Aktuality

Zobrazeno: 20482

Kategorie: ZS

 Aktuality ze školky v přírodě

Účastníci jsou v pořádku na místě a domů posílají srdečné pozdravy.


Upozornění pro rodiče žáků budoucího 1. ročníku.


Upozornění pro rodiče děti ze školní družiny

Vážení rodiče,

oznamujeme, že v pátek 28. 6. 2019 (poslední den školní docházky) bude provoz školní družiny do 15:00.


Upozornění pro rodiče

V den ředitelského volna dne 27. 5. 2019 se nekoná kroužek Všeobecný tělesný rozvoj II. Děkujeme za pochopení.


Aktuality ze školy v Krkonoších - 6. - 8. ročník

Oba autobusy vyjely okolo 14. hodiny z Jánských Lázní, očekávaný příjezd kolem 18. hodiny.

Fotogalerie ze Školy v přírodě (19. - 23. května 2019)


Informace o přesném čase příjezdu ve čtvrtek 23. 5. 2019 budou uvedeny a aktualizovány na webových stránkách školy, nebo je získáte na uvedených telefonních číslech do autobusu. SMS nebudeme posílat.


Aktuality ze Školy v Krkonoších

Krabice se zapomenutými věcmi je uložena na vrátnici školy.

Fotogalerie ze Školy v Krkonoších


Informace o přesném čase příjezdu ve čtvrtek 16. 5. 2019 budou uvedeny a aktualizovány na webových stránkách školy, nebo je získáte na uvedených telefonních číslech do autobusu. SMS nebudeme posílat.


Informace k pobytu v Krkonoších v .pdf souboru


Seznam žáků přijatých do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020


Přihlašování dětí k předškolnímu vzdělávání v době letního provozu

slatinských mateřských škol

Provoz mateřských škol bude zajištěn takto:

od 01. 07. do 12. 07. 2019 – MŠ Brno, Jihomoravské nám. 4, úplata 250 Kč

od 15. 07. do 19. 07. 2019 – MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, úplata 125 Kč

od 19. 08. do 30. 08. 2019 – MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, úplata 250 Kč

Odevzdávání vyplněných a podepsaných přihlášek s kopií evidenčního listu  včetně platby úplaty za předškolní vzdělávání bude probíhat na jednotlivých školkách v těchto termínech:

MŠ Přemyslovo nám. 1 –  již probíhá, končí 22. května   (kapacita 56 dětí)

MŠ Jihomoravské nám. 4 (zelená budova) od 15. května do 22. května  (kapacita 100 dětí)

MŠ Jihomoravské nám. 5 (žlutá budova) od 15. května do 22. května     (kapacita 100 dětí)

Přihlášky na letní provoz jsou k dispozici rodičům v každé mateřské škole.

Přihláška na letní provoz v .pdf souboru.


 


OTÁZKY A ODPOVĚDI NA DOTAZY OHLEDNĚ ŠKOLY V KRKONOŠÍCH

Cena - v předběžné přihlášce byla cena 2.500 Kč, na konečné přihlášce je 2.900 Kč - Proč?   

Předběžná kalkulace pobytu:

Ubytování a strava - 400 Kč x 5 = 2 000 Kč. (navýšeno o 50 Kč na den)

Doprava při 50 obsazených místech v autobuse: 1 200 km x 35 Kč/km (vč. DPH ) = 42 000 Kč : 50 = 840 Kč

Ostatní náklady: mzdy vychovatelek, proplacení přesčasů, režijní náklady na program pro děti ap. nese škola.

Předběžná kalkulace: 2 840 Kč, rezerva 60 Kč.

Konečná cena se bude odvíjet od skutečného počtu závazně přihlášených dětí. 

 

Je předpoklad, že bude nějaký přeplatek, který se bude vracet - jako posledně? 

Konečná cena se bude odvíjet od skutečného počtu závazně přihlášených dětí. Přeplatky se vracely vždy. 

