzad, většina z nich se naučila také přešlapovat. Dívky se navíc učily váhy a piruety, chlapci si procvičovali práci s hokejkou. Poslední den se všichni zúčastnili hokejového zápasu. Po týdnu stráveném na ledě odjížděli unaveni, ale spokojeni, plni krásných zážitků a vzpomínek.


Adaptační programy šesťáků

Čtvrtek 20. září prožila třída 6.A na minigolfovém turnaji v Bohunicích. Žáci se rozdělili do čtyřčlenných týmů a společně se snažili o to, aby právě jejich míček skončil v jamce na nejnižší počet úderů. Vyzkoušeli si tak nejen svoji spolupráci, ale i funkčnost fyzikálních zákonů. Ač se týmy snažily a vzájemně se povzbuzovaly, medaili mohly získat jen tři nejlepší. Všichni účastníci si však odnesli spoustu vzpomínek na zábavné dopoledne a fůru společných zážitků.

O den později se třída 6.B se svou třídní učitelkou a školní psycholožkou zúčastnila akce v Lanovém centru Proud. Po zahřívací hře se všichni přesunuli k malým překážkám a ve skupinkách si je zkusili. Následně každý žák dostal úvazek a úkolem bylo si ho správně obléct. Vše probíhalo pod dohledem odborníků, kteří celý program vedli. Po kontrole se žáci přesunuli k menší horolezecké stěně, kde si vyzkoušeli jak lezení nahoru, tak spouštění dolů a jištění. Pak se přesunuli k velkým překážkám, u kterých spolupracovali ve trojicích a vzájemně se jistili. Někteří z nich byli odvážní a dostali se až na nejvyšší překážky. Přestože se někteří žáci báli výšek, tak se každý z nich odhodlal, překonal svůj strach a nějakou překážku si zkusil


Dozvuky jarního sběru papíru

Den s třídním učitelem, jako odměnu za první místo ve sběru papíru, si užila třída 8.B. Krásný slunečný, i když poměrně chladný den jsme strávili procházkou v přírodě a návštěvou zajímavého města. Z vesnice Nížkovice jsme se prošli do nedaleké vesnice Heršpice, kde se nachází ekofarma Jalový dvůr. Zde jsme si prohlédli zvířata - koně, lamy, ovce, oslíky a kozy. Nevěřili byste, jak se děti nasmály, když slyšely zvuky mladých kůzlátek. Další zajímavou zastávkou bylo město Slavkov u Brna a v něm známý zámek se zahradou. Navštívili jsme zámeckou expozici v podzemí s názvem Právo útrpné, jež byla plná příběhů mučených a trestaných na Slavkovsku a krutých praktik středověkého a novověkého soudnictví od 13. do 18. století. Žáci si výlet náležitě užili a dozvěděli se i nové historické zajímavosti.


Prváci v knihovně

Žáci prvních tříd ZŠ už dvakrát navštívili knihovnu Jiřího Mahena ve Slatině. Poprvé se prvňáčkům dostalo milého přivítání od vedoucí knihovny paní Vrbkové a pana místostarosty Mgr. Petra Semráda, který všechny žáky slavnostně pasoval na čtenáře. Ti si potom prohlédli zajímavé knížky a prostory knihovny. Paní knihovnice o tři týdny později navázala četbou z knih a žáky seznámila zábavnou hrou s písmenky abecedy. Další návštěva je naplánována na začátek listopadu.


Výsledky žáků na atletickém čtyřboji

Dne 21. 9. 2018 se na ZŠ Laštůvkova uskutečnily soutěže v Atletickém čtyřboji. Družstvo chlapců si odvezlo v konkurenci dalších jedenácti týmů 4. místo, družstvo děvčat skončilo na 7. místě (z deseti). Nejlepším individuálním umístěním bylo celkové 8. místo Ondřeje Zábrše (9.A).


Letové ukázky dravců

Ve středu 5. září měli žáci naší školy možnost zhlédnout velice pěkně připravený program společnosti SEIFEROS CZ s živými dravými ptáky na hřišti SK Slatina. Dravci byli usazeni samostatně na stojáncích po celou dobu konání akce a byli tak přímo před zraky žáků. Ovšem nejzajímavější, poučné a velice působivé byly samotné letové ukázky jednotlivých dravců. Ti samostatně lovili zvolenou atrapu, kroužili nad hlavami přítomných a dokonce puštík obecný dosedl vybranému žáku na ruku. Dětem bez rozdílu věku se akce líbila, radostně a obdivně pozorovaly jednotlivé dravce a zapojovaly se do otázek a soutěží. Koneckonců je pravda, že málokdy orel stepní zavítá na naši školu.


Slavnostní zahájení školního roku

První školní den jsme uvítali nejprve naše nové žáky, a to v tělocvičně školy při slavnostním zahájení školního roku. Prváci se zde seznámili s paní ředitelkou a se svými třídními učiteli a představili se auditoriu. Při vystoupení tanečního kroužku M. Uhlířové ocenili umění svých starších spolužáků a nakonec už společně jako třída odešli do svých učeben. O hodinu později se v tělocvičně shromáždili také žáci ostatních ročníků. Všem žákům, rodičům a zaměstnancům přejeme úspěšný školní rok 2018/2019.

 


Archiv událostí v ZŠ 2017/2018

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini kalendář

poslední mesíc červenec 2019 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Co nás čeká ...

Žádné události