Aktuality

Zobrazeno: 16486

Kategorie: ZS

seznam Pomůcek pro šk. rok 2018/2019

2. ročník  3. ročník 4. ročník 5. ročník
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník


Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

Vážení rodiče,
v pondělí  27. 8. 2018  v 16:30 se koná informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do mateřské školy. Schůzka se uskuteční v komunitním centru ZŠ Jihomoravské nám. 2. Prosíme, přijďte bez dětí.


Výdej obědů dne 29. 6. 2018

Poslední den školního vyučování, 29. června 2018 budou obědy v jídelně ZŠS vydávány od 10:00 do 12:30.


Upozornění o naplnění kapacity MŠ v době letního provozu

Vzhledem k naplnění kapacity tříd MŠ v době tzv. letního provozu od 20. - 31. 8. 2018 byl ke dni 14. 6. 2018 ukončen sběr přihlášek. Děkujeme za pochopení.Upozornění pro rodiče dětí v MŠ

Vážení rodiče,

po dobu konání školy v přírodě, tj. 4. - 8. 6. 2018, budou děti i paní učitelky ze třídy Berušek ve třídě Včeliček. Žabky budou ve třídě Zajíčků. 


Pozvánka na Festival RE:PUBLIKA (BVV od 26. 5. do 17. 6. 2018)

Anotace jednotlivých částí festivalu

Mapa areáluPozvánka na náborovou akci SK Slatina Můj první gól dne 23. 5. 2018Přihlášení dítěte do MŠ v době letních prázdnin (20. - 31. 8. 2018)

Do 31. 5. 2018 je možné přihlásit dítě do MŠ pro období od 20. do 31. 8. 2018. V kanceláři školy (budova ZŠ) odevzdáte Žádost o přijetí dítěte do MŠ v období letních prázdnin spolu s kopií evidenčního listu a zplnomocnění k převzetí dítěte z Vaší MŠ. Školné činí 250 Kč, hradí se v hotovosti ve dnech 19. a 20. června 2018 od 7:15 do 15:00 u hospodářky pí Tomašíkové (v budově ZŠ, 2. patro vpravo).


Upozornění pro rodiče dětí z MŠ

Vážení rodiče,

z důvodu velkého počtu odhlášených dětí bude v pondělí 7. 5. 2018 zúžený provoz MŠ. V provozu budou třídy Broučků, Včeliček a Zajíčků. Žabky budou ve třídě Broučků, Berušky budou u Zajíčků.


 

Seznam přijatých žáků k zahájení povinné školní docházky ve školním roce 2018/2019

  


 


UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE A ŽÁKY 3. A 4. ROČNÍKU

Z důvodu účasti žáků 1. stupně na ŠVP v Krkonoších se pro nízký počet účastníků ruší ve středu 18. 4. 2018 skupinka Nácvik komunikačních dovedností se školní psycholožkou. Další setkání se bude konat dle plánu ve středu 2. 5. 2018.


Upozornění pro rodiče a žáky 5. a 6. ročníku

Z důvodu nepřítomnosti školní psycholožky se nebude ve středu 11. 4. 2018 konat skupinka Nácvik sociálních dovedností. Děkujeme za pochopení.


Upozornění pro rodiče dětí v MŠ

Vážení rodiče,

z důvodu velkého množství odhlášených dětí bude ve čtvrtek 29. 3. 2018 zúžený provoz MŠ. Děti z Motýlků budou u Zajíčků, děti ze Žabiček budou u Broučků.


ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2018

V dubnu 2018 navazujeme na úspěšný projekt z let 2014 až 2017, jež nesl název Ekobádání/Ekohrátky. Díky němu bylo umožněno našim žákům strávit každý rok několik dní v Krkonoších. Vzpomínky na tyto výpravy se trvale projevují v žákovských návrzích, jakým akcím by se škola mohla věnovat. Situace se chopil žákovský parlament a uspořádal sběr nezávazných přihlášek. Výsledek je takový, že na letošní školu v přírodě vyrazí

  ve dnech 9. - 13. dubna 2018 přihlášení žáci 5. - 8. ročníku

a ve dnech 16. - 20. dubna přihlášení žáci 1. - 4. ročníku.

Škola v přírodě se uskuteční v dobře známém prostředí resortu Erlebachovy boudy.

Podrobnější informace naleznete v sekci Projekty a jiné - Ekobádání.

 


 


 


 


 

Pozvánka na velikonoční dílny ve školní družině dne 20. března 2018

 


Oznámení rodičům a žákům I. stupně

 

Z organizačních důvodů se Jarní fotografování přesouvá na 27. února 2018.