 

Půjde na akci získat příspěvek od zdrav. pojišťovny?

Záleží na tom, u které pojišťovny je dítě pojištěno, rodiče si musí zjistit sami, zda pojišťovna podporuje ozdravné pobyty. Potvrzení o účastni na ozdravném pobytu ochotně vydáme.

 

Proč při pobytu na tři plné dny půjdou do bazénu, místo aby dýchali čerstvý vzduch a byli venku? 

Do bazénu půjdou na jednu hodinu, pohyb ve vodě uvolní tělo a rehabilituje. 

 

V Erlebašce je bazén, který je pro ubytované zdarma (mj. se neví - je to platba za vstup na bazén v hotelu nebo za bazén ve Špindlerově Mlýně?) 

Ano, Erlebachova bouda nabízí volný vstup do wellness ubytovaným, kteří platí plnou taxu. V Aquaparku Špindlerův Mlýn je cena za bazén 100 Kč/hodinu. 

 

Proč nejsou tyto náklady započteny do celkové ceny, aby hlavně mladší děti nemuseli řešit hotovost? 

V přihlášce píšeme, že v rámci finanční gramotnosti si děti budou se svými penězi hospodařit samy. Děti důvěru svých rodičů jistě ocení. 

 

Kolik přibližně budou platit za uváděnou "místní dopravu" - o kolik navýšit kapesné? Spíš drobné, aby nebyl problém s platbou u řidiče?

Cena místní dopravy se odvíjí podle věku cestujícího. Výši dopravného a vstupného sdělí dětem třídní učitel a také je naleznete v bližších pokynech, které obdržíte. 

 

Proč se tentokrát musí dodávat i kopie očkovacího průkazu, když se to dosud nedělalo (nová legislativa?)? 

Ne všichni lékaři uvádějí do zdravotního potvrzení, kdy bylo dítě očkováno proti tetanu a spalničkám.

 

Délka akce - jen 3 dny pobytu na místě je málo, mj. vzhledem k daleké cestě. Termín působí jen jako doplnění volných dní hotelu, mimo atraktivní víkendové termíny.

Cena se odvíjí od počtu žáků a ano, jde i o zaplnění nepříliš atraktivních termínů. Jinak bychom se s cenou pohybovali v jiných částkách. Bohužel tuto cenu již nemůžeme srovnávat s cenou (i dobou), která byla v rámci projektu, na který byly čerpány i dotace. S rostoucí délkou pobytu by rostla opět i cena. 

 

Stále stejné místo, stejné/podobné aktivity, daleká a náročná cesta.

O změně lokality již bylo diskutováno, většina třídních učitelů by také ráda uvítala změnu a možná se i oprostila od "masové" akce.  Ve spolupráci se školním parlamentem (který si odhlasoval a propagoval další účast a zjišťoval zájem o Krkonoše) a samotnými dětmi (které se do Krkonoš stále těší) a potažmo i s rodiči (kteří vyplnili předběžné přihlášky) se lokalita neměnila a v této akci se pokračuje. Zejména kvůli zájmu ze strany veřejnosti. Žáci 9. ročníku vyjádřili přání změnit lokalitu a ve stejném termínu proběhne jejich škola v přírodě na Vysočině.

Žáci navštěvují lokalitu v různých ročních obdobích a mohou ji tak pozorovat a porovnávat její změny v čase a v závislosti na daném období. Navíc ne všichni žáci se sem za svůj život dostanou.

Výběrem lokality je garantována kvalita ubytování i stravy pro všechny třídy, což by v případě "samostatných" třídních škol v přírodě nemuselo být dodrženo. Samostatný výjezd jednotlivých tříd není v silách školy personálně zajistit.

Aktivity již podobné/stejné nejsou - nejedná se o projekt, kde bylo třeba plnit ekologické úkoly v přírodě. Teď plně v kompetenci TU. 

