Kategorie: MS


PROGRAM NA DUBEN 2019

15.-18. dubna 2019 - Barevný týden v MŠ:

                                  PONDĚLÍ - žlutá barva
                                  
ÚTERÝ  - modrá barva
                                 
STŘEDA - červená barva
                                 
ČTVRTEK - zelená barva

17. dubna 2019 - Velikonoční dílničky s rodiči v jednotlivých třídách

25. a 26. dubna 2019 - SEV Hlídka (děti předškolního věku)

30. dubna 2019 - Kouzelník v MŠ


Edukační program - Lesy České republiky, s.p.

Děti se seznámily formou hry, jak se prořezává a omlazuje les, rozeznávaly listnaté a jehličnaté stromy, poznávaly lesní zvířátka..jezevce, jeleny..a viděly jak vypadají parohy, rohy, kůže.Velkou radost dětem udělalo, že si mohly pohladit a podržet puštíka a také dostaly úkol: zasadily si do květináče semínka buku a ted musí pravidelně zalévat....

 

 


Jarní tvoření ve Fantázii

V měsíci březnu navštívily děti z naší MŠ středisko Fantázie. Zde na ně čekalo tvořivé dopoledne v keramické dílně, kde si mohly vyzkoušet práci s keramickou hlínou. Pod vedením lektorek Marcely a Kláry děti tvořily dárek v podobě stromu, který vznikl z otisku jejich dlaně. Na závěr své dílo barevně vyzdobily. Z návštěvy si děti odnesly nejen vlastní výrobek, ale i zážitek z tvoření.

 


PROGRAM NA BŘEZEN 2019

4. března 2019 – Karneval v budově ZŠ (tělocvična) od 15:30 s doprovodem rodičů

13. března 2019 – Jarní tvoření ve Fantázii – Zajíčci, Včelky 

19. března 2019 - Návštěva 1. tříd v ZŠ Jihomoravské nám. 2 (děti předškolního věku)

27. března 2019 – Jarní tvoření ve Fantázii – Žabky, Broučci 

28. března 2019 – Lesy ČR – edukační program v MŠ


ZIMNÍ POHÁDKA

Černoušek Bum-ti velice touží vidět sníh, proto se vydá na dalekou cestu z Afriky až do Grónska. Tam se skamarádí s ledním medvědem Ursusem a Eskymákem Nanukem. Zažije spoustu nových zážitků. Poprvé vyseká díru do ledu, uloví rybu, potká Sněhovou vločku, se kterou si zatancuje. Nakreslí ji a vrací se zpět za maminkou do Afriky.

 


PEC NÁM SPADLA

5.2. k nám do školky zavítalo divadlo Paravánek s představením ,,Pec nám spadla.“ Celým příběhem nás za zvuku harmoniky provedly loutky Jeníčka a Mařenky. Podívali jsme se do jejich pohádkového světa plného písniček a smíchu. Zazpívali jsme si s nimi známé písničky jako na příklad ,,Kalamajka,“ ,,Komáři se ženili“ nebo ,,Já mám koně, vraný koně.“

 


PROGRAM NA ÚNOR

5. února 2019 - Divadlo Paravánek – Pec nám spadla (dvě skupiny 9:15 a 10:15)

19. února 2019 - Zimní pohádka (9:15 jen pro nepředškoláky)

27. února 2019 - Koblížek – areál dopravní výchovy (pouze předškoláci) AKCE ZRUŠENA

27. února 2019 - Tvoření ve Fantázii - třída Berušek a Motýlků


11. LEDNA 2019 NÁS ČEKÁ:


Vážení rodiče,

oznamuji vám, že z provozních důvodů bude mateřská škola ve dnech                                    27.12. 2018 - 2.1. 2019 uzavřena.

Mgr. Olga Bauerová
ředitelka


Tak na nás ani letos nezapomněli

Když se za dveřmi ozvalo známé bušení a řinčení řetězů, rozhostila se mezi dětmi obrovská nervozita a očekávání. Do třídy vstoupil vznešený Mikuláš a několik krásných andílků. Pozornost však přitáhli hlavně neposední čertíci, kteří poskakovali a řádili po celé třídě. Mikuláš byl naštěstí velice moudrý a i zlobivější děti dostaly druhou šanci, musely však slíbit, že se polepší. Zazpíváním písničky či zarecitováním si nakonec všichni vysloužili malý dáreček.

Foto zde.

