Aktuality

Zobrazeno: 13778

Kategorie: ZS

organizace vyučování v den Vánočních dílen

V úterý 12. 12. 2017 končí vyučování pro 1. - 4. ročník v 11:40, pro 5. - 9. ročník ve 12:35.


zákaz používání mobilů v době pobytu ve škole

Dne 6. 12. 2017 vstoupilo v platnost usnesení pedagogické rady o úplném zakazu používání mobilních telefonů, herních konzolí, tabletů a podobné techniky ze strany žáků v době pobytu ve škole. Zákonní zástupci byli s tímto opatřením seznámeni na konzultačních schůzkách s třídními učiteli od 6. do 16. 11. 2017. S opatřením byl seznámen také zřizovatel školy.

Podrobné znění včetně důvodů a přínosů tohoto opatření je umístěno ve všech třídách, na nástěnce v šatnách, ve vestibulu školy a elektronicky zde v .pdf dokumentu.


Přehled vánočních dílen dne 12. prosince


Pozvánka Sítě brněnských otevřených škol

Kdo budete mít chuť a čas, přijďte na tradiční předvánoční akci Sítě brněnských otevřených škol

Vánoce přicházejí

v Chrámu Spasitele na Karáskově náměstí v Brně-Židenicích

dne 20. prosince 2017 od 10:00.

V hudebním programu vystoupí žáci naší školy.OZNÁMENÍ PRO RODIČE A ŽÁKY

Z důvodu nepřítomnosti školní psycholožky se nebude ve středu 29. listopadu konat skupinka Nácvik sociálních dovedností. Dále ve čtvrtek 30. listopadu nebude bubnování v komunitním centru o velké přestávce. Klidová místnost bude ve středu i pátek otevřena.


Pozvánka na Miniveletrh středních škol

Zveme žáky a rodiče na Miniveletrh středních škol, který se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu od 16 do 18 hodin v jídelně ZŠS.

Přehled prezentovaných středních školOZNÁMENÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ

Vážení rodiče,

v pondělí 27. 11. bude z provozních důvodů zkráceno vyučování. Žákům II. stupně vyučování končí v 11:30, žákům I. stupně v 11:40. Školní družina funguje bez omezení.


Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Naše škola se ve spolupráci s NIDV zapojila do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015).

Podrobné informace o projektu

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.


Oznámení pro rodiče a žáky

Z důvodu nepřítomnosti školní psycholožky se nebude ve středu 22. listopadu konat skupinka Nácvik komunikačních dovedností.


Oznámení pro rodiče žáků ZŠ

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 16. 11. bude z provozních důvodů zkráceno vyučování. Žákům 6., 7. a 8. ročníku vyučování končí v 11:30, žákům 1., 2., 3., 4., 5. a 9. ročníku v 11:40. Školní družina funguje bez omezení.


Informace k Veletrhu středních škol a dalšího vzdělávání ve dnech 24. a 25. 11. 2017


Provoz MŠ ve dnech 26. a 27. 10. 2017

Vážení rodiče,

z důvodu velkého počtu odhlášených dětí bude ve čtvrtek 26. a v pátek 27. 10. 2017 zúžený provoz MŠ. Vaše děti budou ve třídách Včeliček a Broučků. Podrobnější informace o rozdělení dětí naleznete na nástěnkách v MŠ.


PROVOZ MŠ DNE 29. 9. 2017

Vážení rodiče,

z důvodu velkého počtu odhlášených dětí bude v pátek 29. 9. 2017 zúžený provoz MŠ. Podrobnější informace o rozdělení dětí budou vyvěšeny od úterý 26. 9. 2017 na nástěnkách v MŠ.Oznámení o provozu Školní družiny v době ředitelského volna

Vážení rodiče, školní družina v den ředitelského volna (29. září) nebude z důvodu malého počtu přihlášených otevřena.


Pozvánka na Veletrh odborného vzdělávaní


Informace k pronájmu tělocvičen

Vedení školy upozorňuje, že provoz tělocvičen včetně pronájmů externím zájemcům bude v plné míře spuštěn od pondělí 2. října 2017 (v souladu s nájemními smlouvami, které brzy nájemci obdrží).


Vyhlášení ředitelského volna


Pozvánka na akci Klubu českých turistů „Pochod okolo Pekárny“, který se koná v rámci Brněnských dnů pro zdraví


Nabídka kroužků v ZŠ

Žáci ZŠ obdrželi od třídních učitelů nabídku kroužků. Jejich přehled nalezente také v sekci Základní škola - Kroužky.


Informace Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje k epidemii žloutenky


Pozvánka na Dětský den náborů na Kraví hoře


Informace o průběhu prvního týdne školního roku

V pondělí se bude konat slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně školy, a to

v 8:00 pro žáky 1. ročníku,

v 9:00 pro žáky 2. - 9. ročníku.

Při pohybu v prostorách školy dbejte prosím zvýšené opatrnosti a dodržujte vyznačenou přístupovou trasu a pokyny zaměstnanců.


Oznámení pro rodiče žáků 4. a 8. ročníků

Vážení rodiče, milí žáci,

oznamujeme vám, že z důvodu omezeného počtu kmenových učeben a narůstajícího počtu žáků škola přistoupila se souhlasem zřizovatele (Rada ÚMČ) ke sloučení některých tříd s nižším počtem žáků. Naším cílem je zachovat komfort žáků ve škole výukou v kmenových učebnách bez nutnosti zvýšeného stěhování žáků v průběhu vyučování nebo zřízení kmenové učebny místo učebny odborné.

Ve školním roce 2017/2018 budou sloučeny dvě sedmé třídy do jedné nové osmé třídy. Třídní učitelkou bude Mgr. Hana Sedláková. Dále budou sloučeny tři třetí třídy do dvou nových čtvrtých tříd. Žáci byli rozděleni do nových tříd podle interních kritérií zohledňujících vyváženost obou tříd, za pomoci předchozího sledování vztahů mezi žáky a také podle preferencí dětí samotných. Třídními učitelkami budou Mgr. Lenka Máčková a Mgr. Kateřina Šafaříková.

Rozdělení žáků v nově vytvořených 4. třídách

Děkujeme za pochopení a všem dětem přejeme úspěšný vstup do nového školního roku.Rozdělení žáků 1. ročníku pro školní rok 2017/2018


Informace o úplatě za předškolní vzdělávání

Ve školním roce 2017/2018 se stanovuje úplata za předškolní vzdělávání 370 Kč měsíčně.

Bližší informace naleznete zde.

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini kalendář

poslední mesíc prosinec 2017 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2 3
week 49 4 5 6 7 8 9 10
week 50 11 12 13 14 15 16 17
week 51 18 19 20 21 22 23 24
week 52 25 26 27 28 29 30 31