 

Nevhodný termín, který "vzhledem k už tak vysokému počtu dní různých projektů, zase narušuje výuku" ("proč to není třeba v červnu, místo školních výletů nebo nejsou jen ty výlety, ale třeba na 2-3 dny, každá třída nebo ročník samostatně?").

Termínem se nikdy nezavděčíme všem.

Květnový termín byl pro tento rok vybrán z těchto důvodů:

1) letošní pobyt není součástí projektu, nemusí se již řídit pravidly pro pobyt v ekologicky zvýhodněném prostředí, tedy v době topné sezony, žáci zde v toto období ještě nebyli

2) třídní učitelé mohou na školu v přírodě navázat v závěru školního roku a "odkrytá" témata třídy před zahájením prázdnin ještě se žáky probrat

3) v červnu jde školní rok do finále, uzavírá se klasifikace, probíhají obhajoby absolventských prací, někteří žáci odjíždějí na rodinné rekreace

 

Otázky pokládala nová školská rada.


Žákovský parlament informuje

Vážení rodiče,

dne 24. 4. organizuje žákovský parlament a třída IX. A dobročinnou akci - smažení a prodej palačinek. Výdělek použijeme na adopci zvířátek do brněnské ZOO a na stolní hry do tříd nebo na chodby. Cena jedné palačinky je 20,- Kč.
                                                                                  
Ve dnech 29. - 30. 4. organizujeme sběr papíru a drobného elektroodpadu - prosíme pomozte nám nasbírat co nejvíce!
                                                                     
Děkujeme za podporu.
                                                                               
Váš školní žákovský parlament

Oznámení o provozu školní družiny v době velikonočních prázdnin

Oznamujeme, že vzhledem k vysokému počtu odhlášených dětí nebude školní družina v době velikonočních prázdnin (18. dubna 2019) v provozu.


Pozvánky na akce žákovského parlamentu


Vyhlášení ředitelského volna dne 17. května 2019

V souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z důvodů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na 17. května 2019 ředitelské volno.

 

Provoz školní družiny bude zajištěn pro žáky 1. stupně, které jejich zákonní zástupci přihlásí prostřednictvím žákovské knížky. 

 

Mgr. Olga Bauerová v. r., ředitelka


Pozvánka pro rodiče dětí ze školní družiny

Na konkrétní dílnu se můžete přihlásit formou přihlášky, jež je součástí letáčku, který děti obdržely od své vychovatelky.


Vyhlášení ředitelského volna dne 27. května 2019

V souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z důvodů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na 27. května 2019 ředitelské volno.

Provoz školní družiny bude zajištěn pro žáky 1. stupně, které jejich zákonní zástupci přihlásí prostřednictvím žákovské knížky. 

Mgr. Olga Bauerová v. r., ředitelkaTermíny konání školy v krkonoších 2019

1. - 5. ročník          12. - 16. května 2019

6. - 8. ročník          19. - 23. května 2019


Pozvánka na popletený pohádkový karneval s kamarádem WikimLetní provoz v mateřských školách MČ Brno-Slatina ve školním roce 2018/2019 (červenec a srpen)

V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovily ředitelky mateřských škol po projednání se zřizovatelem, městskou části Brno-Slatina, omezení a přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin školního roku 2018/2019.

Provoz mateřských škol bude zajištěn takto:

od 01. 07. do 12. 07. 2019 – MŠ Brno, Jihomoravské nám. 4

od 15. 07. do 19. 07. 2019 – MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1

od 19. 08. do 30. 08. 2019 – MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5


Vyhlášení ředitelského volna dne 26. 2. 2019

V souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na 26. února 2019 ředitelské volno.

Provoz školní družiny bude zajištěn pro žáky 1. stupně, které jejich zákonní zástupci přihlásí prostřednictvím žákovské knížky. 