 


 

Vážení rodiče,

vzhledem k velkému počtu odhlášených dětí bude v období od 2. do 9. února 2018 zúžený provoz MŠ. Podrobnější informace o rozdělení dětí naleznete na nástěnkách v MŠ.


Výměna podlahových krytin ve třídě č. 2 - BROUČCI

Vážení rodiče,

ve středu 31. 1. 2018 se bude měnit podlahová krytina ve třídě BROUČKŮ. Do 1. 2. 2018 (včetně) se děti scházejí ve třídě VČELIČEK, odkud si je paní učitelka v 7:15 převede do KOMUNITNÍHO CENTRA v ZŠ (naproti tělocvičny). Zde budou až do 16:30.

Pokud přijdete ráno později, vezměte dětem převlečení a přiveďte je rovnou do KOMUNITNÍHO CENTRA. Podrobnější informace vám podají paní učitelky ze třídy Broučků.


Provoz školní družiny v době prázdnin

Vzhledem k malému počtu přihlášených žáků nebude školní družina během pololetních a jarních prázdnin (2. - 9. února 2018) v provozu.Výměna podlahových krytin ve třídě č. 1 - VČELIČKY

Vážení rodiče,

v pondělí 29. 1. 2018 bude pokračovat výměna podlahových krytin ve třídě VČELIČEK. Do doby ukončení prací se děti scházejí ve třídě BROUČKŮ, odkud si je paní učitelka v 7:15 převede do KOMUNITNÍHO CENTRA v ZŠ (naproti tělocvičny). Zde budou až do 15:45.

Pokud přijdete ráno později, vezměte dětem převlečení a přiveďte je rovnou do KOMUNITNÍHO CENTRA. Podrobnější informace vám podají paní učitelky ze třídy Včeliček.


I. etapa výměny podlahových krytin v MŠ

Vážení rodiče,

v průběhu následujících dnů bude zahájena I. etapa výměny podlahových krytin ve třídách Zajíčků, Včeliček a Broučků.

Ve středu 24. 1. 2018 započnou práce ve třídě ZAJÍČKŮ. Do doby ukončení výměny podlahových krytin se děti ze Zajíčků scházejí ve třídě Včeliček, odkud si je paní učitelka v 7:15 převede do KOMUNITNÍHO CENTRA v ZŠ (naproti tělocvičny). Zde budou až do 16:15.

Pokud přijdete ráno později, vezměte dětem převlečení a přiveďte je rovnou do KOMUNITNÍHO CENTRA. Podrobnější informace vám podají paní učitelky ze třídy Zajíčků.


Průzkum zájmu o organizaci školy v přírodě

V těchto dnech probíhá zjišťování zájmu rodičů na účasti žáků ze všech ročníků ZŠ na pětidenní škole v přírodě v Jeseníkách nebo Krkonoších. Akce se bude konat v květnu nebo červnu a předběžná cena je vyčíslena na 2 500 Kč. Prosíme rodiče, aby svoje stanovisko co nejdříve vyjádřili na obdržených lístcích. Podle skutečného zájmu budou upraveny detaily akce.


Nabídka lyžařské školy

Upozorňujeme rodiče dětí z MŠ a žáků 1. a 2. ročníku ZŠ na možnost přihlásit zájemce na lyžařskou školičku. Týdenní akce se bude konat ve středisku Lipová-lázně v penzionu Chiranka nebo Toč. Předpokládaný termín je v období 8. - 29. března 2018. Cena je 2 900 Kč (součástí je strava, doprava, vleky, instruktoři). Pedagogický doprovod zajistí učitelky MŠ a ZŠ. K účasti je nutné mít lyžařské vybavení (lyže, hůlky, lyžařské boty a přilbu). Zájem o účast dětí evidujeme pomocí předběžných přihlášek. Detaily akce budou upřesněny podle počtu zájemců.


Pozvánka na prezentaci středních škol Jihomoravského kraje ve dnech 26. - 28. ledna 2018 v OC Olympia

Seznam prezentovaných škol


Oznámení pro rodiče a členy žákovského parlamentu

Z důvodu nepřítomnosti školní psycholožky dne 25. 1. 2018 se přesouvá schůzka Organizačního výboru Žákovského parlamentu na čtvrtek 18. 1. 2018 ve 14 hod. 


