Školská rada

Zobrazeno: 3106

Kategorie: ZS

Školská rada 

Školská rada (ŠR) je zřízena a vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále jen „zákon“. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli (MČ Brno-Slatina) a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 má šest členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

 

Členové školské rady (od 2019)

za zřizovatele: Ing. Naděžda Křemečková, PhDr. Martin Krytinář

za zákonné zástupce: Ing. Jan Ertl, Mgr. Martina Ščerbejová Ph.D.

za pedagogické pracovníky: Mgr. Hana Šebelová, Mgr. Iva Kreutzerová

 

Členové školské rady (2016 - leden 2019)

za zřizovatele: Petr Semrád, Naděžda Křemečková

za zákonné zástupce: Zuzana Hrdová, Hynek Šrenk 

za pedagogické pracovníky: Jan Bláha, Jakub Veselý

 

První zasedání školské rady se konalo dne 22. 3. 2016 v 16 hodin v budově základní školy.

Na konci školního roku 2015/2016 dostali rodiče možnost vyjádřit se v dotazníkovém šetření, které připravila předsedkyně ŠR Ing. Zuzana Hrdová, k fungování a kvalitě ZŠ.

Výsledky dotazníkového šetření Spokojenost rodičů - statistická část

Vedení školy byly předány také přepisy konkrétních vzkazů a připomínek, které bylo možné k odpovědím připsat. Námětů se sešlo několik desítek, vedení školy vypracovalo jejich vyhodnocení.

Kompletní výtisk výsledků šetření dále obdrželi pedagogičtí pracovníci, přičemž tato zpráva byla předmětem provozní porady dne 26. ledna 2017.

Školská rada byla s výsledkem fáze vyhodnocení seznámena při zasedání v květnu 2018.

 

Dokumenty

Jednací řád

Zapis1_SR_2016_03_22

Zapis2_SR_2016_06_06

Zápis z jednání ŠR dne 30. 8. 2016

Zápis z jednání ŠR dne 6. 12. 2016

Zápis z jednání ŠR dne 29. 8. 2017

Zápis z jednání ŠR dne 2. 10. 2017

Zápis z jednání ŠR dne 28. 5. 2018

Zápis z jednání ŠR dne 10. 10. 2018

Zápis z jednání ŠR dne 28. 1. 2019

 

Mini kalendář

poslední mesíc duben 2019 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30