Mgr. Olga Bauerová v. r., ředitelka


Kandidáti do voleb členů školské rady

Seznam kandidátů pro volby člena školské rady za zákonné zástupce žáků, které se uskuteční ve vestibulu školy dne 28. ledna 2019 v době od 16.00 do 18.00 h:

Ing. Jan Ertl, 44 let, lektor, konzultant (OSVČ), Uherské Hradiště

Aneta Sobotková, 36 let, v domácnosti, Brno

Mgr. Martina Ščerbejová Ph. D., 40 let, pedagog, Brno

 

Volební komise ve složení

Mgr. Iva Kreutzerová v.r.     Mgr. Alena Štěpánková v.r.     Mgr. Barbora Susedíková v.r.


Provoz školní družiny v době pololetních a jarních prázdnin

Oznamujeme, že vzhledem k nízkému počtu přihlášených dětí nebude školní družina v době pololetních prázdnin (1. února 2019) a jarních prázdnin (11. - 15. února 2019) v provozu.Vyhlášení voleb do školské rady ze dne 10. 1. 2019


Projekt Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Webové stránky projektu


Pozvánka na hovorové hodiny

Vážení rodiče,

zveme Vás na hovorové hodiny, které proběhnou ve čtvrtek 10. ledna 2019 v době od 16 do 18 hodin. Máte možnost informovat se osobně na prospěch a chování svých dětí u jednotlivých učitelů.

Od 16 hodin proběhne také schůzka se zákonnými zástupci žáků 9. ročníku a zájemců o víceletá gymnázia, a to v komunitním centru. Obdržíte informace k přijímacímu řízení a originál zápisového lístku, účast je nutná.Soutěž Empík naděluje

Z Městské policie Brno nám přišla vynikající zpráva, a to že děti z MŠ získaly v soutěži Empík naděluje Cenu ředitele MP Brno. Speciální poděkování patří třídám Broučků, Zajíčků, Včelek, Berušek a Motýlků pod vedením BcA. Zuzany Musilové.

Předání cen proběhne v prostorách Sněmovního sálu na magistrátu v rámci akce Vánoce na radnici dne 21. 12. 2018 ve 13 h. Ceny bude předávat paní primátorka a ředitel Městské policie Brno. Zároveň bude probíhat výstava vítězných děl v prostorách Křížové chodby Nové radnice.
Pozvánka na Vánoční koncert sítě brněnských otevřených škol

Zveme Vás na Vánoční koncert Sítě brněnských otevřených škol, který se uskuteční

ve středu 19. prosince 2018 od 10:00

v Chrámu Spasitele na Karáskově náměstí.

Koncertu se zúčastní děti z naší školní družiny.Oznámení o přípravě školy v Krkonoších 2019

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že celá škola vyjede v květnu 2019 do školy v přírodě. Akce Škola v Krkonoších se pořádá na přání žáků. Tento požadavek totiž vyplynul z voleb pořádaných Žákovským parlamentem. K jejímu personálnímu a kapacitnímu zajištění potřebujeme předběžně vědět, zda se Vaše dítě zúčastní.

Krkonoše jsme už navštívili na podzim, v zimě a začátkem jara. Příští rok v nich tedy budeme pobývat zase v jiné roční době. Náplň pobytu bude tentokrát jiná než v minulých letech (kromě výchovně vzdělávacích cílů). V hodinách přírodních věd a v třídnických hodinách si dopředu žáci spolu se svými třídními učiteli naplánují výlety do širšího okolí Špindlerova Mlýna (např. Vrchlabí, Adršpašsko-teplické skály, bobová dráha, lanovkou na Sněžku, zříceniny hradů apod.). Malé děti budou poznávat nejbližší okolí, které starší žáci již dobře znají. Vlastním plánováním se žáci budou učit hospodaření s financemi a časem a podívají se do lokalit, které je budou zajímat a budou pro ně nové. K přepravě budeme používat objednané autobusy.  Cena bude 2 500,- Kč.

Věřím, že snahu dětí i pedagogického sboru oceníte a obratem nám pošlete návratku, kterou Vám prostřednictvím dětí zaslali třídní učitelé.