 


program na prosinec

5. prosince 2018 - Mikulášská nadílka

13. prosince 2018 - Vánoční jarmark v tělocvičně ZŠ - začátek 17:00

15. prosince 2018 - SLATINSKÉ VÁNOCE – vystoupení dětí                                                                                                                     (13:45 sraz na Jihomoravském náměstí u květinářství)

17. prosince 2018 - Vánoční tvoření a posezení s rodiči – třída Žabiček v 16:00, třída Berušek v 16:00

18. prosince 2018 - Vánoční tvoření a posezení s rodiči – třída Broučci v 15:45, třída Zajíčci v 16:00

19. prosince 2018 - Vánoční tvoření a posezení s rodiči – třída Včeliček v 15:30, třída Motýlci v 16:00


Jak šel měsíc na návštěvu ke slunci

Navštívilo nás sférické kino neboli mobilní planetárium, které nás přeneslo přímo do pohádky. Ve velkém nafukovacím stanu si děti lehly na záda a dívaly se do zakřivené kupole jako na nebe. Promítání o cestě Měsíce za Sluníčkem v nás vyvolalo pocit, že nás vesmír obklopuje. Měsíc putoval po nebeské sféře a setkával se s dvanácti znameními, které mu pomáhají najít správnou cestu ke Slunci. Děti se seznámily s jednotlivými fázemi Měsíce a také zjišťovaly, v jakém znamení se narodily. Odnesly si pěkný zážitek, se kterým se určitě pochlubily svým rodičům.

 


babička chrota vypráví

I hudební nástroje mají někdy trampoty. Třeba v pohádce ,,Babička Chrota vypráví“ zlobil flétničky beraní roh a trumpeta, protože troubili moc silně a ony si proto nemohly hrát. Naštěstí flétničkám pomohl klarinet s pozounem a všichni se nakonec skamarádili.

Děti se pomocí této pohádky seznámily přibližně s padesáti hudebními nástroji, které si prohlédly i poslechly. V průběhu pohádky si zazpívaly známé písničky a dozvěděly se, jaké jednoduché nástroje si mohou doma vyrobit. Fotodokumentace zde.


SEV Hlídka - Podzimní barvičky

V programu na Špilberku si předškolní děti povídaly, jaké změny v přírodě na podzim nastávají a jak se rostliny i živočichové připravují na blížící se zimu. Králi Podzimu pomáhaly hledat barvy, ze kterých vytvořily podzimní malířskou paletu. Barvily listy a jako veverky pak hledaly oříšky a dělaly si zásoby na zimu.

 


Hrátky Zdravé 5

Ve druhé polovině října poskytl Nadační fond Albert dětem vzdělávací program o zdravé výživě - Hrátky Zdravé 5. Paní kuchařka ze zdravé školky předala dětem poznatky z oblasti zdravého životního stylu. Děti zjistily, jaké potraviny jsou zdravé a tělu prospěšné, které zdravé nejsou nebo dokonce mohou lidskému tělu škodit. Společně nachystaly svačinku složenou jen ze zdravých potravin ... a móóóc si na ní pochutnaly.

 


PROGRAM NA LISTOPAD

1., 5., 7. listopadu 2018

Vánoční tvoření ve Fantázii - 1.11. třída Včeliček a Broučků, 5. 11. třída Zajíčků a Motýlků

7.11. třída Berušek a Žabek
 

14. listopadu 2018

Sférické kino v MŠ - „Jak šel Měsíc na návštěvu ke Slunci“
 

27. listopadu 2018

Vánoční fotografování dětí
 

V průběhu celého měsíce listopadu 2018

Společný projekt dětí v jednotlivých třídách – plstění většího objektu z projektu „Předu, předu, tenkou nitku“


Textilní dílna pro rodiče s dětmi

V rámci projektu „Předu, předu, tenkou nitku“ děti navštívily nejdříve zvířátka v Lamacentru. Další akcí, která proběhla, byly dílničky s rodiči - tvoření z vlny různými technikami. Děti i rodiče se tak mohli seznámit s technikami, jako je předení, plstění nebo tkaní, vyzkoušet si tak pracovat s vlnou a uvědomit si, jak se z vlny přímo od ovečky může stát například plstěná kulička, vlněné klubíčko nebo svetr. V některých třídách si děti s rodiči vytvořili k vlněným výrobkům také již tradiční podzimní „Dýňáčky“.


