Kategorie: ZS

Lednové volby

Dne 24. ledna ve škole proběhly volby s názvem „Co si koupíme z výtěžku z vánočního jarmarku, jak a čím si vybavíme školu?“ Ve volební komisi bylo 10 členů žákovského parlamentu. Jednotlivé třídy dle rozpisu přicházely do volební místnosti a žáci, kteří u sebe měli žákovskou knížku jako průkaz totožnosti, dávali své hlasy do volební urny. Voleb se zúčastnilo 361 žáků. Žáci mohli vybírat ze 13 nápadů, které si předtím jednotlivé třídy odhlasovaly. Nejvíce hlasů získal vzdušný hokej a sada sedacích pytlů, o něco méně pak molitanové kostky a koberec „Člověče, nezlob se“, pingpongový stůl, set pálek s míčky a stolní fotbal.


Mladý motorista

Pro výuku dopravní výchovy využíváme mimo jiné programy Městské policie Brno. Naši osmáci letos poprvé absolvovali jeden z této nabídky, a to lekci Mladý motorista. Program byl určen především zájemcům o získání řidičského oprávnění na malý motocykl. V areálu dopravního hřiště Riviéra tak byli žáci seznámeni s požadavky pro jeho vydání, dále s rizikovými momenty při začátku řidičské „kariéry“, se správným chováním na silnici a s poskytováním pomoci v případě dopravní nehody. Výklad byl prokládán videi s reálnými situacemi v provozu.


Sportovní týden v ŠD – opičí dráha

Sportovních aktivit a pohybu není nikdy dost, a proto jsme se ve školní družině věnovali v tělocvičně opičí dráze. Žáci vybíhali ze startu po trase, na které plnili na stanovištích určité úkoly (běh, průlez pod kozou, kotoul, přeručkování žebřin, sjezd po skluzavce, slalom mezi kuželkami, skoky do kruhů, hod míče do brány, překonávání překážek atp.) Tuto hru mají všichni moc rádi a vždy si jí užívají. Rychlý běh, obratnost, postřeh, uchopování předmětů, hod na cíl, reakce na signál, pohotový start, soutěživost, to vše se žáci při této hře učí. Vychovatelky měřily čas, fotily a po vyhlášení nejlepších, rozdávaly diplomy a nálepky.


Výsledky školního kola zeměpisné olympiády

Ve dnech 15. - 19. ledna se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády Žáci řešili různé otázky jak z oblasti fyzické geografie, humánní geografie, tak i regionální geografie. Zapojily se všechny třídy naší školy a je třeba říci, že žáci se snažili přistupovat k otázkám zodpovědně a věnovat jim maximum možného času.

Nejlepšími řešiteli jsou:

Kat. 6. roč Kat. 7. roč. Kat. 8. roč. Kat. 9. roč.
1. Nejedlý Matěj 1. Poláchová Suzana 1. Svítil Dan 1. Matoušek Filip
2. Jedličková Lucie 2. Plšková Lucie 2. Jaroš Filip 2. Falátová Michaela
3. Halamíčková Nikola 3. Naprelac Ajla 3. Zábrš Ondřej 3. Lošťák P., Khan J.

Výsledky školního kola biologické olympiády


Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyku

Školní kolo konverzační soutěže v ANJ proběhlo v pondělí 8. ledna (kategorie II.A - 8. a 9. ročník) a v úterý 9. ledna (kategorie I.A - 6. a 7. ročník). Soutěž hodnotily vyučující ANJ PaedDr. Hlaváčová, Mgr. Vlčková a Mgr. Sedláková, které byly velmi spokojené s letošní úrovní soutěžících. Letošními vítězi se stali: Jakub Khan z 9.A, který získal 42 ze 43 bodů a postupuje do okresního kola. Na těsném druhém místě skončila se 41 body Veronika Brzobohatá z 8.A a na třetím Michaela Šebestová z 8.A se 39 body. V kategorii mladších žáků zvítězila Martina Prokšová ze 7.A s 33,5 body z 40 možných, čímž si zajistila postup do dalšího kola, druhé místo obsadil Sedrik Šenk z 6.A (27 bodů) a třetí byla Lucie Plšková ze 7.A (23 bodů)

Gratulujeme vítězům, děkujeme všem účastníkům a přejeme i do dalšího studia angličtina hodně zdaru.