S přátelským pozdravem

Mgr. Olga Bauerová

ředitelka školy


Upozornění pro rodiče dětí ze školní družiny

V době podzimních prázdnin (29. a 30. října 2018) je pro malý počet přihlášených dětí zrušen provoz školní družiny.


PROJEKT VE ŠKOLE PO ŠKOLE - OD KOSTĚNÉ JEHLY K ŠICÍMU STROJI

Leták projektu v .pdf


Pozvánka na akci městské části

Městská část Brno-Slatina ve spolupráci se slatinskými základními a mateřskými školami a DDM Fantázie pořádá u příležitosti 100. výročí založení samostatného Československa

25. října 2018 v 17.00 hod

na Přemyslově náměstí

shromáždění občanů a lampionový průvod dětí a mládeže.


Pozvánka na Podzimní tvoření ve školní družině

Vyberte si dílnu, o kterou máte zájem a název prosím napište do závazné přihlášky, kterou nám odevzdejte do 15. 10. 2018. Příspěvek na dílnu je 50 Kč, na věnec (červená dílna) 70 Kč. Příspěvek se bude vybírat až na dílně 25. 10. 2018.


Upozornění pro rodiče žáků navštěvujících školní družinu

Ve čtvrtek 4. října se uskuteční úvodní hodina sportovního kroužku projektu Sportovci do škol. Účast v kroužku je zdarma a můžete do ní své dítě přihlásit formou přihlášky, kterou žáci obdrží od vychovatelek školní družiny.


Nabídka kroužků

Do 14. září máte možnost přihlasit své dítě do kroužků organizovaných školou.

Nabídka kroužků (s přihláškou)

Nabídka externích kroužků (přihlášení dle individuálních pokynů)


Upozornění pro rodiče žáků 5. - 9. ročníku

Právě probíhá registrace žáků do letošního ročníku Logické olympiády. Soutěže se organizovaně zúčastní žáci 5. - 9. ročníku. Registrace a účast v soutěži se uskuteční v hodinách informatiky a výpočetní techniky. Zájemci o účast z nižších ročníků se mohou registrovat soukromě na webu soutěže www.logickaolympiada.cz. Registrace do letošního ročníku skončí 30. 9. 2018.

Novinkou od letošního ročníku je povinnost disponovat souhlasem rodičů dětí mladších 16 let s použitím osobních údajů dětí pro účely soutěže. Nově je tak potřeba do registračního formuláře zadat jméno, příjmení a e-mail rodiče. Na emailovou adresu rodičů pak bude zaslaná prosba o jejich souhlas s použitím osobních dat dětí.  Prosíme rodiče o součinnost při poskytnutí tohoto souhlasu. 


Vyhlášení ředitelského volna dne 24. 9. 2018Zahájení školního roku dne 3. 9. 2018

V pondělí 3. září se uskuteční slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně školy

od 8:00 pro žáky 1. ročníku

od 9:00 pro žáky 2. až 9. ročníku.

Po skončení první části programu v tělocvičně se uskuteční třídní schůzky 1. ročníku.

Žáci 2. až 9. ročníku se po skončení programu v tělocvičně přesunou do tříd, vyučování končí v 11:00.


Umístění nových žáků do tříd


Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd


Seznam třídních učitelů


Ceny sad sešitů pro šk. rok 2018/2019

Upozorňujeme rodiče žáků, že mohou pro své dítě zakoupit sadu sešitů za ceny uvedené níže v tabulce:

Sada neobsahuje notový sešit a sešit na slovíčka, které lze pořídit samostatně.

Notový sešit - 6 Kč, sešit na slovíčka - 8 Kč.


seznam Pomůcek pro šk. rok 2018/2019

2. ročník  3. ročník 4. ročník 5. ročník
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini kalendář

poslední mesíc srpen 2019 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 31 1 2 3 4
week 32 5 6 7 8 9 10 11
week 33 12 13 14 15 16 17 18
week 34 19 20 21 22 23 24 25
week 35 26 27 28 29 30 31

Co nás čeká ...

Žádné události