Výlet do Lamacentra

Prší, je zataženo, ale nám to nevadí. Bereme si pláštěnky, batůžky, mrkvičky, jablíčka a hurá do Lamacentra. Moc jsme se těšili na ovečky, kozy, králíčky i lamy. Paní Maruška, která nás dopoledním programem provázela, nám o každém zvířátku něco pověděla. A představte si, my jsme mohli zvířátka hladit, krmit a jít za nimi do ohrady. I když nám počasí nepřálo, bylo to velice příjemné a zajímavé dopoledne.

 

 


Statečný zajíček

V úterý 25. září zavítalo do MŠ Divadlo Sandry Riedlové s pohádkou Statečný zajíček. Přivoláním sluníčka začala pohádka, ve které se představil zajíček Fikáček, jeho kamarád koloušek, sova, liška Zrzečka, Myslivečka a její pes. Děti pohádku bedlivě sledovaly a povzbuzovaly zajíčka. Vše dobře dopadlo a statečný zajíček Fikáček za pomoci Myslivečky a jejího věrného psa vyhnal z pole lstivou a prolhanou lišku.

 


Program na říjen

2. a 3. 10. 2018

Lama, ovce, koza – Výjezd s dětmi do Lama centra Hády objednaným autobusem – Akce z projektu: Předu, předu, tenkou nitku. 2. 10. – pojedou: Motýlci, Zajíčci, Žabky 3. 10. – pojedou: Včelky, Broučci, Berušky. Další podrobnosti na nástěnkách v příslušných třídách.

9., 10., 11. října 2018

Textilní dílna pro rodiče s dětmi - pokračování akce z projektu - předení, plstění, tkaní - různými technikami  - bližší informace na nástěnkách v příslušných třídách.

16.  a  17. 10. 2018

Hrátky Zdravé 5 – vzdělávací program o zdravé výživě, povídání a praktické činnosti s dětmi.

24. a 25. 10. 2018

SEV HLÍDKA  - Podzimní barvičky – edukační program jen pro předškoláky.

31. 10. 2018 v 9h.

Divadlo v MŠ - Babička Chrota vypráví – pohádka s písničkami a představení hudebních nástrojů - jen pro malé děti.

Říjen 2018

Tvoření s rodiči -  Dýňáčci  -  datum konání a bližší informace na nástěnkách v příslušných třídách.


Vítáme po prázdninách všechny děti, stávající i nové a jejich rodiče v naší mateřské škole a ve školním roce 2018/2019

Opět nám začíná nový školní rok. Protože nám do každé třídy přijdou nové malé děti, je akcí na začátku školního roku méně a tento měsíc si necháváme spíše jako adaptační, aby si děti zvykly na nové prostředí v mateřské škole, na paní učitelky, na uspořádání dne v mateřské škole a na nové kamarády.

Ať už jde někdo do mateřské školy poprvé a jiný se těší na kamarády, které celé prázdniny neviděl, všichni se potřebujeme naučit nebo si připomenout, kde je možné si hrát a kde běhat a jak je potřebné se chovat bezpečně  -  v mateřské škole, na zahradě i na vycházkách.

Prožívejme s dětmi jejich krásný, hravý, dětský svět a přejme jim, ať se objevování všeho nového, pro ně stane krásným, velkým dobrodružstvím.  


Program na září

25. 9. 2018

Statečný zajíček - divadlo v MŠ – 2 skupiny dětí (v 9:15 a v 10:15 hod.)


Co děti potřebují do MŠ:

 • * přezuvky
 • * oblečení do třídy:
 •       o tepláky, tričko, sukni, šaty
 • * náhradní oblečení:
 •       o spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky
 • * oblečení na pobyt venku (dle počasí):
 •       o tepláky, punčocháče, oteplovačky, krátké kalhoty …
 •       o tričko s krátkým /dlouhým rukávem
 •       o mikinka, svetr, bunda
 •       o boty na suchý zip
 •       o pokrývka hlavy (kšiltovka, čepice)
 •       o holínky a pláštěnka
 • * pyžamo
 • * zubní pastu, kartáček na zuby, kelímek
 • * hrníček na pití (porcelánový)
 • * 3 průkazové fotografie
 • * pákový šanon a euroobaly A4

VŠE PODEPSANÉ!!!


Archiv událostí v MŠ 2017/2018


Archiv událostí v MŠ 2016/2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini kalendář

poslední mesíc duben 2019 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30