Organizace dne

Zobrazeno: 5113

Kategorie: MS

Organizace dne v MŠ

školní rok 2017/2018

Organizace dne v MŠ v pdf

Organizace dne je stanovena rámcově, je přizpůsobována aktuálním situacím a potřebám dětí. Vytyčuje pevné body, kterými vytváří rituály - denní momenty, opakující se každý den, je ve všech třídách MŠ obdobná. Každá třída ji přizpůsobuje individuálním potřebám dětí. Časové údaje jsou orientační, pohyblivé.

 

6:15                MŠ se otevírá, přicházejí první děti. Scházejí se ve třídě Včeliček v budově MŠ a ve třídě Motýlků v budově ZŠ. Při příchodu vedeme děti k zásadám společenského chování - přivítáme se, pozdravíme se. Děti mají možnost seznamovat se a pohrát si s vrstevníky z jiných tříd. Při adaptaci na nové prostředí MŠ jsou jim nápomocny všechny pracovnice MŠ ve spolupráci s rodiči, kteří mají možnost pobytu se svým dítětem v MŠ.

7:00                Individuální pitný režim

7:00                Děti ze Berušek odcházejí do své třídy.

7:15                Děti z Broučků, Zajíčků a Žabek odcházejí do svých tříd.

6:15 – 9:45    Základní činností v této době je hra. Ve všech třídách jsou na programu hry dětí, hry tzv. řízené, vycházejí ze zájmu dětí, jejich potřeb a třídního kurikula. Ve skupinkách, které si děti během herních činností vytvářejí, se snažíme vytvářet a udržovat pocit pohody, radosti a bezpečí a podporovat jejich spontaneitu. Děti se v této době zabývají např. modelováním, výtvarnými činnostmi, hudebními pohybovými hrami, dramatizací, apod., je zařazován komunitní a diskuzní kruh nebo povídání „jen tak“.

8:30 – 9:00   Individuální podávání postupné dopolední svačinky

9:30               Podávání ovoce, zeleniny

 

Organizace pobytu venku:

9:50 – 11:50             třída č. 1 – Včelky

                                 třída č. 3 – Zajíčci

10:00 – 12:00           třída č. 2 – Broučci

                                 třída č. 5 – Berušky

                                 třída č. 6 – Motýlci

10:15 – 12:15           třída č. 4 – Žabky

Pobyt venku je určen nejen k hrám a odpočinku na zahradě MŠ, ale i např. k poznávání okolí, návštěvě zajímavých míst a pozorování změn v přírodě, ke sportování a zdolávání terénních překážek  - rozvoji pohybových schopností dětí. Je to jedna z důležitých podmínek při vytváření zdravého životního stylu.

 

Organizace podávání stravy:

Oběd:

12:00                         třída č. 1 – Včelky

                                  třída č. 3 – Zajíčci

12:10                         třída č. 2 – Broučci

                                  třída č. 5 – Berušky

                                  třída č. 6 – Motýlci

12:20                         třída č. 4 – Žabky

12:30 – 14:30           Děti odpočívají a relaxují. Je respektována  individuální  potřeba  spánku,  odpočinku  a pohybu. V  této době probíhají mimo  jiné  hry  vycházející  ze  zájmu  dětí, individuální  práce  s  paní  učitelkou  či  tvůrčí činnosti

14:30 – 15:00           Podávání postupné odpolední svačinky

 

Rozcházení dětí:

14:30 – 16:30           Žabky jsou rozděleny do jednotlivých tříd (do 14:30 jsou děti ve své třídě)

15:45 – 16:30           Včeličky se rozcházejí ve třídě Broučků (do 15:45 jsou děti ve své třídě)

16:00 – 16:30           Berušky se rozcházejí ve třídě Broučků (do 16:00 jsou děti ve své třídě)

16:15 – 16:30           Zajíčci se rozcházejí ve třídě Broučků (do 16:15 jsou děti ve své třídě)

14:45 – 16:00          Motýlci se rozcházejí ve své třídě

15:45 – 16:30           Děti mají možnost dalších her a různých tvůrčích činností v prostředí jiné třídy. Rodiče si mohou před odchodem z MŠ s dítětem pohrát. V případě pěkného počasí toto probíhá na zahradě MŠ.

 

16.30                          Končí provoz, MŠ se uzavírá.

 

Mini kalendář

poslední mesíc srpen 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 31 1 2 3 4 5
week 32 6 7 8 9 10 11 12
week 33 13 14 15 16 17 18 19
week 34 20 21 22 23 24 25 26
week 35 27 28 29 30 31

Co nás čeká ...

Žádné události