Vánoční dílny, besídka a jarmark

Na Vánoce jsme se tradičně naladili Vánočními dílnami, besídkou a jarmarkem. Nejprve se v každé z celkem 27 dílen sešli žáci napříč všemi ročníky. Společně si vyzkoušeli nejen výrobu originálních vánočních dekorací, ale v rámci výuky finanční gramotnosti se seznámili také s tím, co všechno s sebou výroba a prodej obnáší. Společně s vedoucím dílny propočítali veškeré náklady na výrobu a dohodli se na ceně, za kterou daný výrobek prodají, aby dílna došla k zisku. Dva dny nato každá třída vlastní výrobky prezentovala na jarmarku v tělocvičně školy, kde si je přímo od žáků mohli zakoupit rodiče a přátelé školy. Žáci 9. ročníku zajistili provoz bufetu. Jarmarku předcházela besídka jednotlivých oddělení školní družiny. O použití výtěžku z prodaných výrobků rozhodne Žákovský parlament.

 

 


Školní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 7. 12. 2017 se v komunitním centru uskutečnilo tradiční adventní setkání vítězů třídních kol recitační soutěže. Před zraky rodičů, učitelů a kamarádů se v pěti kategoriích předvedlo celkem 39 recitátorů. Přestávky mezi jednotlivými bloky vyplnila hudební vystoupení žákyň Veroniky Štenclové (VII.B), Kláry Kalvodové (VI.A), Marie Kypré (VI.A), Šarloty Sedláčkové (IX.A) a Šárky Kubíčkové (VII.B).

Výsledková listina vypadá následovně:

 1. kategorie (1. roč.)

 2. kat. (2. a 3. roč.)  3. kat. (4. a 5. roč.)  4. kat.(6. a 7. roč.)  5. kat. (8. a 9. roč.)

1. David Fujcik (I.A)

1. Linda Havránková (III.A) 1. Elena Fujciková (IV.A) 1. Markéta Mitášová (VII.A) 1. Šarlota Sedláčková (IX.A)

2. Zuzana Havránková (I.A)

2. Mikuláš Pešl (II.B) 2. Jakub Šrenk (IV.B) 2. Kateřina Svobodová (VI.A) 2. Barbora Neužilová (VIII.A)

3. David Střelec (I.C)

3. Lukáš Střelec (II.A) 3. Jan Mráček (V.B) 3. Martina Polická (VII.B) 3. Ondřej Zábrš (VIII.A)

Výlet školní družiny „KOUZLO ADVENTU“ 6. 12. 2017

Předvánoční čas si děti a vychovatelky zpříjemnily výletem na zámek v Náměšti na Hané, kde na všechny čekal speciální program nazvaný Kouzlo adventu. Během prohlídky krásně vyzdobených pokojů s vánoční tématikou se děti dozvěděly vše o předvánočním čase, vánočních zvycích a tradicích na Hané v rámci kostýmované hrané prohlídky. Pohádka „O LÍNÉM HONZOVI „se všem moc líbila. Také byla připravena tvořivá dílna, kde si každý ozdobil svojí vánoční baňku. Vánoční atmosféru dokreslil zámecký jarmark s mnoha vánočními drobnostmi. Výstava keramiky se také všem moc líbila.


Den s třídní učitelkou ve VIDA! science centre

V úterý 5. 12. měli žáci II.B Den s třídním učitelem. Za vítězství v podzimním sběru papíru navštívili zábavní vědecký park VIDA! science centrum, kde si mohli vyzkoušet, jaké je to být moderátorem počasí, jakou mají sílu, jak vytáhnout ježka z klece, jakou mají tepovou frekvenci a spoustu dalších pokusů. Největší ohlas měl hudební labyrint. V Divadle vědy si užili představení plné zábavných pokusů na téma kolo. V prvním patře zhlédli hravou výstavu mechanických loutek a strojků s názvem Cirkus Mechanikus. Domů odcházeli spokojeni a nadšení, určitě by tam ještě vydrželi.