Registrace do Geologické olympiády

Rodiče a žáky upozorňujeme na možnost registrace do Geologické olympiády, a to do 8. ledna 2018 podle pokynů z webových stránek http://www.geologicka-olympiada.cz/#top.Informace pro rodiče žáků 9. ročníku a zájemců o víceletá gymnázia

Schůzka k příjímacímu řízení na SŠ a víceletá gymnázia se bude konat ve čtvrtek 11. ledna 2018 v 17 hodin v komunitním centru. Účast nutná! Na schůzce budou zákonným zástupcům předány proti podpisu zápisové lístky na SŠ.

Mgr. Hana Sedláková, kariérová poradkyně


Upozornění pro rodiče a žáky

Z důvodu nepřítomnosti školní psycholožky se ve středu 20. prosince nebude konat skupinka Nácvik komunikačních dovedností a ve čtvrtek 21. prosince neproběhne schůzka Organizačního výboru Žákovského parlamentu. Děkujeme za pochopení.


Pozvánka na další akci Komety Brno

Spolu s ÚMČ Brno-Slatina zveme příznivce Komety Brno na akci S Kometa Expressem do Prahy! Na zápas se Spartou v pražské O2 aréně bude vypraven speciální vlak, ve kterém se mohou vedle hráčů a části fanoušků svézt také děti ze Slatiny. Cesta a vstup na zápas jsou zdarma pro celkem 24 fanoušků. Podmínkou je doprovod jednoho z rodičů či jiné dospělé osoby se skupinkou tří dětí. Zájemci se nahlásí u ředitelky školy nejpozději do pondělí 18. 12. 2017.

Více informací naleznete v oficiální pozvánce zde v .pdf dokumentu.Cena primátora mateřské škole a krásné umístění 4.A

Z brněnského magistrátu přišla skvělá zpráva, a to že Mateřská škola Jihomoravské nám. 2 získala v soutěži MP Brno Empík naděluje Cenu primátora Statutárního města Brna.

V literární kategorii pak získala skvělé 3. místo třída 4.A.

Předávání cen proběhne 23. 12. 2017 na Nové radnici, Dominikánské nám. 1, Sněmovní sál, a to v čase 14:15. Předávat ceny, v rámci programu VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI, budou pan primátor Statutárního města Brna a ředitel Městské policie Brno.

Program Vánoc na brněnské radnici


organizace vyučování v den Vánočních dílen

V úterý 12. 12. 2017 končí vyučování pro 1. - 4. ročník v 11:40, pro 5. - 9. ročník ve 12:35.


zákaz používání mobilů v době pobytu ve škole

Dne 6. 12. 2017 vstoupilo v platnost usnesení pedagogické rady o úplném zákazu používání mobilních telefonů, herních konzolí, tabletů a podobné techniky ze strany žáků v době pobytu ve škole. Zákonní zástupci byli s tímto opatřením seznámeni na konzultačních schůzkách s třídními učiteli od 6. do 16. 11. 2017. S opatřením byl seznámen také zřizovatel školy.

Podrobné znění včetně důvodů a přínosů tohoto opatření je umístěno ve všech třídách, na nástěnce v šatnách, ve vestibulu školy a elektronicky zde v .pdf dokumentu.


Přehled vánočních dílen dne 12. prosince


Pozvánka Sítě brněnských otevřených škol

Kdo budete mít chuť a čas, přijďte na tradiční předvánoční akci Sítě brněnských otevřených škol

Vánoce přicházejí

v Chrámu Spasitele na Karáskově náměstí v Brně-Židenicích

dne 20. prosince 2017 od 10:00.

V hudebním programu vystoupí žáci naší školy.OZNÁMENÍ PRO RODIČE A ŽÁKY

Z důvodu nepřítomnosti školní psycholožky se nebude ve středu 29. listopadu konat skupinka Nácvik sociálních dovedností. Dále ve čtvrtek 30. listopadu nebude bubnování v komunitním centru o velké přestávce. Klidová místnost bude ve středu i pátek otevřena.


Pozvánka na Miniveletrh středních škol

Zveme žáky a rodiče na Miniveletrh středních škol, který se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu od 16 do 18 hodin v jídelně ZŠS.

Přehled prezentovaných středních školOZNÁMENÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ

Vážení rodiče,

v pondělí 27. 11. bude z provozních důvodů zkráceno vyučování. Žákům II. stupně vyučování končí v 11:30, žákům I. stupně v 11:40. Školní družina funguje bez omezení.


Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Naše škola se ve spolupráci s NIDV zapojila do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015).

Podrobné informace o projektu

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.


