NABÍDKA KROUŽKŮ MŠ V 1. pololetí školního roku 2017/2018

den

název kroužku

jméno pedagoga

čas

cena

náplň kroužku, poznámky

bude upřesněn

Angličtina 

lektor z Wattsenglish Ltd.

od 14.45

2 975 Kč za rok, včetně učebních materiálů

děti se hravou formou seznámí s cizím jazykem

Úterý

Předškoláček

Mgr. E. Cholastová

14.15 - 15.00

500 Kč za pololetí

intenzivní školní příprava

Čtvrtek

Baby judo a sebeobrana

SK TORI Judo Brno, p. Hořt, tel: 777894224

14.15 - 15.00

1800 Kč za rok

tréninky oddílu Juda, vlastní přihláška, úvodní hodina     5. 10. 2016

Pondělí až pátek

Individuální  logopedická péče

Mgr. P. Siklenková, Mgr. E. Cholastová

po domluvě s rodiči

910 Kč za pololetí

rozvoj komunikačních dovedností

 

zápis do MŠ

Přihlášky se vydávají ve dnech od 3. 4. 2018 do 1. 5. 2018, jsou ke stáhnutí na www.zapisdoms.brno.cz nebo k osobnímu vyzvednutí v kanceláři základní školy na Jihomoravském nám. 2 nebo také na OŠMT (odbor školství) na Dominikánském nám. 1. Nezapomeňte s sebou vzít číslo pojištěnce dítěte.

V kanceláři školy se přihlášky vydávají od 7:30 do 15:00 h.

Sběr přihlášek proběhne v kanceláři základní školy na Jihomoravském nám. 2 ve středu 2. 5. 2018 a ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 8:00 do 16:00 h. S sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny.

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 
 

Organizace dne v MŠ

školní rok 2017/2018

Organizace dne v MŠ v pdf

Organizace dne je stanovena rámcově, je přizpůsobována aktuálním situacím a potřebám dětí. Vytyčuje pevné body, kterými vytváří rituály - denní momenty, opakující se každý den, je ve všech třídách MŠ obdobná. Každá třída ji přizpůsobuje individuálním potřebám dětí. Časové údaje jsou orientační, pohyblivé.

 

6:15                MŠ se otevírá, přicházejí první děti. Scházejí se ve třídě Včeliček v budově MŠ a ve třídě Motýlků v budově ZŠ. Při příchodu vedeme děti k zásadám společenského chování - přivítáme se, pozdravíme se. Děti mají možnost seznamovat se a pohrát si s vrstevníky z jiných tříd. Při adaptaci na nové prostředí MŠ jsou jim nápomocny všechny pracovnice MŠ ve spolupráci s rodiči, kteří mají možnost pobytu se svým dítětem v MŠ.

7:00                Individuální pitný režim

7:00                Děti ze Berušek odcházejí do své třídy.

7:15                Děti z Broučků, Zajíčků a Žabek odcházejí do svých tříd.

6:15 – 9:45    Základní činností v této době je hra. Ve všech třídách jsou na programu hry dětí, hry tzv. řízené, vycházejí ze zájmu dětí, jejich potřeb a třídního kurikula. Ve skupinkách, které si děti během herních činností vytvářejí, se snažíme vytvářet a udržovat pocit pohody, radosti a bezpečí a podporovat jejich spontaneitu. Děti se v této době zabývají např. modelováním, výtvarnými činnostmi, hudebními pohybovými hrami, dramatizací, apod., je zařazován komunitní a diskuzní kruh nebo povídání „jen tak“.