Výsledky školního kola olympiády z českého jazyka


Výsledky školního kola dějepisné olympiády (9. ročník)


Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky

V říjnu se žáci druhého stupně ocitli, spolu s průvodci z Planety Země 3000, v největší jihoamerické zemi. Cesta to byla dobrodružná, plná překvapení, tajemství a objevů. Po návštěvě města Rio de Janeiro jsme se přemístili do nitra Amazonského pralesa. Pomocí názorné animace jsme měli možnost potkat jednotlivé zástupce místní přebohaté fauny a flory. Žáky zaujala nejvíce anakonda velká a za radostného výskání sledovali její boj s naším průvodcem na plátně. Džungle je doslova pohltila, a tak není divu, že si je získal i místní indiánský šaman, ačkoliv se pohyboval pomalován a nedostatečně oděn. Brazílie celkově udělala na žáky dojem a už teď se těší na další dobrodružství, příště v Myanmaru.


Výsledky soutěže Mladý chemik (9. ročník)


Supervolební čtvrtek

Žáci školy si ve čtvrtek 19. 10. 2017 vyzkoušeli to, co čekalo jejich dospělé příbuzné následující pátek a sobotu, tedy volby. Pravidelně spojujeme opravdové volby s termínem projektového dne Volby - občanská odpovědnost z cyklu Smysluplná škola, v němž si žáci mj. projdou skutečnou procedurou volebního aktu - prokázáním totožnosti před volební komisí (složenou ze žáků 9. ročníku), úpravou hlasovacího lístku a vhozením do urny. Pro letošek na ně čekala dvě rozhodnutí, za prvé zvolit z poslanců nového Žákovského parlamentu na základě jejich programu a kampaně předsedy dvou výborů a za druhé vybrat, které zvířátko škola adoptuje a přispěje na něj brněnské ZOO výtěžkem ze sběru papíru.

Výsledky volby předsedy Výboru pro volný čas

Výsledky volby předsedy Organizačního výboru

Výsledky volby zvířátka k adopci

Fotogalerie z voleb a projektového dne


Výsledky logické olympiády v kategorii B (6.- 9. ročník)

Výborného výsledku v letošním ročníku Logické olympiády dosáhl Daniel Svítil z VIII.A. Ze všech 2983 soutěžících v Jihomoravském kraji obsadil skvělé 49. místo a postoupil spolu s 60 nejlepšími řešiteli do krajského finále. To ho čeká již brzy, 3.11.2017 v Univerzitním kampusu Bohunice. S ostatními semifinalisty se utká o postup do pražského celorepublikového finále. Danovi gratulujeme a držíme palce při řešení dalších logických úloh.

Kompletní výsledková listina kategorie B (6. - 9. roč.)


Výsledky přírodovědného klokana (6. - 9. roč.)


Výsledky podzimního sběru papíru ve dnech 11. a 12. října 2017


Výsledky logické olympiády v kategorii A (2. - 5. ročník)


Soutěž v PŘESKOKu PŘES ŠVIHADLO dne 5. října

Jako každý rok, tak i letos se všechny děti školní družiny sešly v tělocvičně, aby změřily své síly ve dvou disciplínách přeskoku přes švihadlo. Každé oddělení pilně trénovalo ve svých družinách. Výkony některých dětí byly obdivuhodné, nejlepší si odnesly diplomy, na všechny pak v herně čekala odměna.

Fotogalerie ze soutěže


DRAKIÁDA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vítr fičí ze strniště a máme tu zase podzim. Děti školní družiny se vydaly 27. září se svými draky na školní hřiště. Draci koupení i vlastnoručně vyrobení, různých velikostí a tvarů se rozletěli po obloze. Všem se podařilo dostat draka do vzduchu. Pomáhali nejen rodiče a vychovatelky, ale i starší spolužáci.

Fotogalerie z drakiády


Pasování prvňáčků na čtenáře – návštěva Knihovny J. Mahena

V úterý 26. září navštívili všichni prvňáčci Knihovnu J. Mahena ve Slatině, kde byli místostarostou Mgr. Petrem Semrádem pasováni na čtenáře. Poté co slavnostně pronesli slib, jim pan místostarosta předal odznak čtenáře, záložku do knihy a drobnou sladkost a dále každému popřál, aby se z nich stali dobří čtenáři. Dětem se v knihovně líbilo a všechny se těší, až se naučí číst, aby si mohli půjčit nějakou pěknou knížku.