Oznámení pro rodiče a žáky

Z důvodu nepřítomnosti školní psycholožky se nebude ve středu 22. listopadu konat skupinka Nácvik komunikačních dovedností.


Oznámení pro rodiče žáků ZŠ

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 16. 11. bude z provozních důvodů zkráceno vyučování. Žákům 6., 7. a 8. ročníku vyučování končí v 11:30, žákům 1., 2., 3., 4., 5. a 9. ročníku v 11:40. Školní družina funguje bez omezení.


Informace k Veletrhu středních škol a dalšího vzdělávání ve dnech 24. a 25. 11. 2017


Provoz MŠ ve dnech 26. a 27. 10. 2017

Vážení rodiče,

z důvodu velkého počtu odhlášených dětí bude ve čtvrtek 26. a v pátek 27. 10. 2017 zúžený provoz MŠ. Vaše děti budou ve třídách Včeliček a Broučků. Podrobnější informace o rozdělení dětí naleznete na nástěnkách v MŠ.


PROVOZ MŠ DNE 29. 9. 2017

Vážení rodiče,

z důvodu velkého počtu odhlášených dětí bude v pátek 29. 9. 2017 zúžený provoz MŠ. Podrobnější informace o rozdělení dětí budou vyvěšeny od úterý 26. 9. 2017 na nástěnkách v MŠ.Oznámení o provozu Školní družiny v době ředitelského volna

Vážení rodiče, školní družina v den ředitelského volna (29. září) nebude z důvodu malého počtu přihlášených otevřena.


Pozvánka na Veletrh odborného vzdělávaní


Informace k pronájmu tělocvičen

Vedení školy upozorňuje, že provoz tělocvičen včetně pronájmů externím zájemcům bude v plné míře spuštěn od pondělí 2. října 2017 (v souladu s nájemními smlouvami, které brzy nájemci obdrží).


Vyhlášení ředitelského volna


Pozvánka na akci Klubu českých turistů „Pochod okolo Pekárny“, který se koná v rámci Brněnských dnů pro zdraví


Nabídka kroužků v ZŠ

Žáci ZŠ obdrželi od třídních učitelů nabídku kroužků. Jejich přehled nalezente také v sekci Základní škola - Kroužky.


Informace Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje k epidemii žloutenky


Pozvánka na Dětský den náborů na Kraví hoře


Informace o průběhu prvního týdne školního roku

V pondělí se bude konat slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně školy, a to

v 8:00 pro žáky 1. ročníku,

v 9:00 pro žáky 2. - 9. ročníku.

Při pohybu v prostorách školy dbejte prosím zvýšené opatrnosti a dodržujte vyznačenou přístupovou trasu a pokyny zaměstnanců.


Oznámení pro rodiče žáků 4. a 8. ročníků

Vážení rodiče, milí žáci,

oznamujeme vám, že z důvodu omezeného počtu kmenových učeben a narůstajícího počtu žáků škola přistoupila se souhlasem zřizovatele (Rada ÚMČ) ke sloučení některých tříd s nižším počtem žáků. Naším cílem je zachovat komfort žáků ve škole výukou v kmenových učebnách bez nutnosti zvýšeného stěhování žáků v průběhu vyučování nebo zřízení kmenové učebny místo učebny odborné.

Ve školním roce 2017/2018 budou sloučeny dvě sedmé třídy do jedné nové osmé třídy. Třídní učitelkou bude Mgr. Hana Sedláková. Dále budou sloučeny tři třetí třídy do dvou nových čtvrtých tříd. Žáci byli rozděleni do nových tříd podle interních kritérií zohledňujících vyváženost obou tříd, za pomoci předchozího sledování vztahů mezi žáky a také podle preferencí dětí samotných. Třídními učitelkami budou Mgr. Lenka Máčková a Mgr. Kateřina Šafaříková.

Rozdělení žáků v nově vytvořených 4. třídách

Děkujeme za pochopení a všem dětem přejeme úspěšný vstup do nového školního roku.Rozdělení žáků 1. ročníku pro školní rok 2017/2018


Informace o úplatě za předškolní vzdělávání

Ve školním roce 2017/2018 se stanovuje úplata za předškolní vzdělávání 370 Kč měsíčně.

Bližší informace naleznete zde.

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini kalendář

poslední mesíc srpen 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 31 1 2 3 4 5
week 32 6 7 8 9 10 11 12
week 33 13 14 15 16 17 18 19
week 34 20 21 22 23 24 25 26
week 35 27 28 29 30 31

Co nás čeká ...

Žádné události