8:30 – 9:00   Individuální podávání postupné dopolední svačinky

9:30               Podávání ovoce, zeleniny

 

Organizace pobytu venku:

9:50 – 11:50             třída č. 1 – Včelky

                                 třída č. 3 – Zajíčci

10:00 – 12:00           třída č. 2 – Broučci

                                 třída č. 5 – Berušky

                                 třída č. 6 – Motýlci

10:15 – 12:15           třída č. 4 – Žabky

Pobyt venku je určen nejen k hrám a odpočinku na zahradě MŠ, ale i např. k poznávání okolí, návštěvě zajímavých míst a pozorování změn v přírodě, ke sportování a zdolávání terénních překážek  - rozvoji pohybových schopností dětí. Je to jedna z důležitých podmínek při vytváření zdravého životního stylu.

 

Organizace podávání stravy:

Oběd:

12:00                         třída č. 1 – Včelky

                                  třída č. 3 – Zajíčci

12:10                         třída č. 2 – Broučci

                                  třída č. 5 – Berušky

                                  třída č. 6 – Motýlci

12:20                         třída č. 4 – Žabky

12:30 – 14:30           Děti odpočívají a relaxují. Je respektována  individuální  potřeba  spánku,  odpočinku  a pohybu. V  této době probíhají mimo  jiné  hry  vycházející  ze  zájmu  dětí, individuální  práce  s  paní  učitelkou  či  tvůrčí činnosti

14:30 – 15:00           Podávání postupné odpolední svačinky

 

Rozcházení dětí:

14:30 – 16:30           Žabky jsou rozděleny do jednotlivých tříd (do 14:30 jsou děti ve své třídě)

15:45 – 16:30           Včeličky se rozcházejí ve třídě Broučků (do 15:45 jsou děti ve své třídě)

16:00 – 16:30           Berušky se rozcházejí ve třídě Broučků (do 16:00 jsou děti ve své třídě)

16:15 – 16:30           Zajíčci se rozcházejí ve třídě Broučků (do 16:15 jsou děti ve své třídě)

14:45 – 16:00          Motýlci se rozcházejí ve své třídě

15:45 – 16:30           Děti mají možnost dalších her a různých tvůrčích činností v prostředí jiné třídy. Rodiče si mohou před odchodem z MŠ s dítětem pohrát. V případě pěkného počasí toto probíhá na zahradě MŠ.

 

16.30                          Končí provoz, MŠ se uzavírá.

 

Naše MŠ je v síti škol podporujících zdraví

 

Zásady podpory zdraví v MŠ podmínky formálního kurikula

1. Učitelka podporující zdraví

2. Věkově smíšené třídy

3. Rytmický řád života a dne

4. Tělesná svoboda a volný pohyb

5. Zdravá výživa

6. Spontánní hra

7. Podnětné věcné prostředí

8. Bezpečné sociální prostředí

9. Participativní a týmové řízení

10. Partnerské vztahy s rodiči

11. Spolupráce MŠ se ZŠ

12. Začlenění MŠ do života obce

 

Personální obsazení MŠ v roce 2017/2018

zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání:        Mgr. Petra Siklenková

tel. 545 217 329, 724 486 040, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

TŘÍDA VČELIČEK:

Bc. Pavlína Jamborová

Klára Malinková

 

TŘÍDA BROUČKŮ:

BcA. Zuzana Musilová

Mgr. Alena Procházková

 

TŘÍDA ZAJÍČKŮ:

Bc. Jana Mayerová

Mgr. Miroslava Koláčná

 

TŘÍDA ŽABEK:

Mgr. Petra Siklenková

Mgr. Ester Cholastová

 

TŘÍDA MOTÝLKŮ:

Ivana Bělecká

Bc. Iveta Řezáčová

 

TŘÍDA BERUŠEK:

Tereza Plavcová

Iva Kislingová

 

PROVOZNÍ PRACOVÍCI:

Jana Floriánová

Pavlína Hrouzková

Blanka Zdražilová

Radek Zdražil

Další články...

  1. Události v mateřské škole

Mini kalendář

poslední mesíc červen 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 22 1 2 3
week 23 4 5 6 7 8 9 10
week 24 11 12 13 14 15 16 17
week 25 18 19 20 21 22 23 24
week 26 25 26 27 28 29 30