Fotogalerie z návštěvy knihovny


Branný den

V úterý 12. září opustili na jedno dopoledne žáci 1. – 4. ročníku své třídy a vyměnili je za pobyt na školním hřišti, na kterém zástupci Muzea civilní obrany připravili Branný den. Na žáky čekalo pět stanovišť, které se tematicky věnovaly různým kapitolám branné výchovy, tedy předmětu, který někteří ze čtenářů zřejmě pamatují ze svých školních let. V našem případě se jednotliví lektoři věnovali žákům na stanovištích Chemická ochrana, Zdravověda, Příprava občanů k obraně státu, Evakuace a Střelnice. Vždy po úvodních teoretických informacích si účastníci mohli vyzkoušet některé činnosti prakticky. K vidění tedy bylo poskytování první pomoci včetně masáže srdce na figuríně, balení evakuačního zavazadla, zkouška ochranných masek a obleku, transport zraněného v nafukovacích nosítkách a manipulace s kuličkovými zbraněmi. Ve středu 13. září zažili stejný program také žáci 5. – 9. ročníku. Věříme, že naši žáci díky tomuto dnu budou umět (a nebudou se bát) použít nabyté znalosti a dovednosti, pokud se někdy ocitnou v reálné životní situaci, kdy bude ohrožen majetek, zdraví, či život vlastní nebo někoho dalšího.

Fotogalerie z branného dne pro 1. - 4. ročník

Fotogalerie z branného dne pro 5. - 9. ročník


Festival vědy

V pátek 8. září 2017 se sešlo několik desítek odborníků z brněnských vysokých škol, akademických pracovišť i vzdělávacích institucí. Odhodili masky vážených vědců a s malými i velkými návštěvníky zahájili hravý Festival vědy. Z naší školy se ho zúčastnili žáci VI.A a VI.B. Místem konání byl areál Dopravního hřiště Riviéra Brno. Vše bylo nesmírně zajímavé. Nejvíce nás zaujalo představení robota YuMi, který podával dokonce i lízátka, mohli jsme si vyrobit vlastní magnetickou plastelínu, zastřílet si z laserové pistole, nahlédnout za oponu farmaceutického řemesla, či zhlédnout věštění z rentgenových snímků. Festival se žákům i vyučujícím moc líbil a odnesli si z něj mnoho zajímavých poznatků.

Fotogalerie z festivalu vědy


Adaptační program tříd 4. ročníku

Dne 6. 9. 2017 proběhl adaptační program pro žáky obou tříd 4. ročníku s cílem podpořit kohezi nově vzniklých třídních kolektivů. Žáci třídy IV.A vyrazili spolu se svojí třídní učitelkou Mgr. Kateřinou Šafaříkovou a školní psycholožkou Mgr. Lucií Rovenskou na výlet do Maloměřic a Obřan. Žáci IV.B navštívili se svojí třídní učitelkou Mgr. Lenkou Máčkovou a asistentem pedagoga Mgr. Pavlem Reschem Mariánské údolí v Líšni. Cílem obou skupin bylo podpořit žáky ve vzájemném poznávání a utváření vztahů v jednotlivých třídách. Tomu sloužily také hry na podporu spolupráce a komunikace mezi žáky. Žáci společně strávený den hodnotili velmi pozitivně. Ve zprávách, které žáci psali den po absolvování adaptačního programu, oceňovali zejména možnost lépe poznat další spolužáky a získat tak nové přátele. Spokojené úsměvy dětí na fotografiích pořízených během adaptačních programů hovoří za vše. Přejeme novým třídám spoustu dalších příjemných společných zážitků a hodně dobrých kamarádů.

Fotogalerie z adaptačního programu IV.A


Slavnostní zahájení školního roku

Tak nám ten další školní rok začal! Jeho úvod obstaralo slavnostní shromáždění žáků, rodičů a učitelů v tělocvičně školy. Nejprve se sešli ti, pro které byl tento den úplně prvním v roli žáků, tedy naši prváci. Po přivítání panem místostarostou a paní ředitelkou zhlédli umění svých starších spolužáků v podobě vystoupení tanečního a gymnastického kroužku. Poté se už připojili ke svým třídním učitelkám a zamířili do tříd. V 9 hodin se v tělocvičně přivítali mezi sebou také žáci 2. až 9. ročníku.

Fotogalerie ze zahájení


SEZNAMY POMŮCEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

2. ročník 4. ročník 6. ročník 8. ročník
3. ročník 5. ročník 7. ročník 9. ročník
 


Rozdělení žáků 1. ročníku 

Rozdělení žáků v nově vytvořených 4. třídách


Archiv ZŠ 2016/2017

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini kalendář

poslední mesíc únor 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28